Κυριακή 22 Σεπτεμβρίου 2019

Αγίασμα (το) Λατόριστα Βοΐου ΚοζάνηςΑγίασμα, το (Λατόριστα)
Γράφει ο Βασίλης Αποστόλου (Από το βιβλίο μου ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΒΟΪΟΥ –ΚΟΖΑΝΗΣ, σελ.336 Κοζάνη 2022) 

Γενικά: Χτισμένος σε υψόμετρο 745 μ. με επιβλητικά πετρόκτιστα σπίτια. Απέχει από το Τσοτύλι 8 χιλιόμετρα. Πλησιέστεροι οικισμοί Διχείμαρρον, Σταυροδρόμι.Στον εκλογικό κατάλογο της Υποδιοικήσεως Ανασελίτσης του 1915 ήταν εγγεγραμμένου 50 άρρενες εκλογείς, όλοι γηγενείς, εκ των οποίων οι 26 ήταν κτίστες. Με την απογραφή που πραγματοποιήθηκε από την Ελληνική Στατιστική Αρχή το 2011 από τους 76 οικισμούς που απογράφηκαν  στην περιφέρεια Βοΐου (νυν δήμος Βοΐου) το Αγίασμα ως προς τον πληθυσμό βρισκόταν στη 75η θέση (μαζί με το Κοιλάδιον) με 3 κατοίκους.
Απογράφηκαν και τρεις ακατοίκητοι οικισμοί το Παρόχθιον, Ρόκαστρον, Παναγία Χορηγού (π.παιδικές κατασκηνώσεις).
Στις 31 Δεκεμβρίου 1914 με απόφαση του Νομάρχη Κοζάνης ορίστηκαν στην Υποδιοίκηση Ανασελίτσας δεκαπέντε (15) εκλογικά τμήματα. Οι ψηφοφόροι του Αγιάσματος ψήφισαν στο 14ο εκλογικό τμήμα με έδρα τη Δαμασκηνιά μαζί με τους ψηφοφόρους των οικισμών Μεσολογγόστιον, Σταυροδρόμιον, Λικνάδες, Λεύκη, Κλεισώρεια. Οι πρώτες εκλογές μετά την απελευθέρωση διεξήχθησαν στις 31 Μαΐου και 6 Δεκεμβρίου 1915.
          
Εκπαιδευτικά:Αγίασμα (Λατόριστα) γηγενής 1τάξιον[1]
“Μαθητές: 25, 24, 26, 28, 23, 17, 14, 15, 16. Λειτούργησε ως μονοτάξιο μεικτό δημοτικό σχολείο[2].
Διδακτήριο: Κτήριο με μία αίθουσα  ικανή δια το μικρό αριθμό των μαθητών. Υπάρχει και δωμάτιο με χωριστή είσοδο το οποίο χρησιμοποιείται ως ξενών. Η αυλή δεν είναι περιορισμένη (14-10-1923). Θα ανεγερθεί νέο, υλικά, χρήματα έχουν (28-4-1925). Μικροδιαφορές μεταξύ ακτημόνων πολεμιστών και λοιπών χωρικών χάριν του οικοπέδου που θα κτισθεί το διδακτήριο ξεπεράσθηκαν. Υλικά, χρώματα, έτοιμα (10-6-1925). Ανεγείρεται διδακτήριο, με δαπάνη της κοινότητος, υπάρχει χώρος για σχολικό κήπο. Το σχολείο φέτος δε λειτούργησε λόγω φοιτήσεως των διδασκάλων στο 1τάξιο διδασκαλείο Καστοριάς (13-6-1927). Ανηγέρθη το 1925-26 με εισφορά εκκλησίας, κατοίκων, 4 χιλ. δραχμών εξ Αμερικής, 22 χιλ. δραχμών εξ ενοικίου της εν Κων/πόλει κοινοτικής οικίας και κρατικής αρωγής 8 χιλ. δραχμών (28-6-1929). Ανηγέρθη με σχέδιο του υπουργείου τύπου μονοταξίου με μεσημβρινό προσανατολισμό (22-11-1930). Αρίστης έσω και έξω καταστάσεως και εμφανίσεως κατόπιν και των αποπερατωθεισών εργασιών προαυλίου (21-10-1938). Διδακτήριο καινουργές, άριστα διατηρούμενο (18-4-1940).
Υλικόν: Βάθρα ακατάλληλα, πίνακας, γεωγραφικός χάρτης (14-10-1923). Θρανία παλιά, μικρός πίναξ γραφής (28-2-1925). 10 τρίεδρα θρανία, 1 πίναξ, εικόνα τριών Ιεραρχών, 20 εικόνες ξηράς και θαλάσσης του 1821, 5 χάρτες γεωγραφικούς, μικρός μαυροπίνακας, αριθμητήριο, θερμάστρα (28-6-1929). 20 εικόνες ηρώων, σφραγίς, 2 τραπέζια, κωδωνίσκος, θερμάστρα, ερμάριον, 2 καρέκλες, κινητόν αλφάβητο (22-11-1930). Προσετέθη γεωγραφικός χάρτης Ελλάδας μεγάλος (16-11-1931). Λείπουν εποπτικά μέσα. Τα υπάρχοντα ανεπαρκή (22-4-1937). Σχεδόν επαρκές, με ελλείψεις εποπτικών μέσων και διδακτικών οργάνων (21-10-1938). Έπιπλα, εποπτικά μέσα αρκετά (18-4-1940).
Υπηρεσιακά βιβλία-Σχολική βιβλιοθήκη: Μόνο πρωτόκολλο αλληλογραφίας, ενδεικτικά δε φυλάσσονται στο αρχείο (14-10-1923). Υπηρεσιακά βιβλία εν τάξει (28-6-1929). Σχολική βιβλιοθήκη δε συνεστήθη λόγω ελλείψεως πόρων (16-11-1931). Πλουτίσθηκε με 13 τόμους εκ των οποίων οι 10 παιδικής βιβλιοθήκης (17-5-1933). Προστέθηκαν 7 τόμοι εγκυκλοπαιδικής ύλης (26-7-1934). Υπάρχει παιδαγωγική και μαθητική σε ικανό αριθμό βιβλίων (27-11-1937). Αξιόλογος (18-4-1940).
Σχολικός κήπος: Υπάρχει κατάλληλος χώρος (14/10/1923). Καλλιεργείται (28/6/1929). Δεντρόκηπος, καλλιεργείται υπό των μαθητών (22/4/1937). Υπάρχει δενδρόκηπος, ανθόκηπος (17/11/1937).
Φοίτηση: Όχι τακτική φοίτηση (14/10/1923), στη συνέχεια ήταν τακτική.
Άλλες πληροφορίες: Οι μαθητές μετά προθυμίας ανακοινώνουν ευχερώς και χρησιμοποιούν τη διδαχθείσα ύλη. Έχουν ικανότητα σε σκέψη και κρίση. Γενικώς τα αποτελέσματα είναι αρκετά ικανοποιητικά οφειλόμενα στην επιμέλεια και στη διδακτική ικανότητα του διδασκάλου (21-10-1938).
Διδάσκαλοι: α) Παπακωνσταντίνου Παναγιώτης. β) Παπαδόπουλος  Στυλ. Ευθύμιος.
Οι μαθητές του δημοτικού σχολείου απέστειλαν το ποσό των 250,90 δραχμών στον κυβερνήτη υπέρ της Β.Αεροπορίας (Β.Ε 1-5-1938).


