Πέμπτη 22 Ιουνίου 2023

Αγία Παρασκευή (οικισμός) Κοζάνης


 

 

Αγία Παρασκευή

Από το βιβλίο του Βασίλη Αποστόλου “Οικισμοί Δήμου Κοζάνης”

Σελίδες 226 Έτος έκδοσης 2022

Γενικά: Ο οικισμός είναι χτισμένος σε υψόμετρο 610 μέτρων, στη διαδρομή Κοζάνη, Λευκόβρυση, Προτωχώρι, Λευκοπηγή, Αγία Παρασκευή, με κοντινούς οικισμούς τη Ροδιανή, την Αιανή 10 χλμ., Κοζάνη 14 χλμ. Συνδέεται με αστική συγκοινωνία με την πόλη της Κοζάνης. Ανήκει στην ευρύτερη περιοχή του Τσιαρτσιαμπά, στη Δημοτική Ενότητα Αιανής, αποτελεί ιδία κοινότητα.

Σύμφωνα με το φορολογικό κατάστιχο του 1528 αριθμούσε 34 χριστιανικές εστίες (Τσότσος Ελιμειακά 64).

Με την απογραφή που πραγματοποιήθηκε από την Ελληνική Στατιστική Αρχή το 2011 από τους 71 κατοικημένους οικισμούς που απογράφηκαν  στο Δήμο Κοζάνης η Αγία Παρασκευή ως προς τον πληθυσμό βρισκόταν στην 19η θέση.

Εκλογικά: Στις πρώτες βουλευτικές εκλογές, 30-5-1915, οι άρρενες εκλογείς ψήφισαν στο 10ο εκλογικό κέντρο με τόπο ψηφοφορίας τον  Ναόν Άνω Κώμης μαζί με τους οικισμούς Κάτω Βανίτσης, Πορτοράζ (Πρωτοχώρι), Σπούρτας (Καρυδίτσα), Πύργου, Σαρτακλή (Σπάρτον), Χασλάρ (Σταυρωτή) και Γκοβλίτσης (Κρόκος)  (Αποστόλου Δ.Μ 1912-15)

Στον εκλογικό κατάλογο της Υποδιοικήσεως Κοζάνης του 1915 ήταν εγγεγραμμένοι 73 άρρενες εκλογείς.

Ερανικά: Για τον έρανο του Παναγίου Τάφου οι οικισμοί πρόσφεραν: Αγία Παρασκευή δρχ. 135, Αιανή 766,50, Αμυγδαλιάς Άνω 203,50, Άγιος Δημήτριος 1257,80 και μισή λίρα χρυσή Ρωσική, Άγιος Χαράλαμπος 104, Αυλήανα 92,50, Άργιλλος 238, Αλωνάκια 348,50, Αμυγδαλιά-Κίσσα 541, Βατερόν 646, Βοσκοχώρι 200, Βαθύλακκος 1087,50, Γαλάνι 71,50, Δρέπανον 431, Κοίλα 329, Κοιλάδα 818,50, Καλαμιά 148, Κηπάρι 290,50, Κτένι 190, Κερασιά 56, Καρυδίτσα 1022, Κρόκος 950, Καισαρειά 250, Κήπος 111, Κοντοβούνιον 167, Άνω Κώμη 496, Κάτω Κώμη 110, Λευκόβρυση 315, Λευκοπηγή 1163,50, Λιβερά 340,50, Λυγερή 274,20, Μελίσσια 211, Μηλοτίνη 17, Ξηρολίμνη 1176,50, Οινόη 322,50, Λεβέντης 193, Πρωτοχώριον 600, Πύργος-Σταυρωτή 311, Πετρανά 504,50, Πολύμυλος 667, Ροδιανή 400, Ρυάκιον 279, Ροδίτης 357, Σιδεράς-Κτενάς 900, Σπάρτον 298, Σοφουλάρ 611, Σκάφη 152, Σκαφίδι 267, Σκήτη 1130, Τετράλοφος 988, Αμύγδαλα 857, Κλείτος 2869, 20 (Β.Ε 1-10-39).

Ιερά: Ιερός ναός Αγίου Νικολάου στο κέντρο του οικισμού. Αγία Παρασκευή, ο ναός είναι κτισμένος το 1987-89 σε θέση παλιότερου σε λόφο κατάφυτο από δέντρα βελανιδιάς. Εντυπωσιάζει το υπόγειο «Σκηταριό» σε βάθος επτά μέτρων. Έχει κηρυχτεί από το 1997 ιστορικό διατηρητέο μνημείο. Άγιος Αθανάσιος 1700. Εξωκλήσι του Αγίου Πνεύματος (1976-1980).

Αφιερωτές στην πρόθεση 421 της Μονής Αγίου Νικάνορα ήταν για την Α΄ Γραφή 11 και στη Β΄ Γραφή  από το 1692 και μετά 35.

Εκπαιδευτικά: Έκθεσις εκ της επιθεωρήσεως σχολείων της εκπαιδευτικής περιφερείας Κοζάνης. Επιθεωρητής των Δημοτικών Σχολείων Κοζάνης Ι .Μαργαρώνης. Συντάχθηκε στις 12 Απριλίου του 1917.

 «Το διδακτήριον είναι κοινοτικόν και διώροφον. Ο κάτω όροφος κατοικείται υπό της καλογραίας της εκκλησίας, ο δε άνω σύγκειται εκ δύο αιθουσών, ων η μεν χρησιμεύει ως αίθουσα παραδόσεως, η δε ως κατοικία της διδασκαλίσσης. Ο χώρος και φωτισμός της πρώτης αιθούσης είναι επαρκής.

Το υλικό του σχολείου, εις πίναξ, εν κάθισμα και τινα θρανία ανθυγιεινά. Αρχείο: χειρόγραφο μαθητολόγιο. Μαθηταί και μαθήτριαι παρόντες 27, φοίτησις άτακτος, των μαθητών και μαθητριών απασχολουμένων εις οικιακάς, γεωργικάς και πoιμενικάς εργασίας. Εκάλεσα τους προκρίτους και τον ιερέα του χωρίου και υπέμνησα αυτούς τας συνεπείας του νόμου, ένεκα της παραλείψεως των καθηκόντων των ως γονέων κλπ.

Η διδασκάλισσα Ευτυχία Ευαγγέλου β΄ βάθμιος υποδιδ. του παρθεναγ. Μοναστηρίου, ετών 22, υπηρεσία 4 ετών, είναι εργατική και καλή νηπιαγωγός. Εν τούτοις δεν επεδείξατο μεγάλη εργασία λόγω της ατάκτου φοιτήσεως των διδασκομένων, οίτινες χωλαίνουσιν ιδίως εις την αριθμητικήν και αδυνατούσι να λύωσι προβλήματα από μνήμης» (3-3-17) (ΓΑΚ-Αρχεία ν. Κοζάνης   (ΑΒΕ 70/ΣΑΕ 72) (Αποστόλου Δ.Μ 1912-1915).

