Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 1 (Α-Β). Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 1 (Α-Β). Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων

Τετάρτη, 12 Φεβρουαρίου 2020

Αμυγδαλιές Γρεβενών


Αμυγδαλέαι, αι (Πικριβενίτσα)

Γράφει ο Βασίλης Αποστόλου (Από το βιβλίο μου “ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΓΡΕΒΕΝΩΝ” σελ. 386. Κοζάνη 2018)


Γενικά: Οι Αμυγαλέαι (Αμυγδαλιές, πρώην Πικριβενίτσα) χτισμένες σε υψόμετρο 831 μέτρων, σε ένα λοφώδες  καταπράσινο τοπίο με καρποφόρα, εύφορα χώματα, χαρακτηρίζεται από την ενασχόληση των κατοίκων με τη δεντροκαλλιέργεια, την αμυγδαλιά παλιότερα, την κερασιά σήμερα όπου και γίνεται οικονομική εκμετάλλευση  με την παραγωγή αρίστης ποιότητας κερασιών. Πιθανόν να δημιουργήθηκε από εγκατάλειψη του διαλυμένου οικισμού του Αγίου Νικολάου στην περιοχή Αγίου Γεωργίου στα πρώτα χρόνια της Τουρκοκρατίας[1].  Είναι ένα μεγάλο χωριό με 446 κατοίκους απογραφέντες το 2011 και μαζί με τους γειτονικούς οικισμούς Λόχμη, Αγία Τριάδα αποτελούν την Τοπική κοινότητα. Αμυγδαλεών.
Στον εκλογικό κατάλογο της Υποδιοικήσεως Γρεβενών του 1914 ήταν εγγεγραμμένοι 169  χριστιανοί.

Κοινοτικά: Η κοινότητα Πρεβενίτσης συστάθηκε με Β.Δ στις 19-12-1918 με συνοικισμούς  την Πρεβενίτσα και από τον οικισμό Βίτσι ο οποίος μετονομάσθηκε σε Λόχμη (η) το έτος 1928. Το όνομα του συνοικισμού και της κοινότητας Πρεβενίτσης διορθώθηκε στο ορθό Πικρεβενίτσης στις 11-10-1919. Η κοινότητα Πικρεβενίτσης ονομάσθηκε το 1928 σε Αμυγδαλιές και το 1940 σε Αμυγδαλέαι (αι). Στις κοινοτικές εκλογές της 25ης Οκτωβρίου 1925 ψήφισαν 83 άρρενες και εκλέχτηκαν οι  Παπαζήσης Χρίστος ή Τσαρκαντζάς 66, Παπαζήσης Ιωάννης 55, Ζιμπίλης Θεοχάρης 52, Ζιμπίλης Ζήσης 42, Κούρκας Γεώργιος 38, Ηλίας Ντινόπαπας 37, Κωνσταντίνος Μπαχτσεβάνος 34, Φώτιος Πισίκας 22, Σπυρίδων Δορβατζίκας 21. Σύμφωνα με πιστοποιητικό της κοινότητας στις 14 Ιανουαρίου 1927 πρόεδρος ήταν ο Κ. Μπαχτσεβάνος. Μέλη της Επιτροπής γεωργικής απογραφής το Νοέμβριο του 1929 ορίσθηκαν ο πρόεδρος της κοινότητας Γιώργος Παπαλιούρας, ο ιερεύς Χρήστος Δαρβατζήκας, ο διδάσκαλος Ιωάννης Πολίτης και ο αγροφύλαξ Κυριάκος Οικονόμου. Στις 24-5-1932 πρόεδρος της κοινότητας ήταν ο Μ. Ξάνθος και εφημέριος ο Βασίλειος Τούλιας. Τον Ιούνιο του 1935 πρόεδρος κοινότητας ήταν ο Κουταλής Ιωάννης και αντιπρόεδρος ο Παπαλιούρας Γεώργιος (ΓΑΚ Κοζάνης ΑΒΕ 60/1378).
 Για πρώτη φορά μετά την απελευθέρωση ψήφισαν στις βουλευτικές εκλογές που πραγματοποιήθηκαν στις 31 Μαΐου 1915 στο εκλογικό τμήμα του Α. Γεωργίου (Τσούρχλι) μαζί με τους εκλογείς των οικισμών Ροδιά, Κριθαράκια, Κληματάκιον, Λόχμη, Ελεύθερον.
Το 1932 στο εκλογικό τμήμα Αμυγδαλιών ψήφισαν οι εκλογείς των χωριών Αμυγδαλιών, Λόχμης, Συνδένδρου, Μεγάρου, Μικρού Σειρηνίου, Ροδιάς.
Το 1938 ψήφισε εισφορά δια τη ΔΕΘ για τη συμμετοχή του Ν. Κοζάνης η κοινότητα 50 δρχ. (60/1976).
Οι κάτοικοι στις 12-4-39 παρακαλούν το Νομάρχη να τους επιτραπεί να αλωνίσουν εντός του χωριού διότι είναι δύσκολο να αλωνίσουν εκτός της κοινότητος μη έχοντες τις αναγκαίες ετοιμασίες.
Οι κάτοικοι στις 12-4-39 παρακαλούν το Νομάρχη να τους επιτραπεί να αλωνίσουν εντός του χωριού διότι είναι δύσκολο να αλωνίσουν εκτός της κοινότητος μη έχοντες τις αναγκαίες ετοιμασίες.
Αρχαιότητες: Σώζονται πέτρινα θεμέλια ορθογώνιου κτηρίου πιθανό ναού 6χ10 μ (Σαμσάρη).

Διαβατήρια: Σπύρος Δημ. Τόγκας εξ Αμυγδαλιών στις 27-5-32 έλαβε διαβατήριο για Τουρκία, έτος γεννήσεως 1897. Εφημέριος ο Βασίλειος Τούλιας, ο πρόεδρος της κοινότητας Μ. Ξάνθος.

