Πέμπτη 25 Οκτωβρίου 2018

Εκλογικά τμήματα της Υποδιοικήσεως Γρεβενών το έτος 1915

Εκλογικά τμήματα της Υποδιοικήσεως Γρεβενών το έτος 1915Γράφει ο Βασίλης Αποστόλου.

Με απόφαση του Νομάρχη Κοζάνης στις 31 Δεκεμβρίου 1914 ορίσθηκαν εκλογικά τμήματα στο Νομό ως ακολούθως: Στην Υποδιοίκηση Κοζάνης ένδεκα (11), Σερβίων οκτώ (8), Καϊλαρίων (Πτολεμαΐδος) δεκαπέντε (15), Ανασελίτσης (Βοΐου) δεκαπέντε (15) και στην Υποδιοίκηση Γρεβενών δεκαεννέα (19).

Στα παραπάνω εκλογικά τμήματα προσήλθαν οι άρρενες εκλογείς να εκλέξουν στις 6 Δεκεμβρίου 1915 ημέρα Κυριακή ένδεκα βουλευτές σύμφωνα με τον εκλογικό κατάλογο. Οι πρώτες εκλογές στο Νομό Κοζάνης πραγματοποιήθηκαν στις 31 Μαΐου 1915. 


Ο εκλογικός κατάλογος της Υποδιοικήσεως Γρεβενών [1] το 1914 περιελάμβανε εκατόν δέκα οικισμούς εκ των οποίων 90 κατοικούνταν μόνο από έλληνες χριστιανούς, 10 (δέκα) ήταν μεικτοί: Γρεβενά, Τριβένιον (Σύνδεντρον), Μέγα Σειρήνι, Έλατος, Αγαλαίοι, Άγιος Γεώργιος, Κοκκινιά, Κληματάκιον, Μηλιά, Δαφνερόν (ένας ο Καπλάν Μπέης). Αμιγείς μουσουλμανικοί: Κάστρο, Κυρακαλή, Βατόλακκος, Μυρσίνα, Αναβρυτά, Πηγαδίτσα, Κέντρο, Νησηνίκος, Ποντινή, Κιβωτός (δέκα). Οι εγγεγραμμένοι άρρενες ψηφοφόροι στον εκλογικό κατάλογο ήταν 13.040 εκ των οποίων οι 1.702 μουσουλμάνοι. Μεγαλύτεροι οικισμοί Σαμαρίνα 1737,  Περιβόλιον 835, Αβδέλλα 702, Γρεβενά 653, Άγιος Γεώργιος 431, Κρανέα 374, Σμιξη 274, Κιβωτός 258 το μεγαλύτερο μουσουλμανικό χωριό, Φιλιππαίοι 245, Κηπουρείον 239, Σπήλαιον 222, Μέγαρον 209.Υποψήφιοι βουλευτές ανεκηρύχθησαν νομίμως οι εξής 32 εκ των οποίων οιεπτά (7) μουσουλμάνοιι:1) Αλή Βέης Δεμήρ, 2) Αμπάς Βέης ή Τσιγκόβιης Χουσεΐν, 3) Αντωνιάδης Γεώρ. Ιωάννης, 4) Γεωργόπουλος Ιωάννης, 5) Γιαγιά βέης Τσάτσου Ζενέλ, 6) Γκιουλέκας Ιω. Νικόλαος, 7) Δεληβάνης Ιω. Στέργιος, 8) Δεμερτζής Κων/νος, 9) Ευθυμιάδης Σπύρος, 10) Ζαμκίνος Χρ. Νικόλαος, 11) Ζάχος Αθ. Αριστείδης, 12) Ζουλφικάρ Βέης Ατίνφ, 13) Ζυγαλάκης Δ. Γεώργιος, 14) Ζωγράφος Μιχ. Πέτρος, 15) Καλαντζόπουλος Κ. Τάκης, 16) Κόντσα Χουσεΐν Νεντήμ, 17) Κωτούλας Θεόδωρος, 18) Λαδάς Κ. Περικλής, 19) Λουτφής Ομέρ  20) Μακεδόνας Κ. Γεώργιος, 21) Μπούζας Ηλ. Παναγιώτης, 22) Μπούσιος Ανδρέας Γεώργιος, 23) Οικονομίδης Κωνσταντίνος, 24) Οικονόμου Μιχ. Δημήτριος, 25) Παπακωνσταντίνου Μ. Κωνσταντίνος, 26) Παπακωνσταντίνου Μ. Στέφανος, 27) Παπανικολάου Γεώργιος, 28) Παπαράσχου Γεώργιος, 29) Παπαργυρούδης Σ. 30) Ραμαντάν Βέης Ναντήρ, 31) Σαχίνης Περικλής και 32) Τζώνης Κ. Μιλτιάδης».