Διδακτήριο ολίγον στενόχωρον  αλλ’ ευήλιον και ευάερον (18-27/4/1923).

Ο Επιθεωρητής Δημοτικών Σχολείων στις 19 Αυγούστου 1926 μεταθέτει το διδάσκαλο Ιωάννη Καραμήτσο υπηρετών στην Αγία Παρασκευή από το 1919, στο δημ. Σχολείο Δραβουτάνιστας. Στην Αγία Παρασκευή μετατίθεται ο διδάσκαλος Ζήνων Παπαδημητρίου μέχρι τώρα υπηρετών στο 2τάξιο Δραβουτάνιστας.

Διδακτήριον επισκευασθέν καi μεταρρυθμισθέν κατέστη κατάλληλον, αλλά στερείται επαρκών επίπλων και διδακτικών οργάνων. Μαθητές 32 άρρενες, 18 θήλεις (4-10 ως 18/12/1926  ΑΒΕ 70 ΣΑΕ73).

Το Ταμείο Κοζάνης στις 31-8-1931 συντάσσει πίνακα με τους δασκάλους που χρησιμοποίησαν ως κατοικία τα σχολικά κτίρια του Ταμείου Εκπαιδευτικής Προνοίας. Έτσι για κάθε μήνα παραμονής οι δάσκαλοι πλήρωναν 20 δρχ. Ενδεικτικά αναφέρω ο Ιωάννης Καρανάνος δάσκαλος της Αγίας Παρασκευής πλήρωσε για το έτος 1928 για 5 μήνες 100 δραχμές, για το 1930 για 9 μήνες 180 δρχ και για το 1931 για 2,5 μήνες 50 δρχ. (60/1493).

Διδακτήριο διώροφο, ανεγερθέν προ 40 ετών. Στον πάνω όροφο υπάρχει μια αίθουσα ευρύχωρος η οποία φωτίζεται και αερίζεται επαρκώς. Στον κάτω όροφο υπάρχουν δυο διαμερίσματα εις το εν των οποίων στεγάζεται το κοινοτικό γραφείο. Μαθητές 56 (10/2/1938).

Σχολική επιτροπή (17-8-1928) κατά σειρά, πρόεδρος, ταμίας, μέλος: Αθαν. Παπαθανασίου, Ιω. Ζέρβας, Θω. Καλαμπούκας.

Διδάσκαλος, Παπαΐωάννου Ιωάννης εκ Παλαιογρατσάνου 1912, πτυχιούχος 6/ξίου διδασκαλείου (Α.Παρασκευή 38)

Ιστορικά: Η Αικατερίνη Κ. Λαμπροπούλου χήρα συζύγου Μακεδονομάχου κατοίκου Αγίας Παρασκευής Κοζάνης αναφέρει στις 23-11-36  προς το Υπουργείο Στρατιωτικών ότι προ καιρού υπέβαλε τα δέοντα δικαιολογητικά και παρακαλεί να ενεργήσει και εγκριθεί ως σύζυγος Μακεδονομάχου. 

 


 

Κοινοτικά: Σύσταση της κοινότητας στις 31/12/1918 με έδρα τον οικισμό Αγία Παρασκευή. Στις 4/12/1997 προσαρτάται στο δήμο Αιανής και στις 7/6/2010  στο δήμο Κοζάνης.

Στις κοινοτικές εκλογές, 25-10-1925,  ψήφισαν 47 εκλογείς. Έλαβαν Αθανάσιος Παπαδόπουλος 18, Ιωάννης Χλιαράς 18, Θεόδωρος Μαρκόπουλος 14, Παναγιώτης Χλιαράς 10, Δημήτριος Μυλωνάς 7 ψήφοι.

Καθήκοντα του γραμματέα ανέλαβε ο δημοδιδάσκαλος Ζήνωνας Παπαδημητρίου κι ανέλαβε υπηρεσία από 1ης Οκτωβρίου 1926.

Ο πρόεδρος της κοινότητας Αγίας Παρασκευής Ιωάννης Χλιαράς στις 18-3-1927 αναφέρει στο Νομάρχη ότι οι κάτοικοι πειθάρχησαν στη διαταγή και δεν προχώρησαν στην καλλιέργεια των βοσκοτόπων πλην ενός (60/1911).

Οι πρόεδροι κοινοτήτων Αργίλου, Πρωτοχωρίου, Ροδιανής, Λευκοπηγής, Αγίας Παρασκευής στις  3--12-37 ζητούν από το Νομάρχη να διατάξει τον αγρονόμο να διορίσει στην κενή θέση Αγροτικού Τμήματος Αρχιφυλακής αρχιφύλακα διότι με την εκκένωσιν της θέσεως εγεννήθη ως ήτο επόμενον ελλείψει προϊσταμένου αρχιφύλακος, απειθαρχία και απολυταρχική ενέργεια των αγροφυλάκων (60/677).

Ο πρόεδρος της κοινότητας Αγίας Παρασκευής Δ. Καλαμπούκας στις 18-4-38 με υπόμνημα στο Νομάρχη αναφέρει ότι προ αμνημονεύτων ετών ο χέρσος τόπος ήταν προορισμένος δια τις ανάγκες των κατοίκων του χωρίου Αγίας Παρασκευής υπό της τότε κυριάρχου οθωμανικής πολιτείας, 1300 στρεμμάτων περίπου. Ζητά η έκταση να διαγραφεί εκ του κτηματολογικού πίνακος της κοινότητος Πρωτοχωρίου και αναγνωρισθεί ως ανήκουσα στην κυριότητα της Αγίας Παρασκευής.

Ο πρόεδρος της κοινότητας Δ.Καλαμπούκας προς τη Νομαρχία στις 12-11-49 αναφέρει ότι το υδραγωγείο της κοινότητος κατασκευασθέν κατά το έτος 1937-38 δια πηλοσωλήνων, κατεστράφη τελείως καθότι οι πηλοσωλήνες δεν ήσαν στερεοί όσον έπρεπε και προχώρησαν ριζίδια στο εσωτερικό των σωλήνων με αποτέλεσμα να σταματήσουν την άρδευσιν του ύδατος και πολλοί εξ αυτών να σπάσουν. Παρακαλεί το  Νομάρχη όπως διατάξει τη Νομομηχανική υπηρεσία να εξετάσει το ως άνω υδραγωγείο προκειμένου να αποφανθεί άλλη λύση.