Εκπαίδευση: Έχει 236 κατοίκους, υπάρχει γραμματοδιδάσκαλος με ετήσιο μισθό 1000 γροσίων μισθοδοτούμενος από την εκκλησία[2]
«Εξατάξιον Γυμνάσιον Εν Γρεβενοίς. Σχολι. Έτος 1926-1927.
Αποδεικτικόν: Πιστούται ότι ο εκ Πικρηβενίτσης Γρεβενών μαθητής Τούλιας Βασίλ. Γεώργιος, έτους γεννήσεως 1907, πατρός ιερέως, ενεγράφει εις την Πέμπτην τάξιν τούδε του Γυμνασίου κατά το τρέχον σχολ. έτος 1926-1927 και υπ’αύξ. αριθμ. μαθητολογίου 133  παρακολουθών μέχρι σήμερον ανελλιπώς τα μαθήματα της τάξεως. Η διαγωγή υπήρξε κοσμιοτάτη. Το παρόν δίδοται αυτώ τη αιτήσει του, προς χρήσιν στρατολογική. Ο Γυμνασιάρχης».
 Διδακτηριακή κατάσταση του σχολείου το έτος 1937: «Στεγάζεται σε δημόσιο οίκημα. Έχει δύο αίθουσες διδασκαλίας. Εκάστη έχει επιφάνεια 54 τ.μ. Στεγάζονται ανά 120 μαθητές εις εκάστη αίθουσα, ήτοι εν όλω 240. Δυστυχώς το σήμερον κατεχόμενο οίκημα, ιδρυθέν κατά το έτος 1925 με δαπάνες εκκλησίας και αρωγής κατοίκων, τυγχάνει όλως ακατάλληλο. Καίτοι πολλάκις εζητήθη  η σχετική πίστωση δια την επέκταση του ανεπαρκούς διδακτηρίου δυστυχώς όμως ουδαμού ηκούσθημεν μέχρι τούδε…»  (ΓΑΚ Κοζάνης ΑΒΕ 60/619).
Το σχολείο αριθμοί 200 μαθητές, διδάσκαλοι δύο (Β.Ε 11-9-38).
Ο επιθεωρητής προτείνει την προαγωγή του διτάξιου δημοτικού σχολείου σε τριτάξιο, διότι κατά την τελευταία τριετία και μετά την αφαίρεση των 40 μαθητών των αποσπασθησομένων  δια της ιδρύσεως του μονοταξίου δημοτικού σχολείου «Πέραν Αμυγδαλιών», απομένουν 148. Επειδή οι προτάσεις δεν πραγματοποιήθηκαν και επειδή ο αριθμός των μαθητών αποβαίνει ισχυρότερος πρέπει να αποφασιστεί η προαγωγή του σχολείου (18-7-41 ΑΒΕ 70 ΣΑΕ 52).
Ο Επιθεωρητής Δημοτικών Σχολείων Γρεβενών Σακελλάρης σε έκθεση στις 10-12-41 αναφέρει: «Η ίδρυσις του χωρίου τούτου χρονολογείται από τα μέσα του 16ου αιώνος. Μέχρι του 1938 εσώζετο ο καθεδρικός ναός του χωρίου, όστις έφερε χρονολογία ανεγέρσεως 1735. Ο ναός ούτος εκοσμείτο δι΄ ωραίων τοιχογραφιών, αίτινες αποσπασθείσαι του τοίχου μετά την πυρκαγιά φυλάσσονται ήδη εις αποθήκη της κοινότητος. Ελληνικό σχολείο ανηγέρθη και λειτούργησε ολίγον τι αργότερο του 1735».
Ο  διευθυντής του σχολείου Γεώργιος Σταθόπουλος με αναφορά του  τον Οκτώβριο του 1962 στον επιθεωρητή επισημαίνει τα παρακάτω: Το 1960 αγοράστηκε οικόπεδο μετά κτίσματος του Ευθυμίου Παπατζήκα, προκειμένου να ευθυγραμμισθεί το ανεπαρκές οικόπεδο του δημ. σχολείου και με κατάλληλη διαρρύθμιση το αγορασθέν κτίσμα να χρησιμοποιηθεί ως γ΄ τάξη. Ο νομομηχανικός δεν έχει στείλει τη μελέτη αν και τη ζητήθηκε εγγράφως δύο φορές τον Ιανουάριο του 1961 και το Μάιο του 1962.