Έκθεσις διδακτηριακών σχολείων διδακτηρίου δημ. σχολείου Αγιάσματος
            Το διδακτήριον του Δημ. Σχολείου Αγιάσματος, εκτίσθη τον Ιούλιο του 1926 δι’ενεργειών του τότε διευθυντού Ευθυμίου Παπαδοπούλου και της κοινότητος Αγιάσματος. Βρίσκεται επί τοποθεσίας δεσποζούσης της κοινοτικής πλατείας Αγιάσματος και επί της Ν. πλευράς αυτής. Είναι μονόρωφον. Έχει μια ευρεία αίθουσα διδασκαλίας, γραφείον και διάδρομον. Είναι ευάερον, ευήλιον, υγιεινόν με επάρκεια χώρου και καλώς περιτοιχισμένος.
            Ανηγέρθη δαπάνη της κοινότητος Αγιάσματος και μικρής αρωγής του κράτους. Η διαπίστωσις των διατεθέντων χρηματικών ποσών παρ’ εκάστης πηγής, καθίσταται αδύνατος,λόγω της καταστροφής των αρχείων υπό των ελασιτών.
            Εμμβαδόν διδακτηρίου 99,50 τ.μ. Εμβαδόν αιθούσης διδασκαλίας 52,14 τ.μ. Εμβαδόν γραφείου 9,27 τ.μ . Εμβαδόν διαδρόμου 9,27 τ.μ.
            Όγκος διδακτηρίου 522,41 κ.μ. Όγκος αιθούσης διδασκαλίας 234,18 κ.μ, Όγκος γραφείου 41,63 κ.μ. Όγκος διαδρόμου 41,63 κ.μ
            ΄Ετος ενάρξεως εργασιών 1926 . Έτος αποπερατώσεως  αυτού  1927.
            Όνομα εμπειροτέχνου:Βασίλειος Λεβεντόπουλος. Εγένετο εργολαβία αυτού και υπό την άγρυπνον παρακολούθησιν της εργασίας, υπό του αρίστου ειδικού εμπειροτέχνου Παναγιώτη Γουλόπουλου.
Εν Αγιάσματι τη 18η Απριλίου 1955
Ο διευθυντής
Έρανοι: Έρανος υπέρ των σeισμοπαθών της Χαλκιδικής πρόσφεραν:Αγίασμα 84, Πλακίδα 179,80, Λευκοθέα 136, Ειρηνοδικείο Πενταλόφου 100, Κοιν. Ταμείον Σιατίστης 2000, Ιερά Μητρόπολη Σιατίστης 2133,80, Δρυόβουνο 864, Βροντή 800, Πελεκάνου 675, Σταυροδρομίου 180, Διδασκαλική περιφέρεια Σιατίστης 3700, κοινοτικό ταμείο Γαλατινής 1000, Αηδόνια 224,5 (Μ.Β 6-11-32)  Ασπρούλα 375, Μεσόλογγος 37, κοιν. Αγ.Σωτήρα 317, Αγ. Ανάργυροι 215, Σήμαντρο 87, Δραγασιά 337 (Μ.Β 27-11-32).
  Ιερά:Ενοριακός ναός Αγίου Γεωργίου. Ιερός ναός Αγίου Αθανασίου. Ανηγέρθη το 1914 με χρήματα που προήλθαν από την εκποίηση ξενώνος στην Κων/πολη ιδιοκτησίας των εκεί παρεπιδημούντων κατοίκων του χωριού (https:/ polltsotyli.gr)
Κοινοτικά: Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Λατόριστα στις 31-12-1918, στην οποία κοινότητα συμμετέχουν οι οικισμοί Μαζγκάν (Αχλαδέα), Τσαβαλέρη (Κοιλάδιο), Μπάνια (Αγία Παρασκευή, καταργείται 7-4-1951). Στις 31-3-1920 εντάσσεται και ο οικισμός Τσάριστα (Άγιος Θεόδωρος) ο οποίος αποσπάται από την κοινότητα Λικνάδων. Η κοινότητα εντάσσεται στις 4-12-97 στο δήμο Τσοτιλίου και τώρα στο διευρυμένο δήμο Βοΐου.
Στις 17-5-1921 με πρόεδρο τον Π.Γουλόπουλο ψηφίστηκε φόρος  επί των αιγοπροβάτων 300 δρχ. και φόρος δεκάτης 2000 δρχ.
Το κ.σ με πρόεδρο τον Κων/νο Παπανικάνδρου στις 4-1-28 επιβάλλει προσωπική εργασία τετραήμερο με έργα την ισοπέδωση του προαυλίου του νεοανεγερθέντος διδακτηρίου, την αποξήρανση και επιχωμάτωση του σχηματιζομένου παρά τω φρέαρ της κοινότητος έλους και κατασκευής μιας ξυλίνης γέφυρας στο χείμαρρο της κοινότητας. Ο πρόεδρος ζητά από το Νομάρχη τα πρακτικά να εγκριθούν ταχύτατα γιατί οι κάτοικοι λόγω του επαγγέλματος από 1ης Μαρτίου αποδημούν στο εσωτερικό προς εξεύρεση εργασίας (60/1735).
Τον Απρίλιο του 1929 πραγματοποιήθηκε έρανος υπέρ του Αγίου Τάφου. Το ποσόν απεστάλη στο υπουργείο Εξωτερικών. Τα συλλεγέντα ποσά για ορισμένους οικισμούς ήταν: Αγίασμα 25, Βυθός 90, Γαλατινή 200, Δρυόβουνον 600, Καλονέρι 200, Κορυφή 110, Βρώστιανη 35, Στρογγυλόν (Χρυσαυγή) 140, Περιστέρα 50, Πεντάλοφον 200, Τσοτύλιον 300, Σιάτιστα 1050 (ΓΑΚ 60/1651).
Ο πρόεδρος της κοινότητας στις 9-11-28 αναφέρει στο Νομάρχη Κοζάνης ότι ο σχετικός έρανος υπέρ του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού ενεργείται καθ’ έκαστον έτος την 2αν Μαΐου εορτήν του Αγίου Αθανασίου οπότε αύτη πανηγυρίζει και ζητά την έγκριση ως ημέρα διενεργείας εράνου στην κοινότητα την ειρημένην ημέραν.
                Ο δάσκαλος Ευθύμιος Παπαδόπουλος στις 10-12-31 υποβάλλει στο Νομάρχη την παραίτησή του από γραμματέα της κοινότητας Αγιάσματος. Κατηγορήθηκε από δύο κ. συμβούλους ότι αναμειγνύεται στα κοινοτικά. Ο Επιθεωρητής του απαλλάσσει της κατηγορίας και του συνιστά να υποβάλλει την παραίτησή του από γραμματέας. Ζητά από το Νομάρχη η παραίτηση να γίνει αποδεκτή.
                Ο πρόεδρος της κοινότητας στις 22-12-1931 αναφέρει στο Νομάρχη ότι ο ακούραστος δημοδιδάσκαλος εκτελεί χρέη γραμματέα από το 1926. Ζητά από το Νομάρχη να διατάξει να συνεχίσει να εκτελεί χρέη γραμματέα της κονότητας.
                Ο πρόεδρος της κοινότητας αναφέρει στο Νομάρχη στις 15-5-32 ότι η καθυστέρηση της αλληλογραφίας οφείλεται στο γεγονός της παραιτήσεως του κοινοτικού γραμματέα. Δεν προέβησαν αμέσως στην εκλογή γραμματέα  γιατί ουδείς εγγράμματος υπάρχει στην κοινότητα να διεκπεραιώσει τα καθήκοντα του γραμματέα. Κατά παράκληση του προέδρου ήλθε σήμερα κάτοικος του συνοικισμού Αγίου Θεοδώρου στον οποίο ανέθεσε την διεκπεραίωση των καθυστερημένων εγγράφων. Αναφέρει ότι προσεχώς θα διορίσουν γραμματέα μη γνωρίζοντες τις θέσεις των δύο μειοψηφούντων συμβούλων (60/1251).
Η Γεν. Δ/νσις Μακεδονίας προεκύρηξε δημοπρασίαν δια την 12ην Ιουνίου 1935 δια την κατασκευήν γεφύρας του Βέλλου ποταμού και παρά την θέσιν Αγίασμα. Οι κάτοικοι διαφόρων κοινοτήτων Επαρχίας Βοΐου, παρεπιδημούντες εν Θεσσαλονίκη ζητούν στις 29-5-35 να προτιμηθεί η ζεύξις του ποταμού στη θέση Μπάνια (Αγία Παρασκευή) καθ’ότι εξυπηρετεί δεκαπέντε (αρ.15) κοινότητες και θα διευκολύνεται η διάβαση 100.000 και πλέον χιλιάδων αιγοπροβάτων διερχομένων προς παραθερισμόν. Υπογράφεται από Βασ. Ευαγγελόπουλο . Παν. Παπαδόπουλο κλπ.(60/1987).
            Ο πρόεδρος της κοινότητας Αγιάσματος αναφέρει στις 15-2-1939 ότι με προσωπική εργασία κατασκεύασαν οδό πέραν των ορίων των και φθάσανε σε απόσταση 300 μέτρων από την Ομαλή.  Επειδή το κατασκευασθέν τμήμα τυγχάνει αχρησιμοποίητος αν δεν ολοκληρωθεί και επειδή το κ.σ Ομαλής αρνείται να το κατασκευάσει παρακαλεί το Νομάρχη να διατάξει να κατασκευασθεί η υπόλοιπος οδός για να υπάρχει άμεσος επικοινωνία μετά της δημοσίας οδού προς Τσοτύλιον. Επίσης ζητά νακατασκευασθεί και μία μικρά γέφυρα, (επί του παραποτάμου Βέλος) το δε υλικό της πέτρας μεταφέρθηκε ήδη επί τόπου από τους κατοίκους (60/1738).
Ο πρόεδρος Θωμάς Μηλιόπουλος αναφέρει στις 11-8-45 στο Νομάρχη ότι οι κατοικίες της κοινότητος ήταν 98, ο πληθυσμός 625 κάτοικοι. Οι καταστραφείσες οικίες με ολική πυρκαγιά ήταν πέντε και μερικώς 1 υπό Γερμανών τον Ιούλιο του 1944. Θύματα την περίοδο 1940-1944  έξι.