Διένεξις με το Πρωτοχώρι κλπ. Ο Νομάρχης Κοζάνης με αναφορά στο Υπουργείο Γεωργίας στις 30 Νοεμβρίου 1926 επισημαίνει: «Το κοινοτικό Συμβούλιο Αγίας Παρασκευής και πολλοί κάτοικοι προσήλθαν στο Γραφείο του Νομάρχη και παραπονέθηκαν ότι ο Εποικισμός προέβη στην παραχώρησιν καλλιεργησίμων γαιών κατεχομένων παρ’ αυτών προ αμνημονεύτων ετών και τις διένειμε ως και βοσκότοπον στις κοινότητες Πρωτοράζ (Πρωτοχώρι), Γενή Κιόι (Άργιλος) κλπ. Από την αυθαίρετον τούτη πράξη τον Απρίλιο του 1926 επήλθον συγκρούσεις με αποτέλεσμα να τραυματισθούν εξ αμφοτέρων των μερών περί τους 40 κατά τη συμπλοκή εκείνη.

   Μετά τη συμπλοκή αι διαμαχόμεναι κοινότητες συνεφώνησαν όπως διανείμωσι τον επίμαχον βοσκότοπον  και συνέταξαν περί τούτου από 4 Μαΐου ε.έ πρακτικό και ότι αρξαμένης της σποράς επίκεινται τοιαύται συμπλοκαί και διαταράξεις εκ τούτων της τάξεως.

 Ημείς διαβλέποντες ότι επίκεινται τοιαύται συγκρούσεις μετέβημεν ομού μετά δύο υπαλλήλων του Εποικιστικού Γραφείου εις τον επίμαχον τόπον ένθα ήλθον και οι κάτοικοι Αγίας Παρασκευής πλην εις ουδεμίαν συμβιβαστικήν λύσιν ηδυνήθημεν να φθάσωμεν τόσον δια τους αγρούς όσον και δια τον βοσκότοπον εκ πεντακοσίων περίπου στρεμμάτων.  Η επιτόπιος μετάβασις έπεισεν καλώς ημάς ότι τους αγρούς καθώς και τους επιμάχους βοσκοτόπους η Κοινότης Αγίας Παρασκευής κατείχε και νέμεται από πολλών ετών.

 Επομένως δίκαιον και νόμιμον είναι να παραμείνωσιν ούτοι εις τους κατοίκους Αγίας Παρασκευής αφού άλλως τε ούτοι είχον αγοράσει αυτούς δι’ επισήμων συμβολαίων από του έτους 1914 αλλά και δι’ ιδιωτικών τοιούτων προ του έτους 1914.

Η κατάστασις αυτή είναι οικτρά διότι ου μόνον η κτηνοτροφία φθίνει αλλά και τα μεγάλα ζώα τα προς καλλιέργεια των αγρών λόγω της ελλείψεως βοσκοτόπων προς διατροφήν αυτών και ότι δεν έχουσι βοσκοτόπους να διατηρήσωσι τα μεγάλα και μικρά ζώα των, δεν δύνανται να καλλιεργήσωσι τους αγρούς τους παραχωρουμένους.

Επομένως δέον να αφεθή ο βοσκότοπος ούτος εις την κοινότητα Αγίας Παρασκευής αφού άλλωστε έμειναν σύμφωνοι αι κοινότητες αύται περί τούτου. Άλλως τε είναι συμφέρον τούτο προς ησυχίαν των κοινοτήτων, διότι εκ των μικροδιαφορών αυτών και της μη συμβιβαστικής λύσεως μηδαμινών κατά τη γνώμη μας διαφορών, έχει δημιουργήσει το μίσος μεταξύ των γηγενών και προσφύγων, πράγμα το οποίον δέον να αποφύγωμεν δια την ήσυχον διαβίωσιν των γειτονικών κοινοτήτων, διότι το μίσος αυτό θέλει μας αγάγει εις θλιβερά αποτελέσματα, δια της παρόδου του χρόνου» (60/1510).

Οικονομικά: α)Το έτος 1502, σύνολο φόρων  3616 άσπρα, χριστιανικές οικογένειες 51. β)Το 1519 άσπρα 2612, χριστιανικές οικογένειες  49 γ)το 1527 άσπρα 2866, χριστιανικές οικογένειες 34  δ)το 1543 άσπρα 1965, χριστιανικές οικογένειες 60  ε)το 1569 άσπρα 3020, χριστιανικές οικογένειες  45 στ)το 1613 άσπρα 3050, χριστιανικές οικογένειες 42 (Καμπουρίδης –Σαλακίδης).

Η γη του οικισμού είναι καρπερή με πολύ καλές αποδόσεις στις γεωργικές καλλιέργειες, δεν υστερεί και η κτηνοτροφία.

Πληθυσμός:  Σύμφωνα με αναφορά του Κ. Γουναρόπουλου στο περιοδικό ΠΑΝΔΩΡΑ το 1872 κατοικούσαν 12 οικογένειες.

1913=249. 1920=268.1928=300. 1940=386. 1951=474. 1961=568. 1971=524. 1981=583. 1991=628. 2001=677. 2011=637.

Σύλλογοι: Μορφωτικός Αθλητικός Σύλλογος Αγία Παρασκευή. Ιδρύθηκε το 1981. Διατηρεί χορευτικό τμήμα. Μεταξύ των εκδηλώσεων το δρώμενο Λαζαρίνες, τριήμερες εκδηλώσεις Παρασκευή, Σάββατο του Λαζάρου, Κυριακή των Βαΐων από τις γυναίκες του χωριού.

 

 

 

 

 

Παρασκευή 9 Ιουνίου 2023

Άνω Κώμη Κοζάνης

 


Άνω Κώμη,η (΄Ανω Βάνιτσα)

Από το βιβλίο του Βασίλη Αποστόλου “Οικισμοί Δήμου Κοζάνης”

Σελίδες 226 Έτος έκδοσης 2022

 

Γενικά: Χτισμένος σε υψόμετρο 450 μ. στη διαδρομή Κοζάνη, Κρόκος, Άνω Κώμη. Απέχει 10 χιλιόμετρα από την Κοζάνη. Πλησιέστεροι οικισμοί Κρόκος, Κάτω Κώμη, Κήπος.

Σύμφωνα με το φορολογικό κατάστιχο του 1528 αριθμούσε 222 χριστιανικές εστίες (Τσότσος Ελιμειακά 64).

Στον εκλογικό κατάλογο της Υποδιοικήσεως Κοζάνης του 1915 υπήρχαν εγγεγραμμένοι 150 άρρενες εκλογείς. Μεταξύ αυτών ο ιερεύς Δημήτριος Παπαϊωάννου του Παρασκευά 1859, οι αγροφύλακες Αθανάσιος Παπαδόπουλος του Νικολάου 1867, Αθανάσιος Τσέπουρας του Νικολάου 1859.