Εξελέγησαν οι Γρεβενιώτες Ευθυμιάδης Σπύρος, Μπούσιος Γεώργιος«Τα δεκαεενέα εκλογικά τμήματα με την παλαιά ονομασία όπως αναγράφονται στην απόφαση του Νομάρχη Κοζάνης ήσαν τα παρακάτω[2]:

 Το πρώτον με έδραν τα Γρεβενά Αον , ένθα θέλουσι ψηφίσει οι εκλογείς της πόλεως Γρεβενών ως και οι των χωρίων Τριβένι (Σύδεντρον), Μεγάλο Σειρήνι και Μικρό Σειρήνι, τόπον δε ψηφοφορίας ορίζομεν το δημοτικόν σχολείον αρρένων.

Το δεύτερον με έδραν τα Γρεβενά Βον , ένθα θέλουσι ψηφίσει οι εκλογείς του χωρίου Δοβράτοβον (Βατόλακκος), Ασπρόκαμπος, Γκομπλάρι  (Μυρσίνα),  Καλαμήτσι, Ζυγόστι (Μεσόλακκος), Καλόχι, Ελευθεροχώρι, Φυλή, Πλέσια (Μελίσσι), Μαυραναίοι, Μπούρα (Δοξαράς), Βραβόνιστα (Καληράχη), Δόβρανη (΄Ελατος), Κυρακαλή, Κάστρον, Μαυρονόρος, Βράστινον (Ανάβρυτα) και, τόπον δε ψηφοφορίας ορίζομεν την δημοτικήν σχολήν θηλέων.     

Το τρίτον με έδραν το χωρίον Κρίφτσι (Κιβωτός) ένθα θέλουσι ψηφίσει οι εκλογείς του χωρίου τούτου ως και οι των χωρίων Σούμπινον (Κοκκινιά), Κουσκόν (Ταξιάρχης), Μηλιά και Σπάτα (Πολύδεντρον), τόπον δε ψηφοφορίας ορίζομεν το Μουσουλμανικόν δημοτικόν σχολείον.

Το τέταρτον με έδραν το χωρίον Τσούρχλι (Α. Γεώργιος), ένθα θέλουσι ψηφίσει οι εκλογείς του χωρίου τούτου ως και οι των χωρίων Ραδοβίστι (Ροδιά), Κριθαράκια, Δοβρούνιστα (Κληματάκιον), Πικριβινίτσα (Αμυγδαλέαι), Βίτα (Λόχμη), Κοντσικιώτη  (Ελεύθερον),  τόπον δε ψηφοφορίας ορίζομεν την δημοτικήν Σχολήν.

Το πέμπτον με έδραν το χωρίον Βαντσικόν (Κυδωνιές) ένθα θέλουσι ψηφίσει οι εκλογείς του χωρίου τούτου ως και οι των χωρίων Στιχιάζι (Αηδόνια), Παλαιοκόπρια (Δασάκιον), Ραδοσίνιστα (Μέγαρον), Λείψι και Βηλιά (Οροπέδιον) τόπον δε ψηφοφορίας ορίζομεν την δημοτικήν Σχολήν.

Το έκτον με έδραν το χωρίον Σαρακίνα  ένθα θέλουσι ψηφίσει οι εκλογείς του χωρίου τούτου ως και οι των χωρίων Βέντζια (Κέντρον), Αγαλαίοι, Νησινίκος (Νησί), Χολένιστα (Δίπορο), Τουρνίκη (Παναγιά), Γουρουνάκι (Νεοχώρι), Μονή Ζάμπουρδας, Παλαιοχώρι, Βούρμποβον (Ιτέα), τόπον δε  ψηφοφορίας ορίζομεν την δημοτικήν Σχολήν.

Το έβδομον με έδραν το χωρίον Κοπρίβα  (Κνίδη) ένθα θέλουσι ψηφίσει οι εκλογείς του χωρίου τούτου ως και οι των χωρίων Τόριστα (Ποντινή), Σφίλτσι (Χρώμιο), Πυλωροί, Βάρεσσα (Βάρη), Έξαρχος, Βαΐπες (Δαφνερό), Παλαιόκαστρον, Λουτσίσινο (Λαγκαδάκια), Γκουστώμη (Πόρος) και Πισκόν  (Πιστικόν) τόπον δε  ψηφοφορίας ορίζομεν την δημοτικήν Σχολήν.