Οικονομία:Οι γηγενείς και πρόσφυγες κάτοικοι του Αγιάσματος  στις 8-2-38 αναφέρουν προς τη Γενική Διοίκηση Μακεδονίας ότι με διαταγή της Νομαρχίας Κοζάνης κατόπιν αποφάσεως του Υπουργού Γενικής Διοικήσεως Μακεδονίας κατά τη φετεινή περίοδο του 1938 απηγορεύθη στην κοινότητα η καπνοφύτευσις. Οι περισσότεροι εκ των διαμαρτυρομένων είναι  πρόσφυγες και άνευ του καπνού αδυνατούν να απαλαγούν από το χρέος του επικοισμού προερχομένου εκ των οικιών, αγρών κλπ. ότι άνευ του καπνού δεν μπορούν να διάγουν εύπορον βίον και ζητούν να μην αποκλειστούν εκ της καπνοφυτεύσεως (60/524).

Πληθυσμός: 1913=149.1920=143. 1928=145. 1940=126. 1951=127. 1961=109. 1971=45. 1981=50. 1991=35. 2001= 34. 2011=3.

Σύλλογοι:Μορφωτικός-Πολιτιστικός Σύλλογος Αγιάσματος “Ο Άγιος Αθανάσιος”. Ιδρύθηκε το 1980 και πήρε το όνομα από την ιστορική  εκκλησία Άγιος Αθανάσιος. Από το 2000 διοργανώνεται η γιορτή κρασιού με πάτημα σταφυλιών τραγούδια για τον τρύγο η οποία για το έτος 2018 ήταν 18η γιορτή κρασιού. Τα χάλκινα σκορπούν τη διάθεση για χορό όπου συμμετέχουν επισκέπτες και χορευτικά συλλόγων από την ευρύτερη περιοχή. Το κρασί προσφέρεται δωρεάν από τον τοπικό οινοποι'ο Αθανάσιο Παρτσάλη.


[1] Αποστόλου Τάνια:Μεταπτυχιακή εργασία Π.Δ.Μ 2015 «Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑ ΒΟΪΟΥ (ΑΝΑΣΕΛΙΤΣΗΣ) ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΟΥ ΜΕΣΟΠΟΛΕΜΟΥ»
[2].Αντίστοιχες ημερομηνίες στα βιβλία επιθεωρήσεων: 28/6/1929, 22/11/1930, 16/11/1931, 17/5/1933, 26/2/1934, 22/4/1937, 17/11/1937, 21/10/1938, 18/4/1940. Λειτούργησε ως μονοτάξιο.

Σάββατο 7 Σεπτεμβρίου 2019

Αντιδήμαρχοι Δήμου Δεσκάτης 2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ
Δεσκάτη 2 Σεπτεμβρίου 2019 Αριθμ. Πρωτ: 6023
Θέμα: Απόφαση Ορισμού Αντιδημάρχων
ΑΠΟΦΑΣΗ 134/2019
0 Δήμαρχος Δεσκάτης Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87), όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.1 του άρθρου 68 του Ν.4555/2018 (Α’ 133) Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι, αναφορικά με τον ορισμό των Αντιδημάρχων και την αναπλήρωση του Δημάρχου και από το άρθρο 5 του Ν.4623/2019 (Α’ 134).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Την υπ’ αριθ. 28549/16.04.2019 (ΦΕΚ 1327/17.04.2019 τεύχος B’) απόφαση ΥΠ.ΕΣ. “Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας, σύμφωνα με το ν. 3852/2010, όπως ισχύει.”
4. Τις διατάξεις του άρθρου 92 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 33 του Ν.4483/2017 (Α’ 107) και της παρ. 3 ε’ άρθρου 3 ν.4051/2012 (Α’ 40), αναφορικά με την αντιμισθία.
5. Τα επίσημα πληθυσμιακά δεδομένα της τελευταίας απογραφής έτους του 2011 όπως αυτά δημοσιεύτηκαν στο ΦΕΚ 3465, τ.Β,28-12-2015 για τον Δήμο Δεσκάτης , σύμφωνα με τα οποία ο πληθυσμός του ανέρχεται στους 5.852 κατοίκους.
6. Το γεγονός ότι ο Δήμος Δεσκάτης έχει Δύο (02) Δημοτικές Ενότητες.
7. Το γεγονός ότι στο Δήμο μπορεί να ορισθούν τέσσερις (04) Αντιδήμαρχοι.
8. την εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. εγκ.82/59633/20.08.2019:Ορισμός Αντιδημάρχων.
9. Τον Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου. (ΦΕΚ 46/β/16-01-13), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, (ΦΕΚ 436/τ.Β/21-2-2014, ΦΕΚ 3149/Β΄/11-092017, ΦΕΚ 372/Β΄/12-02-2019
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Α. Ορίζει τους κατωτέρω δημοτικούς συμβούλους ως Αντιδημάρχους του Δήμου Δεσκάτης με θητεία από 02-9-2019 μέχρι 01-09-2020, εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, και τους μεταβιβάζει αρμοδιότητες ως εξής:
1. τον κ Τέγο Βασίλειο του Γεωργίου .
α. καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο Δήμου Δεσκάτης και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:
1. Διοικητικών θεμάτων και ιδίως: – την εποπτεία και ευθύνη των Διοικητικών Υπηρεσιών και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου και συγκεκριμένα των αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών, Γραμματείας Οργάνων Διοίκησης, Ληξιαρχείου, Δημοτολογίου, Δημοτικής Κατάστασης, Πρωτοκόλλου & Διεκπεραίωσης. – την εξυπηρέτηση και ενημέρωση των Πολιτών – τη λειτουργία των ΚΕΠ, – τη διαφάνεια και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση, – τη λειτουργία του προγράμματος Διαύγεια
2. Τεχνικών Έργων
και ιδίως την εποπτεία και ευθύνη των Τεχνικών Υπηρεσιών και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου και συγκεκριμένα της Διεύθυνσης των Τεχνικών Έργων, Τεχνικής και Γραμματειακής Υποστήριξης – Τεχνικό Αρχείο, Προγραμματισμού, Μελετών και Επίβλεψης Έργων, Εκτέλεσης Έργων Οδοποιίας, Εκτέλεσης Κτιριακών Έργων, Εκτέλεσης Έργων Υπαίθριων Χώρων, Εκτέλεσης Έργων Ηλεκτροφωτισμού, Δικτύων, τεχνικών Συνεργείων, Προγραμματισμού και Οργάνωσης Μελετών – Επίβλεψης έργων.
3. Την εποπτεία και ευθύνη μηχανολογικού εξοπλισμού
Την ευθύνη της Συντήρησης και Επισκευής Ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, και , ανταλλακτικών μηχανολογικού εξοπλισμού και εξοπλισμού των μηχανημάτων έργων και οχημάτων του Δήμου α) Μεριμνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού και των μηχανημάτων του Δήμου β) Υπεύθυνος Διαχείρισης Υλικών, Καυσίμων, ανταλλακτικών μηχανολογικού εξοπλισμού.
4. Την εποπτεία των σφαγείων
– Επίβλεψη λειτουργίας σφαγείων – Εποπτεία χώρων σφαγείων
5. Δημοτική Συγκοινωνία
6. Καταστημάτων, επιχειρήσεων και εμπορίου
– τον έλεγχο καταστημάτων και επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος,
– την έκδοση πάσης φύσης αδειών που απαιτούνται για τη λειτουργία επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος. – τη σφράγιση καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος – την έκδοση πάσης φύσης αδειών που απαιτούνται για τη λειτουργία οποιασδήποτε επιχείρησης, εκμετάλλευσης, οργανισμού, φορέα. – τη χορήγηση αδειών άσκησης επαγγέλματος – την προστασία της δημόσιας υγείας, τον υγειονομικό έλεγχο των καταστημάτων και επιχειρήσεων, την προστασία του καταναλωτή – τη λειτουργία Δημοτικών και λαϊκών αγορών, εμποροπανηγύρεων, την άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων και τη χορήγηση των σχετικών αδειών – τη Διαφήμιση, και τους χώρους για την τοποθέτηση πλαισίων προβολής υπαίθριας διαφήμισης. – την επιβολή πρόστιμων για τα παράνομα πλαίσια και τις παράνομες πινακίδες (ν.2946/2001, ΦΕΚ 224Α’/2001) – γενικά τη χορήγηση και υπογραφή αδειών, πιστοποιητικών, την έκδοση αποφάσεων, την επιβολή προστίμων των ανωτέρω αρμοδιοτήτων καθώς και την ευθύνη λειτουργίας και εποπτείας των φορέων και την ευθύνη λειτουργίας των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου. 7. Την εποπτεία και ευθύνη του Πολεοδομικού Σχεδιασμού
β. κατά τόπον Αντιδήμαρχο Δήμου Δεσκάτης για τη Δημοτική Ενότητα Δεσκάτης , και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες: α) Την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα. β) Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα. γ) Τη μέριμνα για τη διατήρηση του εξοπλισμού, που βρίσκεται στη δημοτική ενότητα, σε κατάσταση καλής λειτουργίας. δ) Την ευθύνη των χώρων και της λειτουργίας των παιδικών χαρών ε) Τη συνεργασία με τους προέδρους των κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.