Αρχαιότητες: Η περιοχή του χωριού κατοικείται από την αρχαιότητα. Υπάρχουν ευρήματα της Κλασικής περιόδου που αποδεικνύουν την ύπαρξη μικρού πολίσματος με ίχνη ακρόπολης. Στα ευρήματα αυτά περιλαμβάνονται τάφοι και ένας ναός του Διονύσου στη θέση του Προφήτη Ηλία. Κατά την  Ελληνιστική  και  Ρωμαϊκή περίοδο υπάρχει μια οικιστική ανάπτυξη και τα τότε Λουτρά ή "Μπάνια" αποτελούν κέντρο ενός πλήθους συνοικισμών στη γύρω περιοχή. Από την περίοδο αυτή υπάρχει επιγραφή του 45 π.Χ. επί Ιουλίου Καίσαρα. Κατά τη Βυζαντινή   περίοδο, το χωριό με την ονομασία Βάνιτζα ή Βάνιτσα, αποτελούσε κτήμα της μονής Ολυμπιώτισσας μαζί με τους πολλούς νερόμυλους, όπως προκύπτει από χρυσόβουλα του 1336, του Ανδρόνικου Γ΄ Παλαιολόγου. Την περίοδο αυτή αποτελούσε Καπετανίκιο και η Βάνιτζα ήταν η έδρα (Βικιπαίδεια).

Εκλογικά: Στις πρώτες βουλευτικές εκλογές στις 30-5-1915 απετέλεσε το δέκατον εκλογικό τμήμα με έδραν το χωρίον Άνω Βάνιτσα (Άνω Κώμη) ένθα θέλουσι ψηφίσει οι εκλογείς του χωρίου τούτου ως και οι των χωρίων Κάτω Βανίτσης, Αγίας Παρασκευής, Πορτοράζ (Πρωτοχώρι), Σπούρτας (Καρυδίτσα), Πύργου, Σαρτακλή (Σπάρτον), Χασλάρ (Σταυρωτή) και Γκοβλίτσης (Κρόκος), τόπον δε ψηφοφορίας ορίζομεν τον Ναόν (Αποστόλου Δ.Μ 1912-1915).

Με την απογραφή που πραγματοποιήθηκε από την Ελληνική Στατιστική Αρχή το 2011 από τους 71 κατοικημένους οικισμούς που απογράφηκαν  στο Δήμο Κοζάνης  η Άνω Κώμη  ως προς τον πληθυσμό βρισκόταν στην 4η θέση.

Εκπαιδευτικά: Από έκθεση επιθεωρήσεως του επιθεωρητή Δημοτικών Σχολείων Κοζάνης στις 14-12-17:«Διτάξιον μικτόν δημ. σχολείον. Μαθηταί εγγεγραμμένοι 80. Παρόντες 51. Το διδακτήριον είναι κοινοτικόν, παλαιόν, μονόρωφον, διηρημένον εις δύο αιθούσας. Εκ τούτων η μεν επαρκής τον φωτισμόν, αλλ’ ουχί και τον χώρον, η δε ανεπαρκής κατ’ αμφότερα και μάλλον τρώγλη. Ανάγκη ιδρύσεως και ενταύθα νέου διδακτηρίου.

Υλικόν σχολείου: 17 θρανία καινουργή αποκλίνοντα προς τον νέον τύπον τα πλείστα, 2 θερμάστραι, 2 έδραι, 2 πίνακες, 2 χάρται και 1 κώδων. Διδάσκαλος ο Στεφ. Ιωαννίδης, τελειόφοιτος του τριταξίου διδασκαλείου Θεσ/νίκης, ηλικίας 32 ετών, με υπηρεσίαν 4 ετών και έγγαμος».

         Κάτοικοι 531. Εγγεγραμμένοι άρρενες 56, θήλεις 47. Διδακτήριο ισόγειον, παλαιόν και πολύ στενόχωρον μετά περιορισμένης αυλής. Επειδή η ανοικοδόμησις νέου διδακτηρίου είναι δύσκολος, ο επιθεωρητής συνέστησε στη σχολική επιτροπή την επαύξησιν του υπάρχοντος και την εξαγοράν του γειτνιάζοντος αγρού. Διευθυντής του σχολείου ο Στέφανος Ιωαννίδης τοποθετημένος από το 1914 (18-27/4/1923).

Σχολική επιτροπή (17-8-1928) κατά σειρά, πρόεδρος, ταμίας, μέλος: Παρ. Παπαδόπουλος, Ιω. Μητσόπουλος, Αθαν. Ματιάκης.

 Το σχολικό έτος 1927-1928 τα έσοδα ήταν: Εισφορά κοινότητος 1500. Ενοίκιο σχολικών αγρών 500. Κέρδος μαθητικής κοινότητας 300. Από ενδεικτικά 300. Εκ προστίμου του περί υποχρεωτικής φοιτήσεως 540 δρχ.  (60/1609).

Διδακτήριο παλιό. Εις το διδακτήριο παρεχωρήθη αυλή εκτάσεως ½ στρέμματος υπό του Γραφείου ανταλλαγής εκ του παρακειμένου αγρού ανήκοντος στο δημόσιο. Μαθητές άρρενες 47, θήλεις 39. Η σχολική βιβλιοθήκη απαρτίζεται από 72 βιβλία εκ των οποίων 6 παιδαγωγικά και 66 ποικίλου περιεχομένου. Υπάρχει ο καλύτερος σχολικός κήπος της περιφέρειας. Έχει φυτώρια από αμυγδαλιές, κερασιές, μωριές, βερικοκιές. Πολλά οπωροφόρα δέντρα, διάφορα είδη λαχανικών και ανθέων και 250 τ.μ άμπελον αμερικανικήν. Την επιμέλεια του κήπου την έχει ο διευθυντής Ιωάννης Γιαννάκης. Μαθητές 105 (30-10-34 ΑΒΕ 70 ΣΑΕ 122).

Το σχολείο καρπούται εισόδημα περί τις 1000 δρχ. κατ’ έτος εκ του σχολικού κήπου. Μαθητές 116  (19/10/36).

Διδακτήριο είναι παλιό μετασκευασθέν το έτος 1923 σε δύο αίθουσες μετά μικρού εις το μέσον διαδρόμου και δωματίου. Ο σχολικός κήπος έχει έκταση 1300 τ.μ, περιέχει πολλά οπωροφόρα, άμπελον, λαχανικά, άνθη, κληματαριές. Μαθητές 126 (4.4.38).