Το όγδοον με έδραν το χωρίον Φιλιππαίοι ένθα θέλουσι ψηφίσει οι εκλογείς του χωρίου τούτου ως και οι των χωρίων, Βοδεντσκό (Πολυνέρι), Τούζι (Αλατόπετρα), Λάβδα, Τσιούργιακας (Αετιά), Σαργκαναίοι (Πανόραμα) τόπον δε ψηφοφορίας ορίζομεν την δημοτικήν Σχολήν.

Το ένατον με έδραν το χωρίον Λούντζι (Καλλονή) ένθα θέλουσι ψηφίσει οι εκλογείς του χωρίου τούτου ως και οι των χωρίων Μαγέρι (Δασύλλιον), Μεσολούρι, Δέλνον (Πρόσβορον), Τρισκό (Τρίκορφο), Μπίσιοβον (Κυπαρίσσι), Τσιράκι (Άγιος Κοσμάς) και Βιβίστι (Εκκλησιά) τόπον δε  ψηφοφορίας ορίζομεν την δημοτικήν Σχολήν.

Το δέκατον με έδραν το χωρίον Σπήλαιον  ένθα θέλουσι ψηφίσει οι εκλογείς του χωρίου τούτου ως και οι των χωρίων Τίστα (Ζιάκας), Λεπενίτσα (Περιβολάκιον), Ριάχοβον (Παρόρειον), Ζάλοβον (Τρίκωμον), Κοσμάτι και Παλαιοχώρι (Σταυρός), τόπον δε  ψηφοφορίας ορίζομεν την δημοτικήν Σχολήν.

Το ενδέκατον με έδραν το χωρίον Δημηνίτσα (Καρπερό) ένθα θέλουσι ψηφίσει οι εκλογείς του χωρίου τούτου ως και οι των χωρίων Αράπη (Δήμητρα), Ζημνιάτση (Παλιουριά), Κατάκαλη, Σίντα (Τριφύλλι), Τσαπουρνιά (Τρικοκκιά), Λουμπενίτσα (Βαλάνιον), Γκουμπλαράκι, Μάνεση (Ανθρακιά), Γρέους (Άνοιξις), Καλαπόδι, Μονή Βουνάσας τόπον δε  ψηφοφορίας ορίζομεν την δημοτικήν Σχολήν.

Το δωδέκατον με έδραν το χωρίον Κηπουριό ένθα θέλουσι ψηφίσει οι εκλογείς του χωρίου τούτου ως και οι των χωρίων Ζαπανταίοι (Λαγκαδιά), Γεωργίτσα, Λιμπίνοβον (Διάκος), Σίτοβον (Σιταράς), Γκριντάδες (Αιμιλιανός), Πηγαδίτσα  και Σχίνοβον, τόπον δε  ψηφοφορίας ορίζομεν την δημοτικήν Σχολήν.

Το δέκατον τρίτον με έδραν του χωρίου Κρανιά θέλουν ψηφίσει οι εκλογείς του χωρίου τούτων ως και των χωρίων Βελώνη, Μπάλτινον (Καλλιθέα), Μπόζιοβον (Πριόνια), Μοναχήτι, Λαβανίτσα (Μικρολίβαδο) τόπον ψηφοφορίας ορίζομεν την δημοτικήν σχολήν.

Το δέκατον τέταρτον με έδραν το χωρίον Περιβόλι ένθα θέλουσι ψηφίσει οι εκλογείς του χωρίου τούτου τόπον δε  ψηφοφορίας ορίζομεν την δημοτικήν Σχολήν.

Το δέκατον πέμπτον με έδραν το χωρίον Αβδέλλα ένθα θέλουσι ψηφίσει οι εκλογείς του χωρίου τούτου ως και οι του χωρίου Σμίξη τόπον δε  ψηφοφορίας ορίζομεν την δημοτικήν Σχολήν.

Το δέκατον έκτον με έδραν την κωμόπολιν Σαμαρίναν Αον ένθα θέλουσι ψηφίσει οι εκλογείς της κωμοπόλεως ταύτης των οποίων τα επώνυμα άρχονται από του αλφαβητικού στοιχείου Α μέχρι Μ, τόπον δε ψηφοφορίας ορίζομεν την δημοτικήν Σχολήν Μεγάλης Παναγίας.