2. τον κ. Ορφανίδη Χαράλαμπο του Κων/νου
α. καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο Δήμου Δεσκάτης και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:
1. Την εποπτεία και ευθύνη της Καθαριότητας και ποιότητας ζωής
– Την ευθύνη της καθαριότητας όλων των κοινόχρηστων χώρων της εδαφικής περιφέρειας του Δήμου, της αποκομιδής και διαχείρισης των αποβλήτων, και της
οργάνωσης και διάθεσης των μέσων και του ανθρώπινου δυναμικού που απαιτούνται κάθε φορά σε κεντρικό επίπεδο – την επίβλεψη μελετών και έργων προστασίας περιβάλλοντος, Πρασίνου – το συντονισμό και την επίβλεψη του έργου της πολιτικής προστασίας – Τις δράσεις για τα αδέσποτα ζώα – Την εποπτεία και ευθύνη των κοιμητηρίων
2.Την εποπτεία και ευθύνη του Περιβάλλοντος
– την επίβλεψη μελετών και έργων προστασίας περιβάλλοντος, Πρασίνου – Την ευθύνη των Δασών, δημοτικών και κοινοτικών καλλιεργητικών εκτάσεων και βοσκοτόπων, προστασία και διαχείριση των υδάτινων πόρων, Θεμάτων σχετικά με ύδρευση- άρδευση.
3. Ανάπτυξης και Προγραμματισμού και ιδίως
– τα θέματα πρωτογενούς τομέα (Αγροτικής Ανάπτυξης, Κτηνοτροφίας, Αλιείας) -τη διαχείριση των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και των εν γένει θεμάτων που συνδέονται με χρηματοδοτήσεις στα πλαίσια προγραμμάτων χρηματοδότησης
β. κατά τόπον Αντιδήμαρχο Δήμου Δεσκάτης για τη Δημοτική Ενότητα Χασίων , και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:
α) Συνεργάζεται με τους προέδρους των τοπικών και δημοτικών κοινοτήτων και τους εκπροσώπους των τοπικών κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.

3. τον κ. Τσιάκαλο Γεώργιο του Κων /νου
α. καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο Δήμου Δεσκάτης και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες: 1. Παιδείας, πολιτισμού, και νεολαίας και ιδίως:
– τις αρμοδιότητες της παιδείας, του πολιτισμού και τη χορήγηση και υπογραφή αδειών, πιστοποιητικών, την έκδοση αποφάσεων, την επιβολή κυρώσεων, την ευθύνη λειτουργίας και εποπτείας των αρμόδιων φορέων και την ευθύνη λειτουργίας των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου. – τη Συμβουλευτική Αγωγή και Δράσεις Νεολαίας, το Τοπικό Συμβούλιο Νέων, των θεμάτων Νεολαίας, το Συμβούλιο Πρόληψης Παραβατικότητας, τη χορήγηση της χρήσης – διάθεσης των αιθουσών και χώρων του Δήμου για Πολιτιστικές και Κοινωνικές εκδηλώσεις.
2. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης και ιδίως:
– την υποστήριξη και κοινωνική φροντίδα της βρεφικής και παιδικής ηλικίας και της τρίτης ηλικίας, την εφαρμογή κοινωνικών προγραμμάτων, την υποστήριξη και φροντίδα ευπαθών κοινωνικών ομάδων, την πρόνοια απόρων και αστέγων, τις δράσεις εθελοντισμού και τοπικών δικτύων κοινωνικής αλληλεγγύης, την απασχόληση. – την εποπτεία και ευθύνη γενικότερα των αρμοδιοτήτων της Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης που προβλέπονται στο άρθρο 75 του ν. 3463/06 περίπτωση ε΄ του ΚΔΚ και ιδίως τη χορήγηση και υπογραφή αδειών, την έκδοση αποφάσεων, πιστοποιητικών, επιδομάτων, την επιβολή προστίμων, την ευθύνη λειτουργίας και εποπτείας των φορέων και της κείμενης νομοθεσίας της περίπτωσης αυτής και την ευθύνη λειτουργίας των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου.
3. Οικονομικών θεμάτων και ιδίως:
– Την εποπτεία και ευθύνη των οικονομικών και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου και συγκεκριμένα των: Προσόδων, ΤΑΠ και Τελών Καθαριότητας-Φωτισμού, Ελέγχου, Δημοτικής Περιουσίας, Ταμειακής Βεβαίωσης Εισπράξεων Κοινοποιήσεων φορολογητέας ύλης, Προϋπολογισμού, Εκκαθάρισης Δαπανών, Προμηθειών, Λογιστηρίου – Διπλογραφικού, Ταμείου, Διαχείρισης υλικών και αποθεματικού εξοπλισμού γραφείων, Διαχείρισης υλικών και αποθεματικού εξοπλισμού γραφείων 4. Ανάπτυξης και Προγραμματισμού και ιδίως – Τουριστικής προβολής και ανάπτυξης της τοπικής οικονομίας 5. Αθλητισμού και ιδίως: -την εποπτεία των χώρων άθλησης – τις αρμοδιότητες του αθλητισμού
β. κατά τόπον Αντιδήμαρχο Δήμου Δεσκάτης για τη Δημοτική Ενότητα Δεσκάτης , και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:
α) Συνεργάζεται με τους προέδρους των τοπικών και δημοτικών κοινοτήτων και τους εκπροσώπους των τοπικών κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους. 