Για τις ανάγκες των νυκτερινών σχολών στις 4-12-38, 2 στην Άνω Κώμη και 1 στο συνοικισμό Μυλωτίνης, η κοινότητα προμηθεύτηκε στις 4-12-38 τα παρακάτω είδη: 3000 οκ. καυσόξυλα, 6 δοχεία πετρελαίου, 1 λούξ, 3 οκ. οινόπνευμα, 10 κυτία κιμωλίας, 3 πάκα σπίρτα, δαδί (60/1964).

Διδακτήριο παλαιόν με καλή εμφάνιση, με επαρκή αυλή και πόσιμον ύδωρ. Ο σχολικός κήπος ευρύτατος αρδευόμενος και καλλιεργούμενος με καρποφόρα δέντρα. Οι μαθητές ανέρχονται στους 170 (13/12/1941).

Διδάσκαλοι: Γιαννάκης Ιωάννης εξ Άνω Κώμης, 1900,  πτυχιούχος 3/ξίου διδασκαλείου (Α.Κώμη 38).

Παπαδημητρίου Ελένη, εκ Κοζάνης, 1911, πτυχιούχος 3/ξίου διδασκαλείου (Α.Κώμη 36).

Ευεργέτες: Ο Δημήτριος Ζήσης ανήγειρε διώροφο δημοτικό σχολείο.

         Ιερά: Ιερός ναός Αγίου Γεωργίου, ανηγέρθη το 1882. Ιερός ναός Αγίου Κοσμά 1992. Εξωκλήσια: Κοιμήσεως της Θεοτόκου 1956. Προφήτου Ηλιού 1968. Αγίας Παρασκευής 1876.  Αγίου Αθανασίου 1950. Αγίου Χριστοφόρου 1928, εδώ ήταν ο οικισμός Μαγούλα. Αγίου Δημητρίου 1965. Αγίων Αποστόλων 1972. Αγίας Κυριακής 1975.

         Κοινοτικά: Σύσταση της κοινότητας  στις 31/12/1918 με έδρα τον οικισμό Άνω Βάνιτσα (μετονομάζεται στις 1/2/1927 σε Άνω Κώμη) με συμμετοχή της Κάτω Βάνιτσα. Ο οικισμός Κάτω Βάνιτσα στις 20/2/1920 ορίζεται έδρα κοινότητας. Ο οικισμός Μυλωτίνη (Μηλέα)  στις 13/2/1924 αποσπάται από την κοινότητα Κερασιάς και προσαρτάται στην κοινότητα Άνω Κώμης και στις 9/12/1958 επανέρχεται στην κοινότητα Κερασέας. Ο οικισμός Μαγούλα (καταργείται στις 16/10/40) στις 18/10/1934 αποσπάται από την κοινότητα Κοντοβουνίου και προσαρτάται στην κοινότητα. Στις 4/12/1997 η κοινότης προσαρτάται στο δήμο Ελιμείας και στις 7/6/2010 εντάσσεται στο διευρυμένο Δήμο Κοζάνης.

Απάντηση του Σταθμού Χωροφυλακής Βανίτσης προς το Νομάρχη το έτος 1924 «Τα εν τη επαναφερομένη αίτηση του εν περιλήψει οθωμανού τυγχάνουσιν ψευδή και ανυπόστατα καθότι ο Οθωμανός δικά του ζώα δεν έχει αλλά τα αναφερόμενα στην αίτησή του είναι ξένα. Τούτο δε πράττουν πλείστοι των Οθωμανών προσποιουμένους ότι έχουσι ιδικά των ζώα με το σκοπό να καταναλώσουν τα επιταχθέντα παρ’ αυτών άχυρα».

Στις πρώτες κοινοτικές εκλογές που διεξήχθησαν στις 25/10/1925 ψήφισαν 76 εκλογείς και έλαβαν ψήφους οι Αθανάσιος Μαγιάνης 58, Ιωάννης Γ. Μητσόπουλος 45, Γεώργ. Μαυρομάτης 35, Παρασκευάς Π. Παπαδόπουλος 33, Αργύριος Ν. Πουρνάρας 19.

Στις 8-1-28 μετά την παραίτησιν του γραμματέως της κοινότητας δημοδιδασκάλου Στέφανου Ιωαννίδη και επειδή κανείς από τους κοινοτικούς συμβούλους τυγχάνει εγγράμματος για να αναλάβει τη γραμματεία, διορίζει ως γραμματέα τον έτερο δημοδιδάσκαλο του χωρίου Ιωάννη Γιαννάκη αντί 150 δραχμών μηνιαίως.

Ο πρόεδρος Ι. Μητσιόπουλος στις 21-2-28 με έγγραφο στο Νομάρχη αναφέρει: Προκειμένου το κ.σ να αποφασίσει δια τη διανομή των αρδευτικών υδάτων της ημετέρας αγροτικής περιοχής και το διορισμό ειδικού υδρονομέα, επιβάλλεται να εκδώσει κανονισμό διανομής αρδευτικών υδάτων. Ζητά από το Νομάρχη να ενεργήσει στο Υπουργείο Εσωτερικών για να τους σταλούν το ταχύτερο οι ειδικοί περί αρδεύσεως νόμων (60/1910).

Το κ.σ Άνω Βάνιτσας με πρόεδρο τον Α. Ματιάκη και μέλη τους Παρ. Παπαδόπουλο, Ι.Μητσιόπουλο, Ν. Πλιάτσιο και Ν. Ντότσιο στις 16-12-28 ψήψισαν δαπάνη 200 δραχμών υπέρ της Αεροπορικής Αμύνης. Στις 21-10-28 ψηφίζει πίστωση 1500 δραχμών υπέρ του σχολείου της κοινότητος, προκειμένου να επισκευάσει το διδακτήριο (60/1910).

Από έρανο που πραγματοποιήθηκε από κατοίκους περιφέρειας Κοζάνης υπέρ Παναγίου Τάφου η Άνω Κώμη πρόσφερε 35 δρχ. Το ποσόν απεστάλη στο υπουργείο Εξωτερικών στις 25-5-1929.

Ο Σταθμάρχης Χωροφυλακής Κώμης στις 23 Ιουλίου 1928 με αναφορά στο Νομάρχη αναφέρει ότι το χωρίο Μαγούλα ευρισκομένη στην περιφέρεια Κοντοβουνίου είναι σήμερον ακατοίκητον. Οι κάτοικοι του χωριού έχουν μετακομισθεί προ πολλών ετών και εγκατεστάθησαν στην Κώμη και στο χωριό Κρόκο. Οι αγροί ανήκουν κατά τα ¾ στους κατοίκους της Άνω Κώμης και το1/4 στο χωριό Κρόκος (60/1719).