Ιερά: Καμάρι του χωριού ο μεγαλοπρεπής νεόδμητος ενοριακός ναός του Αγίου Δημητρίου  ο οποίος ανηγέρθη στη θέση παλιότερου που καταστράφηκε προπολεμικά από πυρκαγιά με έτος κτήσης το 1735. Ήταν μία εκκλησία με γυναικωνίτη ο οποίος είχε ανακηρυχτεί αρχαιολογικό μνημείο, για τις αξιολογότατες τοιχογραφίες οι οποίες έπαθαν μικροζημίες (αλλοίωση χρωμάτων). Δόθηκε εντολή από το Επαρχείο Γρεβενών στον ενταύθα διαμένοντα φωτογράφο Ιωάννη Κατσάλη να φωτογραφίσει τις διασωθείσες αγιογραφίες (από το γυναικωνίτη είχαν καταστραφεί λόγω των παγετώνων). Στην ιδία θέση χτίστηκε νέος ο οποίος λειτουργεί και ως κοιμητηριακός.
Στην Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος Βυθού Πενταλόφου οι κάτοικοι αφιέρωσαν γαίες οι οποίες στήριζαν οικονομικά σε ένα βαθμό τη λειτουργία της Μονής, ναός της Αγίας Τριάδας υφίσταται σήμερα στον ομώνυμο συνοικισμό, ο οποίος από παλιά ήταν μετόχι του μοναστηριού. Εξωκλήσια υπάρχουν του Αγίου Χριστοφόρου, Κοιμήσεως της Θεοτόκου, Αγίας Παρασκευής, Αγίων Αναργύρων, του Αγίου Αθανασίου ο οποίος πανηγυρίζει.
Αφιερωτές στην πρόθεση 421 της Μονής Αγίου Νικάνορα ήταν για την Α΄ Γραφή 7 (1534-1692)  και στη Β΄ Γραφή 11 (από το 1692 και μετά).
Ο πρόεδρος της Εφορείας Αρχαιοτήτων Μακεδονίας Ν. Κοτζιάς στις 29-3-38  αναφέρει στον πρόεδρο της κοινότητος και Ενοριακή Επιτροπή ότι «ο Ναός του Αγίου Δημητρίου  της Αμυγδαλιάς Γρεβενών είχε ανακηρυχθεί ως προέχον αρχαιολογικό μνημείο, για τις αξιολογότατες τοιχογραφίες. Μετά την καταστροφή τούτου εκ της πυρκαγιάς, όλες οι τοιχογραφίες διασώθηκαν μετά μικρών βλαβών και ελαφράς αλλοιώσεως των χρωμάτων αυτών. Κατόπιν τούτου υπέδειξε την ανάγκη διασώσεως δια καταλλήλου αποτοιχίσεως και εξασφαλίσεως αυτών σε χώρο εντός του χωρίου με δαπάνη της κοινότητας και της ενοριακής επιτροπής σύμφωνα με διαταγή του υπουργείου Εθνικής Παιδείας. Ζητά να προβούν στην εκτέλεση της αποτοιχίσεως και εξασφαλίσεως των τοιχογραφιών. Προ πάσης εργασίας όμως πρέπει να φωτογραφηθούν οι τοιχογραφίες από όλες τις πλευρές. Μετά την ανέγερση του ναού οι αποτοιχιζόμενες τοιχογραφίες δύνανται να τοποθετηθούν στις πλευρές του Ναού κατά την αυτήν σειρά. Η δαπάνη δε θα υπερβεί ίσως τις 15.000 δραχμές» (60/1214).
Η εκκλησιαστική επιτροπή της κοινότητας Αμυγδαλιών με έγγραφο προς το Δασάρχη Γρεβενών στις 15-5-38 ζητά να του χορηγηθεί άδεια ιδρύσεως καμίνου στη θέση «Άγιος Αθανάσιος» περιφερείας Αμυγδαλιάς χωρητικότητας 20.000 οκάδων ασβέστου δια κοπή καυσίμου ύλης προερχομένης εξ αχρήστων και γηραιών δένδρων εκ διαφόρων εξωκλησιών περιφερείας Αμυγδαλιών για εξαγωγή ασβέστου δια την ανέγερση του ιερού ναού «Άγιος Δημήτριος».
Το εκκλησιαστικό συμβούλιο αποτελούμενο από τους Ανδρέα Καραλιόλιο, Ανδρέα Λιάκο, Αθανάσιο Ξάνθο, Μπουρέλα Μιχαήλ, Γεώργιο Καραλιώτα, Ευάγγελο Ζεμπίλη και Φώτιο Ντινόπουλο ζητούν άδεια ενέργειας εράνου στις 27-3-1960. Ο νομάρχης τους ενημερώνει ότι για τη συγκρότηση της ερανικής επιτροπής αρμόδιος είναι ο Μητροπολίτης.

Οικονομία:. Σήμερα οι κάτοικοι ασχολούνται με την παραγωγή κερασιών με μεγάλη επιτυχία.

Πεσόντες: Στον ελληνοϊταλικό πόλεμο του 1940 έπεσαν υπέρ πατρίδος τέσσερις: α)Στρ.Κουταλής Κων/νος του Χρήστου, 1910, Γ΄ Συν.Πεδινού Πυροβολικού, Ορεινό χειρουργείο Ζερβάσκας 11-1-41. β)Λιάκας Νικόλαος του Ανδρέα, 1914, ΣΕ 103 Δ. Λεσκβίκι στις 4-12-40. γ)Ξάνθος Κων/νος του Μιχαήλ, 1914, 53 ΣΠ, πέθανε στις Αμυγδαλιές Γρεβενών στις1-8-41.δ)Παπαζήσης Σταύρος του Σωτηρίου, 1914, Αλβανικό μέτωπο στις 1-12-40. ε)Παπαθανασίου Μιχαήλ του Στέργιου, γεννηθείς το 1903, 23 ΣΠ, φονεύτηκε στο Δισπηλιό Καστοριάς σε αεροπορικό βομβαρδισμό στις 15-4-41 (ΔΙΣ).
Στο Μικρασιατικό πόλεμο συμμετείχαν 21 Αμυγδαλιώτες εκ των οποίων σκοτώθηκαν έξι και τραυματίστηκαν τρεις. Στην Εθνική Αντίσταση 1941-44 για τον αγώνα της λευθεριάς έπεσαν πέντε μαχητές. Στις 14 Ιουλίου 1944 οι Γερμανοί πυρπολούν το χωριό καίγοντας και σκοτώνοντας οκτώ κατοίκους. Στον εμφύλιο πόλεμο σκοτώθηκαν τριάντα τρείς Αμυγδαλιώτες εκ των οποίων 12 από τον Εθνικό Στρατό και 21 από το Δημοκρατικό Στρατό[3].

Πληθυσμός: 1859=57 στεφάνια. 1913=655. 1920=629. 1928=754. 1940=1019. 1951=914. 1961=915. 1971=568. 1981=685. 1991=640. 2001=714. 2011=446. (7ος κατά σειρά από τους 112 απογραφέντες οικισμούς με την απογραφή του 2011). Στο κατάστιχο του έτους 1564 (ΤΤ 350) των Οθωμανικών αρχείων της Κων/πολης ο οικισμός είχε 63 κατοικίες και το ποσό φόρου που πλήρωνε ήταν 9.000 άσπρα. ενώ το 1579 ήταν 179 κατοικίες και ο φόρος ήταν 9.000 άσπρα.