4. την κ. Ανδρώνη Αρετή του Γεωργίου
α. κατά τόπον Αντιδήμαρχο Δήμου Δεσκάτης για τη Δημοτική Ενότητα Χασίων , και της μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:
α) Έχει την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα. β) Παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα. γ) Μεριμνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη δημοτική ενότητα. δ) Υπογράφει με εξουσιοδότηση Δημάρχου , βεβαιώσεις, πιστοποιητικά και λοιπά διοικητικά έγγραφα που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας Χασίων (εκτός πιστοποιητικών Δημοτολογίου και βεβαιώσεων μονίμου κατοικίας) ε) Συνεργάζεται με τους προέδρους των τοπικών και δημοτικών κοινοτήτων και τους εκπροσώπους των τοπικών κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους. ζ) Μεριμνά για τη διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων η) την ευθύνη των χώρων και της λειτουργίας των παιδικών χαρών θ) Έχει την ευθύνη λειτουργίας στα όρια της δημοτικής ενότητας και σε συνεργασία με τον καθ’ ύλην αρμόδιο αντιδήμαρχο με τα μέσα που θα οριστούν από αυτόν, για τα εξής αντικείμενα: – της συντήρησης και διαχείρισης των συστημάτων ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης και των αντλιοστασίων – της καθαριότητας όλων των κοινόχρηστων χώρων της εδαφικής περιφέρειας του Δήμου, της αποκομιδής και διαχείρισης των αποβλήτων – Της εποπτείας του προσωπικού που θα οριστεί να παρέχει υπηρεσίες εντός της δημοτικής ενότητας στα ανωτέρω αντικείμενα
Β. Οι ανωτέρω κατά τη διάρκεια της θητείας τους δεν μπορούν να εκλεγούν ή να είναι μέλη του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου.
Γ. Η ανάκληση του αντιδημάρχου είναι δυνατή μετά την πάροδο έξι (6) μηνών από τον ορισμό του, με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του δημάρχου, για λόγους που ανάγονται στην άσκηση των καθηκόντων του
Δ. α. Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ Τέγου Βασιλείου , που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Τσιάκαλος Γεώργιος του Κων/νου
β. Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Τσιάκαλου Γεωργίου του Κων/νου που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ.Τέγος Βασίλειος του Γεωργίου
γ. Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ Ορφανίδη Χαραλάμπου του
Κων/νου που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί η Αντιδήμαρχος κ. Ανδρώνη Αρετή του Γεωργίου ,
δ. Τις αρμοδιότητες της Αντιδημάρχου κ. Ανδρώνη Αρετής του Γεωργίου που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Ορφανίδης Χαράλαμπος του Κων/νου
Ε. Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ορίζεται να ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Τέγος Βασίλειος του Γεωργίου που αναπληρώνει το Δήμαρχο, και όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντα του Δημάρχου θα ασκούνται από τον Αντιδήμαρχο κ. Τσιάκαλο Γεώργιο του Κων/νου.
ΣΤ. Η παρούσα να δημοσιευτεί μία φορά σε μία ημερήσια εφημερίδα και, αν δεν υπάρχει ημερήσια, σε μία εβδομαδιαία της πρωτεύουσας του Νομού και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Δεσκάτης και στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ»
                                                                 Ο Δήμαρχος
                                                               Κορδίλας Δημήτριος