Ο Θεόδωρος Κωνσταντίνου Σταμκόπουλος  κάτοικος Άνω Κώμης  με αίτηση στο Νομάρχη Κοζάνης στις 14-11-1930 αναφέρει τα παρακάτω: «Από του έτους 1921 κατέχομεν και νεμόμεθα συν τοις άλλοις και ένα βοσκότοπο κείμενο εντός της κτηματικής περιφερείας Μαγούλας περιελθόντος εις ημάς δυνάμει επισήμων συμβολαίων. Τον βοσκότοπο τούτο κατέχομεν εξ αγοράς ως άνω περί τας τριάκοντα οικογένειαι της κοινότητας Άνω Κώμης και όστις χρησιμεύει δια τη βόσκηση των θρεμμάτων μας. Επειδή η Κοινότης Κοντοβουνίου επιβάλει τόσον εις εμέ όσον και εις τους λοιπούς συνιδιοκτήτας μου φόρον ήτοι δικαίωμα βοσκής, ισχυριζομένη ή χαρακτηρίζουσα την βοσκήσιμον ταύτην έκτασιν ως κοινοτικήν ανήκουσα εις την κονότητά της» Ζητά από το Νομάρχη  να απαλλαγεί του φόρου δικαιώματος βοσκής. Ο Νομάρχης ζητά από τον πρόεδρο Κοντοβουνίου να τον αναφέρει εάν πράγματι ο αιτών έχει ιδιόκτητον βοσκότοπον. Παράπονα για τον πρόεδρο Κοντοβουνίου υπέβαλε κι ο πρόεδρος της Άνω Κώμης προς το Νομάρχη (60/1956).

Αποδεικτικό δημοσιεύσεως με ημερομηνία 1-7-32: “Ο κάτωθι υπογεγραμμένος Αθανάσιος Κωτούλας πρόεδρος της κοινότητας Άνω Κώμης τοιχοκόλλησα εις τον εξώστην του κοινοτικού καταστήματος αντίγραφον ετησίου μητρώου αρρένων της κοινότητας 1931. Δημοσίευσα αυτό κατόπιν αναγνώσεώς μου εν τω νάρθηκα της εκκλησίας παρουσία των κατοίκων προς γνώσιν των ενδιαφερομένων” (60/1985).

Στις 26-9-37 το κ.σ. ψήφισε πίστωση 5000 δρχ. υπέρ ανέγερσης δημοτικού σχολείου στο συνοικισμού Μυλωτίνης.

Ο Βασίλειος Γεωργίου Μπάμπος με αίτηση στο Νομάρχη Κοζάνης στις 10-2-37 δίδει την πληροφορία ότι κατά την κατασκευή του υδραγωγείου Άνω Κώμης υπό του εγολάβου Γιακουμή Μπουγιατζιάν εργάσθη ως κτίστης ο δε πατήρ του ως αγωγεύς για τη μεταφορά τσιμέντων κ.λπ. Ο εργολάβος ισχυρίζεται ότι δεν εξεδόθη το σχετικό ένταλμα πληρωμής περί τις 850 δραχμές. Επειδή πρόκειται να εκδοθεί ένταλμα πληρωμής και για άλλες κοινοτικές εργασίες ζητά από το νομάρχη να παρακρατηθεί το ανωτέρω ποσό καθ’ ότι ο ίδιος υπηρετεί ως στρατιώτης, ο δε πατήρ του τυγχάνει προστάτης πολυμελούς οικογενείας.

Για την εορτή της 4ης Αυγούστου 1938 δαπανήθηκαν 300 δρχ. για αγορά σημαιών, εικόνων, επιγραφών, χρωματιστών χαρτών. Για την κοπή βάγιας (δάφνη-πυξάρι) δρχ. 300.  Για δύο κιβώτια λουκούμι,10 οκάδες ούζο, 6 φιάλες κρασί, τσιγάρα, διακόσμηση αψίδας, συνολικά 1500 δρχ. Για αποστολή τηλεγραφημάτων 100 δρχ.

Για τον έρανο του Παναγίου Τάφου ο οικισμός πρόσφερε  496 δρχ. (Β.Ε 1-10-39).

Στις 31-12-39 διορίζεται γραμματέας της κοινότητας ο δημοδιδάσκαλος Ιωάννης Γιαννάκης  σε αντικατάσταση του αποβιώσαντος πρώην τοιούτου (60/1940).

Στις 9-1-40 το κ.σ αποφάσισε την πληρωμή του συνεργείου εμβολιαστών αγριογκορτσιών, αποτελούμενο από 14 μέλη με το συνολικό ποσό των 5.850 δραχμών (60/1964).

Το κ.σ με πρόεδρο τον Αθ.Κωτούλα στις 19-2-40 φορολόγησε το Ζήνωνα Παπαδημητρίου δημοδιδάσκαλο Μυλωτίνης την παραχθείσα ποσότητα προϊόντων γης για το έτος 1939 με ποσοστό 2%  δραχμές 764 για τα παρακάτω προϊόντα. Σίτος 4000 οκάδες, κριθή 1000 οκ., σίκαλις 150 οκ., αραβόσιτος 400 οκ., λαχανόκηποι 55  στρέμματα. Ο πρόεδρος της κοινότητας με αναφορά στην κοινότητα (μετά από παράπονα του Παπαδημητρίου ότι φορολογήθηκε και για τα κτήματα που κατείχε στην Κάτω Κώμη) τονίζει ότι τυγχάνει ένας από τους καλύτερους κτηματίες, καλλιεργεί τα κτήματά του 55 στρέμματα στο συνοικισμό Μαγούλας, είναι οικονομικά ανεξάρτητος και τακτικά αγοράζει νέα κτήματα διπλασιάζοντας την υπάρχουσα περιουσία του. Φορολογήθηκε μόνο για τα προϊόντα τα παραχθέντα από τα κτήματα τα ευρισκόμενα στη δικαιοδοσία της κοινότητας (60/1964).

Ψηφίζεται πίστωση 2000 δρχ. στις 8-1-40 δια την ενίσχυση των μαθητικών συσσιτίων Άνω Κώμης.

         Ο πρόεδρος της κοινότητος Άνω Κώμης στις 30-11-41 αναφέρει στο Νομάρχη ότι με διαταγή καθορίσθηκε η παράδοση δια τη διατροφή του Στρατού κατοχής και του κοινού 340 εν όλω μικρά σφάγια. Επειδή ο αριθμός αυτός πιθανό να μη συμπληρωθεί από μη γαλακτοφόρα ήτοι στείρα και ζυγούρια δεδομένου ότι δεν έχουν λιβάδια και ότι έκαστος δημότης διατρέφει από ολίγα γαλακτοφόρα για τις ανάγκες της οικογένειας. Ζητά να πληροφορηθεί αν περιορισθούν μόνο στα μη γαλακτοφόρα και όσα έκαστος έχει ή να συμπεριλάβουν και γαλακτοφόρα. Ο Νομάρχης τους απαντά ότι εφόσον δεν υπάρχουν μη γαλακτοφόρα προς συμπλήρωση να επεκταθούν και σε γαλακτοφόρα (60/1013).