Σύλλογοι: Λειτούργησαν ο Σύνδεσμος Νέων Αμυγδαλιών “ο Άγιος Δημήτριος” με έγκριση του Πρωτοδικείου Γρεβενών με ημερομηνία 24 Ιουνίου 1930, ο Σύλλογος   Αμυγδαλιωτών Θεσσαλονίκης, ο Εκπολιτιστικός Σύλλογος “Κουτσόραχος” το 1982. Σήμερα λειτουργούν ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αμυγδαλιάς με πολλές και ποικίλες δραστηριότητες (ρουγκατσάρια, ξεπροβόδισμα Πασχαλιάς, αγώνες ορεινού τρεξίματος) από το 1994 και με κεντρική διοργάνωση τη γιορτή κερασιού, το Αθλητικό Φίλαθλο Σωματείο Αμυγδαλιών από το1997, ο Αγροτικός Συνεταιρισμός από το 1930.[1] Απόστολου Παπαδημητρίου: Σελίδες Ιστορίας Γρεβενών.
[2] (1873-74. Πηγή Ηλίας Γάγαλης greveniotiς.gr βλέπε Βιβλιογραφία).

[3] Αργύρη Καραλιόλιου, Αμυγδαλιές Γρεβενών.

Σάββατο, 28 Δεκεμβρίου 2019

Αγία Τριάς Γρεβενών


4. Αγία Τριάς


Γενικά: Χτισμένος σε υψόμετρο 791 μέτρων, βρίσκεται μεταξύ των οικισμών Αμυγδαλέαι και Λόχμης. Ανήκει μαζί με τη Λόχμη στην τοπική κοινότητα Αμυγδαλεών. Είναι γνωστός ως “μαχαλάς”.
Εκπαίδευση:Ο επιθεωρητής Γρεβενών καταθέτει στο Εκπαιδευτικό Συμβουλιο Στοιχειώδους Εκπαιδεύσεως αίτηση των κατοίκων του συνοικισμού Πέραν της κοινότητος Αμυγδαλιάς μετά πίνακος εκ 38 υποχρέων προς φοίτησιν μαθητών με την οποία ζητούν την ίδρυση δημοτικού σχολείου εντός του συνοικισμού των καθότι ο συνοικισμός απέχει περί τα 20 λεπτά της ώρας εκ του κυρίως χωρίου και χωρίζεται εξ αυτού δι ενός επικυνδύνου κατά τους χειμερινούς μήνες ρεύματος, άνευ γεφύρας.Ελλείψει σχολείου εντός του συνοικισμού των τα τέκνα των υποχρεούνται να μεταβαίνουν στο διτάξιο του κυρίως χωριού, διατρέχοντα μυρίους κινδύνους. Το εποπτικό συμβούλιο προτείνει την ίδρυση σχολείου (15/7/1938 ΑΒΕ 70 ΣΑΕ 49).

Ιερά: Ναός της Αγίας Τριάδας.

Κοινοτικά: Αναγνώριση του οικισμού Αγία Τριάς στις 14-3-1971 και προσάρτησή του στην κοινότητα Αμυγδαλεών. Στις 4-12-97 προσαρτάται στο δήμο Γρεβενών.

Πληθυσμός:1971=99. 1981=99. 1991=79. 2001=93. 2011=32.

Τρίτη, 30 Μαΐου 2017

Άγιος Κοσμάς Γρεβενών (Τσιράκι)8. Άγιος Κοσμάς, ο  (Τσιράκι)

Από το βιβλίο του Βασίλη Αποστόλου "ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΓΡΕΒΕΝΩΝ"

σελ.386 Κοζάνη 2018 ΑυτοέκδοσηΓενικά: Ο οικισμός Άγιος Κοσμάς, πρώην Τσιράκι, είναι χτισμένος σε
υψόμετρο 950 μέτρων. Βρίσκεται στην κατεύθυνση Γρεβενά - Δασύλλιο - Πεντάλοφος. Εντυπωσιάζει το πάρκο στο κέντρο του χωριού. Ο χώρος διαμορφώθηκε το 2011 από την Τοπική Κοινότητα και τον Πολιτιστικό Σύλλογο Αγίου Κοσμά. Στον εκλογικό κατάλογο της Υποδιοικήσεως Γρεβενών του 1914 ήταν εγγεγραμμένοι 47 χριστιανοί.
Ίσως τουρκικό Cira δαδί, τόπος όπου αφθονεί το δαδί, ή από το Cirak μαθητευόμενος, τσιράκι”(ΕΤΥΜΟΛΟΓΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ ΤΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΟΙΚΩΝΥΜΙΩΝ Χαράλαμπος Συμεωνίδης).
Κοινοτικά: Με το ΦΕΚ 260 Α με ημερομηνία 31-12-1918 αναγνωρίζεται κοινότητα με έδρα τον οικισμό Τσιράχι. Ο οικισμός Βιβίστη προσαρτάται στην κοινότητα Τσιραχίου. Στις 17-10-1919 το όνομα του οικισμού Τσιράχι της κοινότητας διορθώνεται σε Τσιράκι και ομοίως η κοινότητα Τσιρακίου. Στις 1-2-1927 μετονομάζεται σε  Άγιος Κοσμάς. Στις 30-10-64 η κοινότητα αποσπάται από το νομό Κοζάνης και υπάγεται στο νομό Γρεβενών. Αναγνώριση του οικισμού Άνω Εκκλησία στις 5-4-81  και προσάρτησή του στην κοινότητα Αγίου Κοσμά. Ο οικισμός Άγιος Κοσμάς  στις 4-12-97 αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κοσμά του Αιτωλού.
 Υποβολή πίνακα προς την ΙΧ Μεραρχία στις 28-1-31 στην οποία τα απαλλασσόμενα ζώα για την υπηρεσία της κοινότητας ήταν 2 ημίονοι και 47 όνοι.
Ο Νομίατρος υποβάλλει στο Νομάρχη στις 14-2-31 τις αναφορές του ιατρού Τσοτυλίου Γεωργίου Πανταζοπούλου και ζητά να διαταχθούν οι κοινότητες να προχωρήσουν στην πληρωμή του καθότι εμβολιάσθηκαν με δαμαλίδα. Άγιος Κοσμάς 250 άτομα δρχ. 1250.
Στις 29/6/1935 πρόεδρος κοινότητας ήταν ο Σιώμος Γεώργιος, αντιπρόεδρος ο Σβολιαντόπουλος Ιωάννης. Αναθηματική στήλη  υπήρχε στις 2-7-36 (60/1975)[1].
Ψήφιση 5000 δραχμών για εγκατάσταση τηλεφώνου με εισήγηση του προέδρου Ι.Σβολιαντόπουλου (Β.Ε 17-1-37).
Οι κάτοικοι της κοινότητος Αγ. Κοσμά  στις 10-6-38 αναφέρουν στο Νομάρχη ότι από δεκαετίας περίπου απηγορεύθη τελείως η αιγοβοσκή  στην  κοινότητα και αντικαταστάθηκαν οι αίγες με  λίγα πρόβατα. Προ έτους το Δασαρχείο Γρεβενών απαγόρευσε και την κλαδανομή στα ¾ της περιφερείας της κοινότητος και άφησε ελευθέρα στο ¼ η οποία  δεν επαρκεί  για τη λίγη κτηνοτροφία προβάτων. Ζητούν να αφεθεί ελευθέρα η κλαδονομή. Αθαν. Γ. Παπαβασιλείου, Γρηγόριος Σιόμου, Ε. Νατσιόπουλος, Αθανάσιος Χρ. Κοτσονίκος, Χριστόδουλος Τόλιος, Δημήτριος Σιώμος (60/1278).
Ο πρόεδρος της κοινότητας  στις 24-2-52 αναφέρει στο  Νομάρχη Κοζάνης ότι το έτος 1929 το κοιν. συμβούλιο δι’ αποφάσεώς του απαγόρευσε τελείως την αιγοβοσκή επί μία 10ετία, εγκριθείσης υπό του Δασαρχείου Γρεβενών και ήδη είναι εν ισχύει. Επειδή κατά το διάστημα της 20ετίας έχουν αναπτυχθεί τα δάση ώστε ουδεμία βλάβη θα επιφέρουν οι αίγες και επειδή είναι απαραίτητο οι κάτοικοι να διατηρούν λίγες αίγες, παρακαλούν όπως διατάξει το αρμόδιο Δασαρχείο και επιτρέψει να κατέχουν οι κάτοικοι μέχρι 5 αίγες.
Εκπαίδευση: Το 1901-1902 λειτουργούσε Γραμματοδιδασκαλείο με 10 μαθητές (Αδάμου).
Διχογνωμία μεταξύ των κατοίκων για τον τόπο ανέγερσης του διδακτηρίου. Το μισοφτιαγμένο κτήριο έξωθι του χωρίου βρίσκει πολλούς κατοίκους αντίθετους οι οποίοι ζητούν την ανέγερση εντός του χωρίου (Μ.Β 22-1-1933).
Το κοινοτικό συμβούλιο ενίσχυσε την κρατική αρωγή για την αποπεράτωση του διδακτηρίου με 15.000 δραχμές, ο σύλλογος “Ομόνοια” με το ποσό των 10.000 δραχμών, ο κρατικός προϋπολογισμός 40.000 δρχ. (Β.Ε 20-12-36).
Διδακτηριακή κατάσταση του σχολείου το έτος 1937: «Στεγάζεται σε δημόσιο οίκημα. Αποτελείται από μία αίθουσα 42 τετραγωνικών μέτρων επιφάνεια. Αριθμός μαθητών 55 με 60. Σημερινό οίκημα ακατάλληλο δια στέγαση του σχολείου, παμπάλαιο και ετοιμόρροπο. Υπάρχει νέο κτίριο ημιτελές του οποίου γίνονται εργασίες υπό του εργολάβου. Οι εσωτερικές εργασίες του πληρούν καθ’ όλα τους όρους της υγιεινής διότι ανεγέρθη βάσει των επισήμων σχεδίων του Σεβαστού Υπουργείου Θρησκευμάτων και Παιδείας» (60/619).