Τρίτη 3 Σεπτεμβρίου 2019

Αντιδήμαρχοι Δήμου Γρεβενών 2019


Απόφαση ορισμού των Αντιδημάρχων της νέας Δημοτικής Αρχής. 
ΑΠΟΦΑΣΗ   1136/2019
Ο Δήμαρχος
Έχοντας υπόψη:
  1. Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/ 2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α' 87), αναφορικά με τον ορισμό των Αντιδημάρχων και την αναπλήρωση του Δημάρχου.
  2. Την υπ' αριθμ. 15150/ 15.4.2014 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών «Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας με το Ν. 3852/ 2010», όπως ισχύει.
  3. Τις διατάξεις της παραγράφου 3 ε' άρθρου 3 ν.4051/2012 (Α' 40), αναφορικά με τον ορισμό αντιδημάρχων οι οποίοι δεν θα λαμβάνουν αντιμισθία.
  4. Το γεγονός ότι ο Δήμος εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 59, παρ. 2του Ν. 3852/ 2010 και επομένως μπορεί να ορισθούν οκτώ (8) Αντιδήμαρχοι.
  5. Τον Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου. (ΦΕΚ 2577 / 07-11-11 , τεύχος Β'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
  6. Το υπ' αριθμ. Πρωτ. 12665 / 02-09-2019 Πρακτικό Συνεδρίασης των συμβούλων του συνδυασμού “ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΓΡΕΒΕΝΑ ΜΑΣ – ΚΩΣΤΑΣ ΠΑΛΑΣΚΑΣ”.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Α. ορίζει τους κατωτέρω δημοτικούς συμβούλους της πλειοψηφίας ως Αντιδημάρχους του Δήμου Γρεβενών , με θητεία από 01/09/2019 μέχρι 31/08/2020, εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, και τους μεταβιβάζει αρμοδιότητες ως εξής:
1.       τον κ. Κιάκα Ζήση καθ' ύλην Αντιδήμαρχο Εμπορίου και Αγροτικής Ανάπτυξης και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες: 1. Μέριµνα θεµάτων πρωτογενούς τοµέα (αγροτικής ανάπτυξης-κτηνοτροφίας) 2. Ευθύνη προστασίας και διαχείρισης των δασικών εκτάσεων, δηµοτικών και κοινοτικών καλλιεργητικών εκτάσεων και βοσκοτόπων. 3. Προστασία και διαχείριση των υδάτινων πόρων. 4. Λειτουργία των δηµοτικών και λαϊκών αγορών, εµποροπανηγύρεων, την άσκηση υπαίθριων εµπορικών δραστηριοτήτων και τη χορήγηση των σχετικών αδειών. 5. Ευθύνη χρήσης των κοινόχρηστων χώρων του ∆ήµου. 6. Θέµατα προβολής και έκδοσης πάσης φύσεως αδειών που απαιτούνται για τη λειτουργία οποιασδήποτε επιχείρησης, εκµετάλλευσης, οργανισµού, φορέα. 7. Ευθύνη του τοµέα του τουρισµού µε βάση τον σεβασµό στο περιβάλλον, την ιστορία και την παράδοση. 8. Ευθύνη για την προετοιµασία τη συµµετοχή του ∆ήµου ή άλλων φορέων τουρισµού στις εκθέσεις. 9.Ευθύνη για την προετοιµασία και την οργάνωση συνεδρίων που αφορούν τον τουρισµό, την υποβολή προτάσεων για την εκπόνηση µελετών σχετικών µε τον τοµέα αυτό. 10.Ευθύνη της προβολής του ∆ήµου µέσω του διαδικτύου. 11.Συνεργασία και τον συντονισµό µε τους αρµόδιους φορείς, οργανισµούς, ΝΠΙ∆, συλλόγους, ιδιώτες για την προώθηση του τουριστικού προϊόντος, την επίλυση θεµάτων σχετικών µε την αξιολόγηση ιδεών για την ανάπτυξη του τουρισµού. 12.Εκτελεί αποφάσεις του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, της Οικονοµικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αναφέρονται στα αντικείµενα και τις αρµοδιότητές του. 13.Μεριµνά για θέµατα διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης του τοµέα αρµοδιότητάς του. 14.Προτείνει την εισαγωγή θεµάτων της αρµοδιότητάς του στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο, την Οικονοµική Επιτροπή και την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής µετά από προηγούµενη ενηµέρωση του ∆ηµάρχου. 15. Τέλεση πολιτικών γάµων στη ∆ηµοτική Ενότητα Γρεβενών και στις Ορεινές Κοινότητες. 16. Προβαίνει σε κάθε άλλη ενέργεια η οποία του έχει ανατεθεί στον τοµέα της αρµοδιότητάς του.
2.       τον κ. Τσικούρα Νικόλαο καθ' ύλην Αντιδήμαρχο Καθημερινότητας και Πρασίνου και του μεταβιβάζει τις παρακάτω καθ' ύλην αρμοδιότητες: 1. Εποπτεύει, συντονίζει και ελέγχει τις εργασίες συντήρησης των Δημοτικών Κτιρίων, Εγκαταστάσεων και Οδών. 2. Εποπτεύει και Συντονίζει το εργατοτεχνικό προσωπικό. 3. Λειτουργία και συντήρηση σιντριβανιών. 4 . Κλάδεµα όλων των δέντρων, θάµνων, δενδροστοιχιών του ∆ήµου και αποκοµιδή αυτών. 5. Εποπτεύει και ελέγχει τις εργασίες του Γραφείου Κίνησης Οχηµάτων. 6.Οργάνωση, διαχείριση, λειτουργία και εποπτεία της διαδικασίας παραλαβής και εφοδιασµού των οχηµάτων µε καύσιµα όπως πετρέλαια, βενζίνες και λιπαντικά. 7.Αποµάκρυνση των εγκαταλελειµµένων οχηµάτων. 8.Εκτελεί αποφάσεις του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, της Οικονοµικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αναφέρονται στα αντικείµενα και τις αρµοδιότητές του. 9.Μεριµνά για θέµατα διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης του τοµέα αρµοδιότητάς του. 10.Προτείνει την εισαγωγή θεµάτων της αρµοδιότητάς του στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο, την Οικονοµική Επιτροπή και την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής µετά από προηγούµενη ενηµέρωση του ∆ηµάρχου. 11.Προβαίνει σε κάθε άλλη ενέργεια η οποία του έχει ανατεθεί στον τοµέα της αρµοδιότητάς του.
Κατά τόπον αρµοδιότητες: 1. Έλεγχο καλής και αποδοτικής λειτουργίας των δηµοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστηµένες και λειτουργούν στη ∆ηµοτική Ενότητα Αγίου Κοσµά. 2. ∆ιοίκηση και ∆ιαχείριση του προσωπικού που εργάζεται στη ∆ηµοτική Ενότητα Αγίου Κοσµά . 3. Παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και εργασιών που εκτελούνται στη ∆ηµοτική Ενότητα Αγίου Κοσµά . [5] 4. Εποπτεία και έλεγχος για τη διαφύλαξη περιουσιακών στοιχείων του ∆ήµου εντός της ∆ηµοτικής Ενότητας Αγίου Κοσµά. 5. Μέριµνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισµού που έχει διατεθεί στη ∆ηµοτική Ενότητα Αγίου Κοσµά. 6. Εποπτεία και έλεγχος των προµηθειών της ∆ηµοτικής Ενότητας Αγίου Κοσµά. 7. Συνεργασία µε τους Προέδρους των Τοπικών Κοινοτήτων για την επίλυση των τοπικών προβληµάτων εντός της ∆ηµοτικής Ενότητας Αγίου Κοσµά. 8. Υπογραφή των βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και διοικητικών εγγράφων ρουτίνας που εκδίδονται από τις υπηρεσίες της ∆ηµοτικής Ενότητας Αγίου Κοσµά. 9. Εξυπηρέτηση και ενηµέρωση των πολιτών για θέµατα της ∆ηµοτικής Ενότητας Αγίου Κοσµά. 10.Τέλεση πολιτικών γάµων στη ∆ηµοτική Ενότητα Γρεβενών και Αγίου Κοσµά.
3.       τον κ. Κατσάλη Αλέξανδρο καθ' ύλην Αντιδήμαρχο Κοινωνικής Μέριμνας και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες: 1. Εποπτεία των προβλεπόµενων από τον Ο.Ε.Υ. Υπηρεσιών, ∆ράσεων και προγραµµάτων του ∆ήµου που έχουν ως αρµοδιότητα την κοινωνική µέριµνα και υγεία των δηµοτών 2. Τη συνεργασία µε τα νοµικά πρόσωπα του δήµου που ασκούν αρµοδιότητες Κοινωνικής Πολιτικής. 3. Οργάνωση της παροχής διοικητικής εξυπηρέτησης του πολίτη κατ' οίκον µε την αποστολή υπαλλήλου του ∆ήµου, ιδιαίτερα σε δηµότες που έχουν την ανάγκη αυτή ή µένουν µακριά από την έδρα του ∆ήµου. 4. Μέριµνα για την απρόσκοπτη προσέλευση των πολιτών για εξυπηρέτηση στους δηµόσιους χώρους. 5. Συντονισµό και έλεγχο όλων των λειτουργιών των ΚΕΠ. 6. Την τέλεση πολιτικών γάµων. 7. Την ανάπτυξη και προώθηση του εθελοντισµού για έργα και πρωτοβουλίες κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης. 8. Μέριµνα για την περισυλλογή αδέσποτων ζώων, την ίδρυση ή βελτίωση της λειτουργίας εγκαταστάσεων καταφυγίου αδέσποτων ζώων καθώς και τη νόµιµη καλλιέργεια του φιλοζωικού ενδιαφέροντος των δηµοτών όπως προβλέπουν οι διατάξεις, χωρίς τη ρύπανση δηµοτικών χώρων. 9. Εποπτεία και ευθύνη των κοιµητηρίων. 10.Εκτελεί αποφάσεις του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, της Οικονοµικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αναφέρονται στα αντικείµενα και τις αρµοδιότητές του. 11.Μεριµνά για θέµατα διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης του τοµέα αρµοδιότητάς του. 12.Προτείνει την εισαγωγή θεµάτων της αρµοδιότητάς του στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο, την Οικονοµική Επιτροπή και την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής µετά από προηγούµενη ενηµέρωση του ∆ηµάρχου. 13. Τέλεση πολιτικών γάµων στη ∆ηµοτική Ενότητα Γρεβενών. 14. Προβαίνει σε κάθε άλλη ενέργεια η οποία του έχει ανατεθεί στον τοµέα της αρµοδιότητάς του.