         Ο Σταθμάρχης Χωροφυλακής Άνω Κώμης στις 29 Ιανουαρίου 1942 παρακαλεί το Νομάρχη να διατάξει  και χορηγηθούν στην υπηρεσία του ανάλογη ποσότητα οσπρίων δια τέσσερις οπλίτες αναφέροντας ότι από της επανιδρύσεως της υπηρεσίας ουδόλως εχορηγήθησαν τοιαύτα. Επειδή στην περιφέρεια του Σταθμού δεν παράγονται τοιαύτα ουδέ και χορηγήθηκαν στερούνται παντελώς οσπρίου και ούτω οι άνδρες μένουν νήστες και δια τούτο παρακαλεί να διατάξει να χορηγηθούν τοιαύτα (60/1013).

Οικονομία: Αίτησις κολίγων Άνω Βανίτσης περί ενοικιάσεως εις αυτούς των ζευγαρίων των κατεχομένων υπό του Δημοσίου στις 27/8/1917.  Προς τον Κυβερνητικόν Επίτροπον Κοζάνης-Φλωρίνης. (ΑΒΕ 60 ΣΑΕ 1972)

«Κύριε Κυβερνητικέ Επίτροπε,

Οι ευσεβάστως υποσημειούμενοι κολλήγοι 14 ζευγαρίων Άνω Βανίτσης, εγκαταλειφθέντων υπό των Βέηδων και καταληφθέντων υπό του Δημοσίου λαμβάνομεν την τιμήν να υποβάλωμεν υμίν τα επόμενα.

Τα εν λόγω ζευγάρια καλλιεργούμεν ημείς από πολλών δεκαετηρίδων. Και εφ’ όσον μεν ήτο η Τουρκία ενταύθα είχομεν επικεφαλής τους Βέηδες, οίτινες παντοιοτρόπως επίεζον ημάς, όταν δε απηλευθερώθημεν και ιδία όταν τα τσιφλίκια κατελήφθησαν υπό του δημοσίου εθεωρήσαμεν αυτούς ευτυχείς και επιστεύσαμεν ότι πραγματικώς ανέτειλαν και δι’ ημάς ημέραν ευτυχίας. Αλλά δυστυχώς αι ελπίδες μας αύται δεν επαλήθευσαν. Διότι όταν είχομεν επί την κεφαλή μας τους Βέηδες είχομεν μεν τας πιέσεις του είχομεν όμως και πολλάς ευκολίας. Διότι όταν τα σπίτια μας είχαν ανάγκην επιδιορθώσεως ο Βέης μας τα επιδιόρθωνε, όταν μας έλειπε σπόρος ο Βέης μας τον συνεπλήρωνεν, όταν είχαμε ανάγκη οιονδήποτε άλλου αι αποθήκαι του Βέη και το χρηματοκιβώτιόν του ήταν ανοικτό για ημάς. Τώρα όμως οπότε τα ζευγάρια κατελήφθησαν υπό του Δημοσίου ενοικιάζονται ταύτα εις διαφόρους ιδία εις Κοζανίτας παρά των οποίων υφιστάμεθα παντοίας πιέσεις και μόνον ου και το πετσί μας δεν μας παίρνει ενώ αντιθέτως ουδεμίαν ευκολίαν μας παρέχουσι.

Δια ταύτα, κύριε Κυβερνητικέ Επίτροπε, καταφεύγομεν προς υμάς, ούτινος το όνομα ευλογεί άπαξ ο λαός της Δυτικής Μακεδονίας για το μέγα ενδιαφέρον το οποίον δεικνύεται υπέρ αυτού και σας παρακαλούμεν όπως ευδοκίσητε να διατάξητε όπως τα εν λόγω ζευγάρια ενοικιασθώσι κατά προτίμησιν εις ημάς με την τιμήν με την οποίαν ενοικιάσθησαν κατά το λήγον γεωργικόν έτος, είμεθα δε πρόθυμοι και έτοιμοι να παράσχωμεν προς το Δημόσιον πάσαν ασφάλειαν την οποίαν ηθέλετε κρίνει αναγκαίαν. Εστέ δε βέβαιοι ότι κατ’ αυτόν τον τρόπον μας παρέχετε την αληθή ελευθερίαν από τη τυρανία εις την οποία ευρισκόμεθα με το σύστημα των ενοικιαστών.

Επί τούτοις υποβάλλομεν εκ των προτέρων τας εγκαρδίους ευχαριστίας μας και την διαβεβαίωσιν της αϊδίου (αιωνίου) ευγνωμοσύνης ημών και των οικογενειών μας διατελούμεν».  Υπογράφεται από 15 κατοίκους. Γεώργιος Μελάς, Κώτιας Μαυρομάτης, Κώτιας Ναούμ, Νίκο Πάντσος, Κωνσταντίνος Μητσιόπουλος, Δημήτριος Πάντσιος, Δημήτριος Ναούμ, Αργύριος Γιότα, Θανάσης Ευ. Παπαθανάση, Αθανάσιος Τσιανάκας, Βαγγέλης Καρακότια, Πάσκος Μούσιος, Κουκόσης Μαρούδης.

Ο Κυβερνητικός Αντιπρόσωπος διαβιβάζει την αίτηση στο Νομάρχη Κοζάνης με την παράκληση όπως συγκαλέσει την κατά το άρθρον 7ον του υπ’ αριθμ. 808 διατάγματος της Προσωρινής Κυβερνήσεως και γνωμοδοτήση επί της άνευ δημοπρασίας εκμισθώσεως των εν τη αιτήσει αναφερομένων αιτημάτων και κτημάτων.

Αίτησις του Διοικητικού Συμβουλίου του Γεωργικού Προμηθευτικού Συνεταιρισμού Άνω Βανίτσης στις 24/10/1917  περί ενοικιάσεως εις αυτόν των εν τη Άνω Βανίτση κτημάτων του Δημοσίου. Προς τον κυβερνητικόν Επίτροπον Κοζάνης-Φλωρίνης.