Διάλεξη με θέμα “Η ζωτικότης της ελληνικής φυλής” δόθηκε στην αίθουσα του δημοτικού σχολείου με ομιλητή τον Αθανάσιο Τόλιο. Ο πρόεδρος της κοινότητας Ι.Σβολιαντόπουλος φρόντισε την ώρα της διάλεξης να παραμείνουν κλειστά τα καφενεία και παντοπωλεία (Β.Ε 21-1-37).
Λειτουργία νυκτερινής σχολής το 1938. Αισθητή η αγραμματοσύνη στην περιφέρεια, ως γνωστό οι άνδρες ταξιδεύουν κατά 90% και οι γυναίκες έχουν την οικονομική διαχείριση (Β.Ε 9-1-938).
Εγκαίνια του νέου διδακτηρίου την 30η Ιανουαρίου εορτή των τριών ιεραρχών υπό του δημοδιδασκάλου Θ.Παπαβασιλείου και των μαθητών του (Β.Ε 27-2-38).
Θωμάς Παπαβασιλείου, πτυχιούχος τριταξίου διδασκαλείου, με υπηρεσία 13 ετών, φιλόπονος, ευσυνείδητος, εργατικός, πειθαρχικός, αξιοπρεπής, δραστήριος, διδάσκαλος του 1ταξίου δημ. σχ. Αγίου Κοσμά. Εισήγηση για την απονομή επιδόματος εκ δραχμών 160 μηνιαίως (31-12-1940 ΑΒΕ 70/ΣΑΕ 52).
Το νυν δημοτικό σχολείο χτίστηκε το 1937, κάηκε από τους Γερμανούς το 1944 και ξαναχτίσθηκε το 1952-1953. Λειτούργησε από το 1954 μέχρι το 1989, οπότε έκλεισε λόγω έλλειψης μαθητών. Από το 2007 με την οικονομική βοήθεια της Ν/Α Γρεβενών και με τη φροντίδα του Πολιτιστικού Συλλόγου Αγίου Κοσμά,  φιλοξενεί το Λαογραφικό Μουσείο.
Ιερά: Άγιος Αθανάσιος (ανηγέρθη το 1750, ανακαινίστηκε τη δεκαετία του 1950, βρίσκεται στην πλατεία του χωριού)[2], Άγιος Αθανάσιος 300 μέτρα νότια του μεγάλου Ναού του Αγίου Αθανασίου. Λέγεται ότι ήταν ξωκλήσι και την εποχή του παλιού χωριού «Μελιδόνιστα» και η ηλικία του είναι 600 ετών και πλέον. Ανακαινίσθηκε το 2006. Αγία Παρασκευή, ένα μικρό εκκλησάκι, στα βόρεια του χωριού 2 χιλιόμετρα περίπου. Προστάτης  του παλιού χωριού «Μελιδόνιστα» (πανηγυρίζει το χωριό  26 Ιουλίου). Άγιος Νικόλαος, Άγιος Κοσμάς  χτίστηκε το 1966-1967 κατόπιν ενεργειών του +Μητροπολίτου Φλωρίνης Καντιώτη, βρίσκεται στην είσοδο του χωριού. Άγιος Ιωάννης (1972).  Το εικονοστάσι του Αγίου Ιωάννη χτίστηκε το 1928 από το γλύπτη Γεώργιο Βράγκα (1867-1933). Βρίσκεται έξω από τα κοιμητήρια .Η κατασκευή της κεραμοσκεπής και η διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου έγινε από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Αγίου Κοσμά "Ο ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ" το 2013 (http://www.tsiraki.gr).
“Πανηγύρι του Αγίου Πανελεήμονος. Το χωριό κατακλείσθηκε από τους φίλους και συγγενείς των γειτονικών χωρίων Βαντσικού, Στηζαχίου, Βιβίστης, Μπισόβου, Μεγάρων, Λείψη, Κριμηνίου κ.λ.π” (Β.Ε 18-8-1927).
Αφιερωτές στη Μονή Αγίου Νικάνορος για την Α΄ Γραφή 0 και για τη Β΄ 2.
“Με πρωτοβουλία του ιερέως Δημ.Βασιλειάδου λειτουργεί κατηχητικό σχολείο. Πρόσφατη δραστηριότητα επιτροπή από έξι μαθητές συγκέντρωσε δι’ εράνου 65 αυγά τα οποία έστειλε στο Μητροπολίτη Σιατίστης για τους απόρους μαθητές” (Β.Ε 1-1-38).
Κοινοτικό Δελτίο Απογραφής: Πρόεδρος Αθανάσιος Παπαβασιλείου Κατοικίες 103. Κάτοικοι 598. Οικίες καταστραφείσες ολοσχερώς 8 από Γερμανούς στις 7 και 8 Ιουλίου 1944. Νόσος η ελονοσία. Θύματα επτά, 3 άνδρες έγγαμοι αρχηγοί οικογενειών και 4 άνδρες άγαμοι.
Κτηματολόγιο: Η Πρωτοβάθμιος Επιτροπή καταρτίσεως κοινοτικών κτηματολογίων συνεδρίασε στις 27-9-33 στο Ειρηνοδικειακό κατάστημα Πενταλόφου παρουσία των κοινοτικών συμβούλων Σεραφείμ Νατσοπούλου και Ιω. Χρυσοχόου βεβαίωσε τα παρακάτω ακίνητα της κοινότητας: α) κτίριο στην πλατεία χρησιμοποιούμενο άλλοτε δια σχολείο. Προήλθε στην κοινότητα εκ δωρεάς των κατοίκων κατά τα χρόνια της Τουρκοκρατίας. β) αγροί: Άνω λιβάδια 1 στρ., Αϊ-Παρασκευή 3 στρ., Παλιάμπελα Μοτούλ 1,5 στρ., Προσήλια 1,5 στρ., Αϊ - Γιάννης 1,5 στρ., Γκορτσιές 2 στρ. γ) Βοσκότοποι: Ανήλιο 150-180 στρ., Σμιξώματα 1 στρ. δ) Δασότοποι: Κάτω Ρόγγια 4 στρ. Άνω Ρόγγια. Κοκυνογιά 4 στρ. (60/666).
