Δευτέρα 24 Ιουλίου 2017

Πανηγύρι στην Κνίδη Γρεβενών 2017


Παρασκευή 7 Ιουλίου 2017

Περιφέρεια Βεντζίων

 Περιφέρεια Βεντζίων

Γράφει ο Βασίλης Αποστόλου

Α) Γενικά: Βέντζια είναι η περιοχή που
περικλείεται από τον ποταμό Αλιάκμονα και το όρος Μπούρινος.
Ο ποταμός λόγω της έλλειψης γεφυριών ήταν αδιάβατος. Μόλις το 1936 έγινε προσπελάσιμος με τη λειτουργία γέφυρας στην περιοχή του Πόρου. Από το βορειοδυτικό μέρος ο κακοτράχαλος Μπούρινος αποτελούσε φυσικό εμπόδιο για επικοινωνία με την περιφέρεια Κοζάνης. Οι μόνοι δίοδοι επικοινωνίας ήταν της περιοχής Τσιαρτσιαμπά μέσω Χρωμίου και του Παλαιοκάστρου για Σιάτιστα. Με λίγα λόγια η
περιφέρεια Βεντζίων μοιάζει με ένα νησάκι το οποίο βρέχεται από τον Αλιάκμονα και καταλήγει στο δύσβατο Μπούρινο.
Λόγω αυτής της απομόνωσης η περιφέρεια Βεντζίων ήταν μία ασφαλής περιοχή. Οι διαμένοντες στους οικισμούς ομιλούν τη νεοελληνική γλώσσα η οποία είναι συνέχεια της αρχαιοελληνικής. Η πλούσια εθιμική ζωή διατηρήθηκε αναλλοίωτη ως τις μέρες μας. Τα τραγούδια, ο χορός, η μουσική, η καθαρότητα της γλώσσας αποτέλεσαν αντικείμενο έρευνας της Ακαδημίας Αθηνών.

Β) Σκοπός: Η δημιουργία της ομάδας έχει ως στόχο την ανάδειξη της ιστορίας παλιάς και σύγρονης, του πολιτισμού, των ιερών, των μοναστηριών, των αρχαιολογικών τόπων, της οικονομικής δραστηριότητας των οικισμών. Τη γνωριμία των απανταχού διαμενόντων Βεντζιωτών και τη σύνδεσή μας με την προικισμένη περιφέρεια. Την ιστορία, τις δραστηριότητες, τις εκδηλώσεις των πολιτιστικών συλλόγων. Την οικονομική δραστηριότητα της περιφέρειας των Βεντζίων.
Γ) Οικισμοί που κατοικούνται : Παλαιόκαστρο, Δαφνερό (Βάΐπεσι), Έξαρχος, Βάρης (Βάρσια), Χρώμιο (Σφίλτσι), Πυλωροί, Ποντινή (Τόριστα), Παλαιοχώρι, Δίπορο (Χουλένιστα) , Σαρακήνα, Κέντρο (Βέντζι), Νησί (Νησηνίκος), Αγαλαίοι, Παναγιά (Τουρνίκι), Νεοχώρι (Γουρνάκι), Σαρακήνα, Ιτέα (Βούρμποβο), Αγάπη (Ράτσι), Κνίδη (Κοπρίβα), Πιστικό (Πσκό), Πόρος (Γκουστόμ), Λαγκαδάκι (Λουτσίσινο) αν και καταργημένος, Μικροκλεισούρα (Σαδοβίτσα).
Μελετώντας τις ονομασίες των οικισμών βλέπουμε ότι οι οικισμοί που έχουν ελληνικά ονόματα είναι το Παλαιόκαστρο,Έξαρχος, Βάρσια, Πυλωροί, Παλαιοχώρι, Σαρακήνα, Νησηνίκος (περιβρέχεται από τον Αλιάκμονα), Αγαλαίοι, Τουρνίκι, Γουρνάκι, Κολοκυθάκι γεγονός που δεν παρατηρείται σε άλλη περιφέρεια των Γρεβενών και Κοζάνης.

Δ) Οικισμοί ακατοίκητοι: Πέτροβο, Όπεσι, Πευκάκιον (Κολοκυθάκι), Κοντιβό, Μελιαντσκό, Τρανοβέντζι, Ζάμπουρδα, Μπούρινος, Παλιοκόπριβα, Βλαχοχώρι, Παλιοτούρκο ... (ίσως Τυφλοσέλι στον κώδικα της Μονής Μεταμορφώσεως του Σωτήρος είναι καταχωρημένο με τά το Παλαιοχώρι και το Σφίλτσι πάντως στα Βέντζια, Λευτοκαριά καταχωρημένο πριν και μετά της Κοπρίβας.