4.       τον κ. Αδάμο Ματθαίο καθ' ύλην Αντιδήμαρχο Οικονομικών – Διοικητικών Υπηρεσιών , και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες: 1. Εποπτεία και Έλεγχος των Οικονοµικών και ∆ιοικητικών Υπηρεσιών του ∆ήµου. 2. Υπογραφή χρηµατικών ενταλµάτων και των συνοδευόντων αυτά δικαιολογητικών. 3. Ευθύνη της λειτουργίας του Τµήµατος Προµηθειών και το σχεδιασµό των διαδικασιών για την κατάρτιση προγράµµατος προµηθειών και τη διενέργεια των αντίστοιχων διαδικασιών και την τήρηση αρχείου συµβάσεων προµηθειών. 4. Σύνταξη και υπογραφή όλων των µεταβολών του ∆ηµοτολογίου. 5. Έκδοση πράξεων πρόσληψης ή αλλαγής επωνύµου καθώς και πατρωνύµου και µητρωνύµου από παιδιά που γεννήθηκαν χωρίς γάµο των γονέων τους ή είναι αγνώστων γονέων. 6. Τον εξελληνισµό ονοµατεπωνύµου Ελλήνων του εξωτερικού, οµογενών αλλοδαπών που αποκτούν την ελληνική ιθαγένεια ή παλιννοστησάντων οµογενών που έχουν την ελληνική ιθαγένεια. 7. Εκτελεί αποφάσεις του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, της Οικονοµικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αναφέρονται στα αντικείµενα και τις αρµοδιότητές του. 8.Μεριµνά για θέµατα διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης του τοµέα αρµοδιότητάς του. 9.Προτείνει την εισαγωγή θεµάτων της αρµοδιότητάς του στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο, την Οικονοµική Επιτροπή και την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής µετά από προηγούµενη ενηµέρωση του ∆ηµάρχου. 10. Τέλεση πολιτικών γάµων στη ∆ηµοτική Ενότητα Γρεβενών. 11. Προβαίνει σε κάθε άλλη ενέργεια η οποία του έχει ανατεθεί στον τοµέα της αρµοδιότητάς του.
5.       τον κ. Πέτρου Χρήστο καθ' ύλην Αντιδήμαρχο Περιβάλλοντος και Ανακύκλωσης και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες: 1. Καθαριότητα οδών, πλατειών, πεζοδρόµων, πάρκων, παρτεριών, οικοπέδων, ελεύθερων και κοινόχρηστων χώρων, αλσών, ποταµών και ρεµάτων. 2. Εποπτεύει το προσωπικό και τη λειτουργία της υπηρεσίας καθαριότητας. 3. Εποπτεύει, ελέγχει και συντονίζει την αποκοµιδή των απορριµµάτων και των ανακυκλώσιµων υλικών. 4. ∆ιαχείριση υγρών και στερεών αποβλήτων του ∆ήµου και την εναπόθεσή τους στους προβλεπόµενους νόµιµους χώρους.   5.Εκτελεί αποφάσεις του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, της Οικονοµικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αναφέρονται στα αντικείµενα και τις αρµοδιότητές του. 6.Μεριµνά για θέµατα διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης του τοµέα αρµοδιότητάς του. 7.Προτείνει την εισαγωγή θεµάτων της αρµοδιότητάς του στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο, την Οικονοµική Επιτροπή και την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής µετά από προηγούµενη ενηµέρωση του ∆ηµάρχου. 8.Προβαίνει σε κάθε άλλη ενέργεια η οποία του έχει ανατεθεί στον τοµέα της αρµοδιότητάς του.
Κατά τόπον αρµοδιότητες: 1. Έλεγχο καλής και αποδοτικής λειτουργίας των δηµοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστηµένες και λειτουργούν στη ∆ηµοτική Ενότητα Θ. Ζιάκα. 2. ∆ιοίκηση και ∆ιαχείριση του προσωπικού που εργάζεται στη ∆ηµοτική Ενότητα Θ. Ζιάκα. 3. Παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και εργασιών που εκτελούνται στη ∆ηµοτική Ενότητα Θ. Ζιάκα. 4. Εποπτεία και έλεγχος για τη διαφύλαξη περιουσιακών στοιχείων του ∆ήµου εντός της ∆ηµοτικής Ενότητας Θ. Ζιάκα . 5. Μέριµνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισµού που έχει διατεθεί στη ∆ηµοτική Ενότητα Θ. Ζιάκα. 6. Εποπτεία και έλεγχος των προµηθειών της ∆ηµοτικής Ενότητας Θ. Ζιάκα. 7. Συνεργασία µε τους Προέδρους των Τοπικών Κοινοτήτων για την επίλυση των τοπικών προβληµάτων εντός της ∆ηµοτικής Ενότητας Θ. Ζιάκα. 8. Υπογραφή των βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και διοικητικών εγγράφων ρουτίνας που εκδίδονται από τις υπηρεσίες της ∆ηµοτικής Ενότητας Θ. Ζιάκα. 9. Εξυπηρέτηση και ενηµέρωση των πολιτών για θέµατα της ∆ηµοτικής Ενότητας Θ. Ζιάκα. 10.Τέλεση πολιτικών γάµων στη ∆ηµοτική Ενότητα Γρεβενών και Θ. Ζιάκα.
6.       τον κ. Μπόλη Δημήτριο καθ' ύλην Αντιδήμαρχο Πολιτισμού , Παιδείας και Αθλητισμού και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες: 1. Προστασία, προβολή και ανάδειξη των µουσείων, των µνηµείων, των αρχαιολογικών και ιστορικών χώρων της περιοχής και τον εν γένει τοπικό πολιτισµό και τα πολιτιστικά αγαθά του ∆ήµου. 2. Ευθύνη για τον σχεδιασµό, την εισήγηση και τη µέριµνα για τη δηµιουργία µουσείων, µνηµείων, για την επισκευή συντήρηση και επισκευή παραδοσιακών και ιστορικών σχολικών κτιρίων και κτιρίων που παραχωρούνται στο ∆ήµο από τρίτους. 3. Προώθηση των πολιτιστικών ανταλλαγών σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. 4. Οργάνωση και έλεγχος πολιτιστικών εκδηλώσεων. Συντονισµό εκδηλώσεων ∆ήµου και αρµοδίου ΝΠ καθώς και διάθεση αιθουσών και χώρων ∆ήµου σε φορείς ή φυσικά πρόσωπα για οργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων. 5. Ευθύνη οργάνωσης των εθνικών και τοπικών επετειακών εκδηλώσεων του ∆ήµου. 6. Επιχορήγηση ΝΠ τα οποία αναπτύσσουν πολιτιστικού χαρακτήρα δραστηριότητες στη χωρική αρµοδιότητα του ∆ήµου. 7. Χορήγηση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας Ιδιωτικών Μουσικών Σχολών/Ωδείων κλπ. 8. Ευθύνη για οργάνωση επιτροπών και τον συντονισµό τους για την ονοµασία οδών-πλατειών, αρίθµηση και οδοσήµανση. 9. Εποπτεία και την ευθύνη της λειτουργίας των χορευτικών τµηµάτων του ∆ήµου και των δηµοτικών χορωδιών. 10.Εποπτεία της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης καθώς και κάθε άλλο θέµα παιδείας του ∆ήµου. 11.Εποπτεία και τον συντονισµό της εύρυθµης λειτουργίας των σχολικών επιτροπών. 12.Μέριµνα και έγκριση µεταφοράς µαθητών από και προς τα σχολεία φοίτησης καθώς και των µαθητών σχολείων ειδικής αγωγής. 13.Μέριµνα για ίδρυση και λειτουργία βιβλιοθηκών. 14.Μέριµνα θεµάτων που αφορούν τη δια Βίου Μάθηση. 15.Τήρηση κανόνων υγιεινής στα σχολεία. 16.Εποπτεία του προσωπικού φύλαξης των σχολικών κτιρίων. 17.Ευθύνη συντήρησης και ανάπτυξης, παρακολούθησης και λειτουργίας των Αθλητικών Εγκαταστάσεων του ∆ήµου. 18.Ευθύνη για την ανάπτυξη και λειτουργία προγραµµάτων “Άθλησης για όλους” 19.Οργάνωση και έλεγχος και συντονισµός αθλητικών εκδηλώσεων και διάθεση αθλητικών εγκαταστάσεων σε φορείς ή φυσικά πρόσωπα. 20.Εκτελεί αποφάσεις του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, της Οικονοµικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αναφέρονται στα αντικείµενα και τις αρµοδιότητές του. 21.Μεριµνά για θέµατα διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης του τοµέα αρµοδιότητάς του. 22.Προτείνει την εισαγωγή θεµάτων της αρµοδιότητάς του στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο, την Οικονοµική Επιτροπή και την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής µετά από προηγούµενη ενηµέρωση του ∆ηµάρχου. 23. Τέλεση πολιτικών γάµων στη ∆ηµοτική Ενότητα Γρεβενών. 24. Προβαίνει σε κάθε άλλη ενέργεια η οποία του έχει ανατεθεί στον τοµέα της αρµοδιότητάς του.