Μετονομασία: “Όταν ο Κοσμάς ο Αιτωλός περιόδευε[3], στα μαύρα της σκλαβιάς χρόνια, την Μακεδονία και την Ήπειρο πέρασε και από το χωριό μας το Τσιράκι που είχε πάρει πάλι το όνομα αυτό, διότι μετά την καταστροφή υπό των Αλβανών του πρώτου χωριού Μελιδόνιτσα το οποίον αριθμούσε τριακόσια και πλέον σπίτια εσκόρπισαν οι κάτοικοι και ίδρυσαν τα σημερινά γύρω χωριά έμειναν δε 5-6 και ξανάχτισαν συνοικισμό στο ίδιο μέρος. Για αυτό οι διαβάτες τούρκοι λέγανε έμεινε “τσιράκι” δηλαδή το ελάχιστο μέρος.
Αφού ο Κοσμάς κατέλυσε στο χωριό και συνάθροισε τους κατοίκους τους ενεθάρρυνε να μείνουν πιστοί στη θρησκεία και να μη παρασυρθούν από τα κηρύγματα των αλλοφύλων και ότι προπαρασκευάζεται η επανάσταση του Γένους και θα εθραύοντο τα δεσμά της τυραννίας, ίδρυσε και σχολείο υπό την εποπτεία του τότε ιερέως. Επειδή δε έφυγε με τις καλύτερες εντυπώσεις εις ανάμνηση ενέπτυξε επί δενδρυλλίου, σταυρόν σιδηρούν και ως σημείον διαβάσεώς του, επί της Δυτικής πλευράς του χωρίου και εις την κεντρική  είσοδον.
Το Δέντρον εμεγάλωσε και έγινε ο ονομαστός Τσέρος με τον σταυρό τον οποίο νοσταλγούν οι ξενιτεμένοι μας που κατά τον ερχομό πρώτα αυτόν αντικρίζουν. Προ μηνός όταν φυσούσαν δυνατοί άνεμοι έσπασαν τον κορμόν επί του οποίου υπήρχε ο σταυρός, ευρεθείς δε παρεδόθη τω Προέδρω ίνα εμπηχθή και πάλιν εις περίβλεπτον κλώνον του ιδίου δένδρου δια να μας θυμίζει την διάβασιν του εθνικού εργάτου και Αγίου μετέπειτα Κοσμά του Αιτωλού και συνεχίζει την παράδοσίν του το ζωντανόν αυτό σύμβολον μαζί με την νέαν ονομασίαν. Να γιατί το χωριό μας μετονομάσθη Άγ.Κοσμάς  Α. ΤΟΛΙΟΣ”  (B.E 16-5-37).
Οικονομία: Η πλειονότητα των κατοίκων ασχολούνταν με τη μαστορική, ελάχιστοι με την κτηνοτροφία και γεωργία και την μελισσοκομία. Λειτουργούσαν δύο νερόμυλοι εκ των οποίων ο ένας εκκλησιαστικός (Παπαδημητρίου. Σελίδες Ιστορίας Γ. σελ. 42).
Η προβλεπόμενη παραγωγή για καλλιέργειες το 1933  ήταν  σε οκάδες καπνός 30, σταφυλές φαγητού 6000, ρόβη 5.000, αραβόσιτος ξηρικός 56.800.
“Δέκα μαστόροι από τον οικισμό εργάζονται στην Αταλάντη. Τις μεγάλες γιορτές συντρώγουν όλοι μαζί με πλούσιο φαγοπότι και οινοποσία” (Β.Ε 7-2-37).
         «Τεχνίτες της πέτρας (1840-1940)[4]
Γεώργιος Μεσίκας. Στο Νομό Κοζάνης, έχτισε το διδακτήριο και το ισόγειο του νέου οικοτροφείου Τσοτυλίου. Έχτισε τα δημοτικά σχολεία  της Απιδέας Βοΐου, του Τρανόβαλτου και Μικρόβαλτου Σερβίων, τα προπύλαια των διδακτηρίων της Χρυσαυγής Βοΐου. Στο Νομό Γρεβενών, έχτισε τις εκκλησίες των Κυδωνιών, της Αβδέλλας, και της Κυρακαλής, τα σχολεία του Περιβολίου, του Μεσολάκου, του Κοσματίου, της Αβδέλλας, του Παλαιοχωρίου και των Πριονίων.
Χριστόδουλος Τόλιος. Κατασκεύασε τη λαξευτή σκάλα που ανεβαίνει στη μονή της Μεταμόρφωσης των Μετεώρων. Με τη χρήση κρεμαστής σκάλας στο ίδιο μοναστήρι, αναστήλωσε και ανακαίνισε πολλά από τα κτίριά του. Επίσης αρμολόγησε την εξωτερική επιφάνεια του πύργου, ύψους είκοσι πέντε μέτρων. Στο υπέρθυρο της εισόδου του μοναστηριού υπάρχει μπρούτζινη επιγραφή με το όνομά του.
Στέργιος Λάζος. Κατασκεύασε τη γέφυρα Μοναχιτίου.
            Πέτρος Λάζος.
Έστησε το γεφύρι στη Βουχωρίνα Βοίου.
Απόστολος Τόλιος. Κατασκεύασε την εκκλησία του Αγίου Νικάνορα στη Ζάβορδα και το κωδωνοστάσιο στην εκκλησία του Προσβόρου.
Γρηγόριος Σιώμος.  Έργο του είναι η τοξωτή γέφυρα προς το Πρόσβορο.
Δημήτριος Μελτσάκος. Ο παλαιότερος όλων των μαστόρων, που εργάσθηκε στην Κων/πολη, μαζί και με άλλους χωριανούς.
            Ο Γεώργιος Λάζος  (Βράγκας) γεννήθηκε στον Άγιο Κοσμά Γρεβενών στα 1867. Τα έργα του: «α)Ιεροί Ναοί: Ο Ναός της Κοίμησης της Θεοτόκου Λούβρης Τσοτυλίου,  ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου,  στο χωριό Ευαγγελισμός Ελασσόνας,  Εισοδίων της Θεοτόκου και Αγίου Αθανασίου Ελάτου, η Κοίμηση της Θεοτόκου των Πυλωρών, του Ναού Αγίου Δημητρίου Κορυφής, Κοίμηση της Θεοτόκου Τρικόρφου, τα πελεκητά μέρη μέχρι τη βάση του ναού Ευαγγελιστρίας Γρεβενών. Όλοι οι ναοί είναι τρίκλητες βασιλικές, με πέτρα πελεκητή και προεξέχοντα μεγάλα αγκωνάρια, με σκεπή σαμαρωτή χωρίς τρούλο (εξαίρεση ο Ναός της Ευαγγελίστριας Ελασσόνας που έχει τρούλο), με παραστάσεις και υπέρθυρα στις εισόδους που είναι μονοκόμματα και