Το δέκατον έβδομον με έδραν την κωμόπολιν Σαμαρίναν Βον  ένθα θέλουσι ψηφίσει οι εκλογείς της κωμοπόλεως ταύτης των οποίων τα επώνυμα άρχονται από του αλφαβητικού στοιχείου Ν μέχρι Ω, τόπον δε ψηφοφορίας ορίζομε την δημοτικήν Σχολήν Μικράς  Παναγίας.

Το δέκατον όγδοον με έδραν την κωμόπολιν Δεσκάτην Αον ένθα θέλουσι ψηφίσει οι εκλογείς της κωμοπόλεως ταύτης των οποίων τα επώνυμα άρχονται από του αλφαβητικού στοιχείου Α μέχρι Π, τόπον δε ψηφοφορίας ορίζομε την δημοτικήν Σχολήν Αρρένων.

Το δέκατον ένατον με έδραν την κωμόπολιν Δεσκάτην Βον  ένθα θέλουσι ψηφίσει οι εκλογείς της κωμοπόλεως ταύτης των οποίων τα επώνυμα άρχονται από του αλφαβητικού στοιχείου Ρ μέχρι Ω, ως και των χωρίων Τσούκα (Γήλοφος), Παρασκευή, Πιτσούγγια (Δασοχώρι), Λουτρού, Σέλισμα (Διασελλάκι), Άγιος Γεώργιος, Κρανιά, Μπεσεριτσά τόπον δε ψηφοφορίας ορίζομε το δημαρχιακό κατάστημα».[1] Βασίλη Αποστόλου “ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΓΡΕΒΕΝΩΝ”  Κοζάνη 2018


[2] Βασίλη Αποστόλου “Δυτική Μακεδονία 1912-1915”  Κοζάνη 2009

Τρίτη 2 Οκτωβρίου 2018

Πρόσληψη εργατών στα μεταλλεία χρωμίτη στην τοπική κοινότητα Εξάρχου Γρεβενών


ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ-ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ         Έξαρχος Γρεβενών 24 Σεπτεμβρίου 2018
ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΕΞΑΡΧΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ                                                 
«Ο ΜΠΟΥΡΙΝΟΣ»   
Πληροφορίες: 6934872483
Αρ. πρωτ.134
Προς τη Διεύθυνση της Εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ Α.Ε»
Θέμα: Πρόσληψη εργατών 
Σας συγχαίρουμε θερμά για την επαναλειτουργία των εργασιών εξόρυξης χρωμίτη στον τόπο μας. Σύμφωνα με τα γραφόμενα της εφημερίδος της Κοζάνης “Βόρειος Ελλάς” (28-6-36) για πρώτη φορά  η έναρξη των  εργασιών ανόρυξης πραγατοποιήθηκε στην κοινότητα Εξάρχου με τις ευλογίες του τοπικού ιερέως παρισταμένων του προέδρου της κοινότητος, του δημοδιδασκάλου, των προκρίτων της κοινότητος και  άλλων πολιτών.
Ευτυχής συγκυρία η εταιρεία σας να προβεί στη  θεμελίωση του εργοστασίου εντός της κτηματικής περιφέρειας της τοπικής κοινότητος Εξάρχου (στο μέσον της επαρχιακής οδού Εξάρχου –Βάρης, 7χλμ) η οποία απαρτίζεται από τους οικισμούς Έξαρχος και Βάρης.
Πιστεύουμε ότι ο χρωμιτοφόρος Μπούρινος θα σας ανταμείψει για την επενδυτική σας επιλογή.
Αυτό που προσδοκούμε και προσβλέπουμε από εσάς για λόγους δεοντολογίας να επιλέξετε για εργασία και εργάτες που έλκουν την καταγωγή από τους οικισμούς Έξαρχος και Βάρης. Ενθαρρυντικό η απασχόληση εργατών από τον οικισμό Βάρης. Για λόγους ισονομίας και ισοπολιτείας προχωρήστε και στην πρόσληψη εργατών και από τον οικισμό Έξαρχος.
Την ίδια αντιμετώπιση πρέπει να έχουν και οι όμοροι οικισμοί που θα συνεισφέρουν με χρωμιτοφόρα κοιτάσματα για τη λειτουργία του εργοστασίου.


Με εκτίμηση


Βασίλειος Αποστόλου (πρόεδρος του συλλόγου)