7.       τον κ. Πασχαγιαννίδη Αχιλλέα καθ' ύλην Αντιδήμαρχο Προγραμματισμού , Χωροταξικού Σχεδιασμού και Πολεοδομίας , και του μεταβιβάζει τις παρακάτω   αρμοδιότητες: 1. Οργάνωση υπηρεσιών ∆ήµου και Επιχειρήσεων. 2. ∆ιαχείριση των Ευρωπαϊκών Προγραµµάτων και των εν γένει θεµάτων που συνδέονται µε χρηµατοδοτήσεις στα πλαίσια προγραµµάτων χρηµατοδότησης. 3. Αναβάθµιση των υπηρεσιών µηχανοργάνωσης του δήµου. 4. Προγραµµατισµός παρεµβάσεων σε προβλήµατα του ∆ήµου. 5. Οργάνωση δικτύου Wi-Fi και σχεδιασµού κάλυψης σήµατος tv στο σύνολο του ∆ήµου και των αντίστοιχων αναµεταδοτών. Και Ευθύνη για τη σύνταξη µελέτης για την τοποθέτηση κεραιών κινητής τηλεφωνίας σε συνεργασία µε Πανεπιστηµιακά Ιδρύµατα και άλλους φορείς.6. Συνεργασία µε τους προέδρους των ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων και των εκπροσώπων για θέµατα οργάνωσης και σχεδιασµού. 7. Συνεργασία µε Ο.Τ.Α της χώρας για θέµατα σχεδιασµού έργων. 8. Μελέτη, διαχείριση και εκτέλεση προγραµµάτων οικιστικής και πολεοδοµικής ανάπτυξης. 9. Έκδοση οικοδοµικών αδειών. 10.Έλεγχος αυθαίρετων κατασκευών. 11.Εφαρµογή ρυµοτοµικών και πολεοδοµικών σχεδίων. 12.Σύνταξη Πράξεων Εφαρµογής. 13.Εκτελεί αποφάσεις του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, της Οικονοµικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αναφέρονται στα αντικείµενα και τις αρµοδιότητές του. 14.Μεριµνά για θέµατα διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης του τοµέα αρµοδιότητάς του. 15.Προτείνει την εισαγωγή θεµάτων της αρµοδιότητάς του στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο, την Οικονοµική Επιτροπή και την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής µετά από προηγούµενη ενηµέρωση του ∆ηµάρχου. 16. Εποπτεία και ευθύνη του πολεοδοµικού σχεδιασµού και των αντίστοιχων οργανικών µονάδων του ∆ήµου και συγκεκριµένα των αρµοδιοτήτων πολεοδοµίας, χωροταξίας και χρήσεων γης, πολεοδοµικών µελετών, τοπογραφικών εφαρµογών, οικοδοµικών αδειών και ελέγχου αυθαιρέτων, τεχνικού αρχείου- γραµµατείας. 17. Προβαίνει σε κάθε άλλη ενέργεια η οποία του έχει ανατεθεί στον τοµέα της αρµοδιότητάς του. 18. Προβαίνει στον έλεγχο της λειτουργίας της μαθητικής εστίας του Δήμου Γρεβενών.
Κατά τόπον αρµοδιότητες: 1. Έλεγχο καλής και αποδοτικής λειτουργίας των δηµοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστηµένες και λειτουργούν στη ∆ηµοτική Ενότητα Γρεβενών. 2. ∆ιοίκηση και ∆ιαχείριση του προσωπικού που εργάζεται στη ∆ηµοτική Ενότητα Γρεβενών. 3. Παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και εργασιών που εκτελούνται στη ∆ηµοτική Ενότητα Γρεβενών. 4. Εποπτεία και έλεγχος για τη διαφύλαξη περιουσιακών στοιχείων του ∆ήµου εντός της ∆ηµοτικής Ενότητας Γρεβενών. 5. Μέριµνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισµού που έχει διατεθεί στη ∆ηµοτική Ενότητα Γρεβενών. 6. Εποπτεία και έλεγχο των προµηθειών της ∆ηµοτικής Ενότητας Γρεβενών. 7. Συνεργασία µε τους Προέδρους της ∆ηµοτικής Κοινότητας και των Τοπικών Κοινοτήτων για την επίλυση των τοπικών προβληµάτων εντός της ∆ηµοτικής Ενότητας Γρεβενών. 8. Υπογραφή των βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και διοικητικών εγγράφων ρουτίνας που εκδίδονται από τις υπηρεσίες της ∆ηµοτικής Ενότητας Γρεβενών. 9. Εξυπηρέτηση και ενηµέρωση των πολιτών για θέµατα της ∆ηµοτικής Ενότητας Γρεβενών. 10.Τέλεση πολιτικών γάµων στη ∆ηµοτική Ενότητα Γρεβενών.
8.       τον κ. Τριγώνη Χρήστο καθ' ύλην Αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων , και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες: 1. Η µελέτη και υλοποίηση έργων και συγκεκριµένα: α. οι αρχιτεκτονικές µελέτες, ο ενεργειακός και βιοκλιµατικός σχεδιασµός, οι µελέτες ανέγερσης δηµοτικών κτηρίων και διαµόρφωσης κοινοχρήστων χώρων, ο επιχειρησιακός σχεδιασµός των τεχνικών υπηρεσιών. β. οι κατασκευές και συντηρήσεις δηµοτικών κτηρίων, τα έργα αναπλάσεων κοινοχρήστων χώρων, η ανέγερση και συντήρηση σχολικών κτηρίων, η συντήρηση και αναβάθµιση ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων. γ. ο κυκλοφοριακός σχεδιασµός, τα θέµατα εξυπηρέτησης πεζών και προσβασιµότητας Αµεα, η οδοποιία και η οδική σήµανση, η φωτεινή σηµατοδότηση, η έκδοση αδειών κατασκευής δικτύων, ο έλεγχος της κατάστασης των οδών για την επισκευή και τη συντήρησή τους. 2. Εποπτεύει, ελέγχει και συντονίζει µέτρα και δράσεις που αφορούν τον τοµέα της πολιτικής προστασίας. 3. Αντιµετώπιση έκτακτων αναγκών και περιστατικών (πυρκαγιές, πληµµύρες, σεισµοί, φυσικές καταστροφές κλπ). 4. Εκτελεί αποφάσεις του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, της Οικονοµικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αναφέρονται στα αντικείµενα και τις αρµοδιότητές του. 5. Μεριµνά για θέµατα διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης του τοµέα αρµοδιότητάς του. 6. Προτείνει την εισαγωγή θεµάτων της αρµοδιότητάς του στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο, την Οικονοµική Επιτροπή και την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής µετά από προηγούµενη ενηµέρωση του ∆ηµάρχου. 7. Εποπτεύει, συντονίζει και ελέγχει τις εργασίες του ∆ηµοτικού Ηλεκτροφωτισµού. 8. Εφαρµογή µεθόδων εξοικονόµησης ενέργειας στις εγκαταστάσεις του ∆ήµου. 9. Προβαίνει σε κάθε άλλη ενέργεια η οποία του έχει ανατεθεί στον τοµέα της αρµοδιότητάς του.
Β. Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Αντιδημάρχου κ. Πασχαγιαννίδη Αχιλλέα τις αρμοδιότητες αυτού ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Αδάμος Ματθαίος και το αντίστροφο. Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Μπόλη Δημήτριου που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Κατσάλης Αλέξανδρος και το αντίστροφο, τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Τριγώνη Χρήστου που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Κιάκας Ζήσης και το αντίστροφο, ενώ, τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Πέτρου Χρήστου που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Τσικούρας Νικόλαος και το αντίστροφο
Γ. Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ορίζεται να ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Πασχαγιαννίδης Αχιλλέας , που αναπληρώνει το Δήμαρχο, και όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντα του Δημάρχου θα ασκούνται από τον Αντιδήμαρχο κ. Αδάμο Ματθαίο.
Δ. Η παρούσα να δημοσιευτεί μία φορά σε μία ημερήσια εφημερίδα του νομού ή σε μία εβδομαδιαία της πρωτεύουσας του Νομού και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Γρεβενών.
  
         Ο     Δήμαρχος
ΔΑΣΤΑΜΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