Σάββατο 9 Ιουλίου 2022

Μπούρινος 5ο τεύχος Πόρος Γρεβενών

 

 
 Πόρος Γρεβενών

 

Περισσότερα ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΓΡΕΒΕΝΩΒ  (Π,Ρ)

https://basileiosapostolou.blogspot.com/2014/03/blog-post_3446.htmlΚυριακή 3 Ιουλίου 2022

Μπούρινος 5ο τεύχος Παναγιά ΓρεβενώνΚεφάλαιο 49.  Παναγιά Γρεβενών

Βλέπε: Στην ενότητα  ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΓΡΕΒΕΝΩΝ (Π-Ρ) ΠΑΛΗΤΟΎΡΚΟ (Παλητούρνικο), ΙΣΤΟΡΙΚΟ

    Επί Τουρκοκρατίας επεβλήθη υπό του κατακτητού Τούρκου η τσιφλικοποίηση του Παλητούρκου.  Μέρος των κατοίκων παρέμεινε στο χωριό και έζησαν ως υπόδουλοι. Όσοι όμως δε θέλησαν να ζουν υπό το ζυγό του κατακτητού, εγκατέλειψαν το πατρώο έδαφος και προστατεύτηκαν από το μοναστήρι Παναγιά που σώζεται μέχρι σήμερα και βρίσκεται εντός της περιοχής του χωριού άνευ όμως προσωπικού. Για να μη σβήσει το όνομα του Μοναστηριού το χωριό μετονομάσθηκε σε Παναγιά. Ο τότε ηγούμενος παραχώρησε την ημίσεια καλλιεργήσιμο γη προς συντήρηση των οικογενειών και κοινή χρήση των βοσκήσιμων εκτάσεων.  Οι ολίγοι άνθρωποι που παρέμειναν στο Παλητούρκο δεν άντεξαν τις ληστρικές επιδρομές των Κλεφτών με αποτέλεσμα να το εγκαταλείψουν και να εγκατασταθούν στο Τουρνίκι. Το Παλητούρκο παρέμεινε στον μπέη με όνομα ΧΑΜΖΑΣ. Με την ανταλλαγή των Τούρκων το 1922 ο Χαμζάς ήρθε στο χωριό και πούλησε το τσιφλίκι του Παλητούρκου αντί του ποσού των 45.000 δραχμών και δόθηκε από τους προεστούς προκαταβολή 10.000 δραχμών. Μόλις έμαθε ο Ηγούμενος της Ι.Μ.Ζάβορδας ότι ο Χαμζάς πούλησε το τσιφλίκι στο Τουρνίκι, έπιασε τον Χαμζά και του έδωσε 60.000 δρχ. Ο ηγούμενος με πολλά τεχνάσματα κατάφερε να πείσει τους προεστούς να παραιτηθούν της αγοράς, τους έταξε παραχώρηση μοναστηριακών κτημάτων  που υπήρχαν στο Τουρνίκι, τους υποσχέθηκε ότι οι κτηνοτρόφοι μικρών και μεγάλων ζώων θα βόσκουν ελεύθερα στο Παλητούρκο, η οποία συμφωνία ήταν εν ισχύ μέχρι το 1932. Το Παλητούρκο, μέρος αυτού, παρεχωρήθη στον  Ο.Δ.Ε.Π. θέσις Μουτσιάρα  και το υπόλοιπο Παλητούρκο ο Ηγούμενος το νοίκιαζε το χειμώνα σε διαφόρους κτηνοτρόφους, το δε καλοκαίρι το βοσκούσαν οι κτηνοτρόφοι Τουρνικίου με τα μικρά και μεγάλα ζώα ως το 1958.