«Οι ευσεβάστως υπογεγραμμένοι αποτελούντες το Διοικητικόν Συμβούλιον του «Γεωργικού Προμηθευτικού Συνεταιρισμού Άνω Βανίτσης» λαμβάνομεν την τιμήν να παρακαλέσωμεν υμάς όπως ευαρεστούμενοι διατάξητε τον κ. Οικονομικόν Έφορον Κοζάνης ίνα συμφώνως τη αποφάσει του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας, ενοικιάσει εις τον Συνεταιρισμόν ημών τα εν τη περιφερεία Άνω Βανίτση υπό του Δημοσίου κατεχόμενα  κτήματα ως εγκαταλελειμμένα και των οποίων τα μέλη του  συνεταιρισμού τυγχάνουσιν από πολλών δεκαετηρίδων κολήγοι». Υπογράφεται από τον πρόεδρο Κωνσταντίνο Γ. Μητσιόπουλο, Γεώργιο Μελά αντιπρόεδρο, Κωνσταντίνο Ναούμι, Αθανάσιο Τσανάκα ταμία, Νικόλαο Πάντσιο, Πασχάλη Μούστα, Αθανάσιο Ευ. Παπαθανάση.

Οι κάτοικοι της Άνω Κώμης στις  2-2-1937 γράφουν στο Νομάρχη: «Από αμνημονεύτων ετών τυγχάνομεν κύριοι και ιδιοκτήται των οικιών μας και αχυρώνων χωρίς μέχρι σήμερον να μας ενοχλήσει τις.

Πλην όμως η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος εν αγνοία μας κατέλαβε ταύτα και άνευ ειδοποιήσεώς μας από το έτος 1924 και εξέδωκε εναντίον ημών αποφάσεις καθορισμού ενοικίων επί των ανωτέρω ακινήτων από το έτος 1924 και μέχρι 1936.

Δεν παραλείπομεν δε να αναφέρωμεν κ.Νομάρχα ότι οι οικίες μας και αχυρώνες ουδέποτε πληρώθησαν εις τους Οθωμανούς βέηδες ουδέ επί Τουρκοκρατίας ενοίκια, αλλά και ουδέποτε ταύτα επισκευάσθησαν υπ’ αυτών αλλά επισκευάζονται ταύτα δι’ ιδίων μας εξόδων. Από το έτος 1924 και εντεύθεν από εποχής  που τα κατέλαβε η Εθνική Τράπεζα ταύτα ουδεμία επισκευή ενήργησε επ’ αυτών”. Παρακαλούν τον κ. Νομάρχη όπως ενεργήσει αρμοδίως και ανακληθούν οι  εν λόγω αποφάσεις και εάν τούτο δεν υπάγεται εις την αρμοδιότητά σας μικράν τουλάχιστον αναβολήν ως προς την εκτέλεσή των. Νικ. Ματιάκης, Αθ.Μαρούδας, Ιω. Σταμκόπουλος. Ακολουθούν δώδεκα υπογραφές (60/1558).

Η Εθνική Τράπεζα στις 16-2-37 απαντώντας στο Νομάρχη αναφέρει ότι τα κτήματα παρεδόθηκαν στο κράτος ως ανταλλάξιμα. Η Τοπική Επιτροπή αποζημιώσεως καθόρισε εις βάρος των κατεχόντων από 2-10 δρχ. μηνιαίως λόγω της κολλιγικής ιδιότητος των κατεχόντων τα οικήματα.

Οι κολλήγοι της κοινότητας αναφέρουν στο Νομάρχη στις 24-8-37 ότι στην κοινότητα υπάρχει αγρόκτημα ανταλλάξιμο στο οποίο τυγχάνουν ανέκαθεν ως κολλήγοι. Το Μάρτιο δόθηκε διαταγή να γίνει διανομή στους τελείως ακτήμονες οι οποίοι κατέχουν σήμερα από 15 στρέμματα έκαστος. Οι κολλήγοι για να αποφύγουν τις έριδες παραχώρησαν αγρούς στους ακτήμονες οι οποίοι τους άφησαν ακαλλιέργητους. Ο προϊστάμενος όμως του Γεωργικού Γραφείου έβγαλε διαταγή να παύσουν τις καλλιέργειες και να γίνει διανομή των αγρών στους ακτήμονες. Ζητούν από το Νομάρχη να ζητήσει από τον προϊστάμενο να αναιρέσει την πρώτη διαταγή και να εργαστούν στους αγρούς όπως και πρότερον. Τελικά επήλθε συμφωνία μεταξύ των ακτημόνων και κατοίκων Άνω Κώμης οι οποίοι αποδέχθηκαν και έλαβαν ο καθένας περί τα 20 στρέμματα. Με αίτησή τους οι ακτήμονες προς το Γεωργικόν Γραφείον αποδέχονται τα παραχωρηθέντα στρέμματα.

         Το αγροτικό συμβούλιο Άνω Κώμης με πρόεδρο τον Αθανάσιο Κωτούλα στις 17-10-37 ψήφισε πίστωση 1600 δραχμών για δικαστικά έξοδα υπέρ των δικηγόρων Κων. Τσιτσελίκη και Δημοσθένη Δόκο (60/1952).

         Οι κάτοικοι ασχολούνται με κηπευτικά, γεωργία. Κάθε Τετάρτη πραγματοποιείται λαϊκή αγορά.

         Πληθυσμός:1913=554. 1920=531. 1928=572. 1940=791. 1951=946. 1961=1128. 1971=1115. 1981=1414. 1991=1488. 2001=1533. 2011=1436.

Σύλλογοι: Στο χωριό σήμερα δραστηριοποιείται ο Μορφωτικός & Πολιτιστικός Σύλλογος Άνω Κώμης, η Αθλητική Ένωση Άνω Κώμης, ο Γυμναστικός Σύλλογος Ελιμείας, ο Ιππικός Σύλλογος "Άγιος Δημήτριος", η Οικολογική Κίνηση Άνω Κώμης και ο Φυσιολατρικός Σύλλογος "Μαγούλα". Κάθε χρόνο στο πανηγύρι της Παναγίας στις 15 Αυγούστου πραγματοποιούνται τα Ζήσεια προς τιμήν του ευεργέτη Δημήτριου Ζήση (1893 - 1975), ενώ την άνοιξη λαμβάνει χώρα ο Ζήσειος Αγώνας Δρόμου. Στα έθιμα του χωριού περιλαμβάνονται οι Λαζαρίνες (το Σάββατο του Λαζάρου), η Πιρπιρούνα (δέηση για βροχή) και το έθιμο του Αγίου Νικάνορα (αγιασμός στις 16 Ιανουαρίου) (Βικιπαίδεια).

Ο Νομάρχης στις 6/4/1936 ζητά να  διαγραφεί το Σωματείον Καλλωπισμού « η Πρόοδος» Άνω Κώμης, καθότι δεν υφίσταται.