διακοσμημένα. β)Μονοκόμματα λίθινα εικονοστάσια: Το εικονοστάσι του Αγίου Γεωργίου Κυπαρισσίου Γρεβενών, της Κοίμησης της Θεοτόκου Χρυσαυγής Βοΐου, του Αγίου Ιωάννη Αγίου Κοσμά Γρεβενών, και τα τρία εικονοστάσια έχουν στη βάση ολόσωμα λιοντάρια. γ)Λιθανάγλυφα υπέρθυρα: Το σκαλιστό υπέρθυρο στα Εισόδια της Θεοτόκου, στο χωριό Εκκλησίες, η εικόνα της  Παναγίας της Βρεφοκρατούσας στον Ιερό Ναό της Παναγίας στο Τρίκορφο Γρεβενών, η φυτική κόσμηση, ο Σταυρός και την επιγραφή στον Ιερό Ναό της Λούβρης Τσοτιλίου, η εικόνα του Αρχάγγελου Γαβριήλ στην είσοδο του κοιμητηρίου της Χρυσαυγής Βοίου. δ)Μονοκόμματα λίθινα μανουάλια: Στον ναό του Αγίου Δημητρίου Κορυφής Βοίου και του Αγίου Αθανασίου Αγίου Κοσμά Γρεβενών. ε)Κωδωνοστάσια: Στο Ναό Αγίου Νικολάου Δασυλλίου Γρεβενών, της Αγίας Παρασκευής Ροδοχωρίου Κοζάνης και Αγίου Γεωργίου Κυπαρισσίου Γρεβενών. στ)Δημοτικά σχολεία: Τρικώμου, Σπηλαίου, Οροπεδίου, Συνδένδρου,  Κηπουριού  και τα προπύλαια του σχολείου Κορυφής Κοζάνης.  ζ)Πέτρινα τοξωτά γεφύρια: Αγίου Κοσμά-Κυπαρισσίου (Παπατάκη) και Μόρφης-Χρυσαυγής (Βοΐου).  Έκανε επίσης, εντοιχισμένες παραστάσεις σε σπίτια, εξωτερικές και εσωτερικές. Τον τάφο και την προτομή του άτυχου νέου Βασίλη Γκισάκη στη θέση Καστελάνος (σύνορα Καλλονής-Κυπαρισσίου-Προσβόρου και Μεγάρου). Τις κολώνες της βρύσης στην πλατεία των Κυδωνιών Γρεβενών, καθώς τζάκια και τζακόπετρες σε πολλά σπίτια της περιοχής μας».
Πληθυσμός: 1913=265. 1920=263. 1928=255. 1940=214. 1951=98. 1961=116. 1971=70. 1981=88. 1991=89. 2001=68. 2011=75.
Σύλλογοι: Σύλλογος Αγ. Κοσμά η «Ομόνοια » (24-6-1930). Σήμερα στο χωριό δραστηριοποιείται ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αγίου Κοσμά Γρεβενών "Ο Άγιος Αθανάσιος" με ημερομηνία ιδρύσεως 12-2-1967. Διατηρεί λαογραφικό μουσείο το οποίο εγκαινιάσθηκε στις 27 Ιουλίου 2008. Περιλαμβάνει: οικιακές συσκευές,  αγροτικά και κτηνοτροφικά εργαλεία, υφαντά, κεντήματα, παραδοσιακές  φορεσιές, αρχείο δημοτικού σχολείου. Με πρωτοβουλία του συλλόγου δημιουργήθηκε γήπεδο ποδοσφαίρου το οποίο εγκαινιάσθηκε στις 26 Ιουλίου 2009. Προέβη στην έκδοση του βιβλίου “Ντοπιολαλιές”  το 2008 με συγγραφέα την Ρίκα Τζιαμπίρη-Στούπα. Λειτουργεί χορευτικό τμήμα  από το 2009.
Ο Αθανάσιος Τόλιος (1904-1995) έγραψε βιβλίο με τίτλο: Ιστορικά - Λαογραφικά Αγίου Κοσμά Γρεβενών. Άρχισε να το γράφει το έτος 1976 και τελείωσε το έτος 1986 σε ηλικία 83 ετών. Σχολείο πήγε μέχρι την 4η Δημοτικού. Το βιβλίο εκδόθηκε το 1992.
Επικοινωνία:fb ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ mail:vasilisapostolou@yahoo.gr
[1] Υπάρχουν δύο μνημεία  στο ένα αναφέρονται τα ονόματα των πεσόντων Αγιοκοσμιτών κατά τους Βαλκανικούς πολέμους και στο άλλο αναφέρονται τα ονόματα των πεσόντων στην περίοδο 1940-1944 (http://www.tsiraki.gr).
[2] Υπάρχει παλιά εικών με χρονολογία 1786 και παλιό Ευαγγέλιο με χρονολογία 1745. Έκθεση Σακελλάρη.
[3] Κοσμάς ο Αιτωλός (1714-24 Αυγούστου 1779). Στον οικισμό  Τσιράκι ήρθε το 1777 κατά την Γ΄ περιοδεία του και φιλοξενήθηκε, όπως λέγεται, στο σπίτι του σιδερά του χωριού, από τον οποίο και ζήτησε και του έφτιαξε τον σιδερένιο Σταυρό, τον οποίο μετά την διδασκαλία του την άλλη μέρα, κάρφωσε στο κλωνάρι της βελανιδιάς, κάτω από τον οποίο μιλούσε. Εδώ έκανε και την προφητεία που αναφέρεται σε όλα τα βιβλία που έχουν γραφεί για τη ζωή του Αγίου Κοσμά: "Όταν θα πέσει τα κλωνάρι που είναι  ο Σταυρός, τότε θα γίνει μεγάλο κακό στην Πατρίδα μας και το κακό θα έρθει από το μέρος που θα πέσει το κλωνάρι και όταν θα πέσει το δένδρο, θα γίνει μεγαλύτερο κακό". Πράγματι το κλωνάρι έπεσε το έτος 1940, προς το μέρος της Αλβανίας και το δένδρο έπεσε το 1947. Το σταυρό βρήκε  το 1950 ο Αθανάσιος Παπαβασιλείου και τον  παρέδωσε στον παπά του χωριού για φύλαξη. Ο Αθανάσιος Παπαβασιλείου είχε κάποιες ικανότητες, όπως λένε, αφού προφήτευσε ότι στο χώρο αυτόν θα γίνει εκκλησία και ακόμη ότι ο Σταυρός θα κάνει το χωριό μας γνωστό. (http://www.tsiraki.gr).

[4] http://www.tsiraki.gr