Παρασκευή 27 Απριλίου 2018

Σχολικές Επιτροπές Γρεβενών 1928Σχολικές Επιτροπές Γρεβενών  (18-8-1928)

Γράφει ο Βασίλης Αποστόλου


Πίναξ

Εμφαίνων την έδραν σχολείου και το ονοματεπώνυμο μελών σχολικής επιτροπής [1]Ορισμένα σχολεία λειτουργούν με διδακτηριακές επιτροπές όπως η Αβδέλλα, Γρεβενά, Πρόσβορον, Καρπερό…

Οι σχολικές επιτροπέςς απαρτιζόταν από τρία μέλη. Ωστόσο υπάρχουν και σχολικές εφορείες διμελείς με πρόεδρο και ταμία όπως Ανάβρυτα, Κοσμάτιον…

Η σύνθεση της  Σχολικής Επιτροπής αποτελούνταν από εκπρόσωπο γονέων, κοινότητας, εκκλησιαστικής επιτροπής (βλ. φωτό για Σαρακίνα).

Η συμβολή  της εκκλησίας για τη λειτουργία των σχολείων ήταν καθοριστική τόσο στα χρόνια της Τουρκοκρατίας και στα πρώτα χρόνια της ανασυγκρότησης του ελληνικού κράτους μετά την απελευθέρωση με τους Βαλκανικούς απελευθερωτικούς πολέμους του 1912-13. Χαρακτηριστικό το παρατιθέμενο έγγραφο της εκκλησιαστικής Επιτροπής Εξάρχου του έτους 1928.

«Απόδειξις δραχμών 8.000. Ο υπογεγραμμένος Κων/νος Τσιόγκας κάτοικος του χωρίου Κουσκό (Ταξιάρχης) έλαβον παρά της εκκλησιαστικής Επιτροπής του χωρίου Εξάρχου τας άνω δραχμάς οκτώ χιλιάδας δια το σουφάτισμα του σχολείου Εξάρχου. Εν Εξάρχω τη 28 Ιουνίου 1928. Ο λαβών σουφατζής».

Τα σχολεία της περιφέρειας Βεντζίων  (Παλαιόκαστρον, Δαφνερόν, Έξαρχος, Βάρης, Χρώμιον, Κολοκυθάκι, Κνίδη, Πόρος, Ιτέα, Μικροκλεισούρα, Λαγκαδάκια, Ιτέα, Δίπορον, Σαρακίνα, Ποντινή, Παλαιοχώρι, Νεοχώρι, Τουρνίκι, Κέντρον, Νησί, Αγαλαίοι, Πιστικό, Αγάπη) δεν αναφέρονται καθότι υπαγόταν στην Εκπαιδευτική Περιφέρεια Ανασελίτσης με έδρα τη Σιάτιστα.

Τα σχολεία της Περιφέρειας Δεσκάτης ανήκαν στην Επιθεώρηση Ελασσώνας


Σήμερα το σχολικό έτος 2017-2018  στην Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών λειτουργούν τα παρακάτω Δημοτικά Σχολεία 1ο Γρεβενών, 2ο Γρεβενών, 3ο Γρεβενών, 4ο Γρεβενών, 5ο Γρεβενών, 6ο Γρεβενών, 7ο Γρεβενών, 1ο Δεσκάτης, 2ο Δεσκάτης, Καρπερού, Κιβωτού, Κρανιάς, Μεγάρου, Φελλίου, Κνίδης, Ειδικό Γρεβενών. Νηπιαγωγεία το 1ο Γρεβενών, 2ο Γρεβενών, 3ο Γρεβενών, 4ο Γρεβενών, 7ο Γρεβενών, 9ο Γρεβενών, 1ο Δεσκάτης, 2ο Δεσκάτης, Δήμητρας, Κιβωτού, Μαυραναίων, Κνίδης, Ειδικό Γρεβενών.

Η παλιά ονομασία του οικισμού είναι αυτή που καταγράφεται στον πίνακα.

1.Αράπη: Αθανάσιος Παπάς (πρόεδρος), Χρίστος Τσιρώνης (ταμίας), Γεώργιος Μπαράκας (μέλος)


2. Ασπρόκαμπος: Κων/νος Φώτης (π), Παπαχρήστος (τ), Βασ. Νίκου (μ)

3.Κυδωνιές (Βαντσικόν): Κ. Χονδρογιάννης (π), Ανδ. Βασδέκης (τ), Κοσμάς Παπατόλιου (μ)


4. Οροπέδιον (Βηλιά): Στέργ. Μιχαλόπουλος (π), Θεόδ. Κόραβος (τ), Ευαγ. Τολιόπουλος (μ)


5. Πολυνέρι (Βοδεντσικόν): Παπαστέργιος Παπακωνσταντίνου (π), Πούλιος Κυρατζής (τ), Νικόλαος Παπανικολάου (μ)


6. Καλή Ράχη΄(Βραβόνιστα): Δημήτριος Κυρατζής (π), Γεώρ. Ρόβας (τ), Σπυρίδων Τσάλτας (μ)


7. Ανάβρυτα: Τριαντάφυλλος Χρηστοφορίδης (π), Ευστάθιος Κολοθάς (τ)


8. Αβδέλλα: Γελωργ. Βικόπουλος (π), Απόστ. Μπέζας (τ), Νικόλ. Έξαρχος (μ) (Διδακτηριακή επιτροπή)


9.Αιμιλιανός (Γριντάδες): Δημ. Ραφτόπουλος (π), Ι.Χρυσόπουλος (τ), Στέργ. Τσιόλας (μ)


10. Γρεβενά: Αλέξανδρος Βασιλόπουλος (π), Αιμιλιανός  Γρεβενών (τ),  Γεώργ. Ντούντας (μ) (Διδακτηριακή Επιτροπή)


11.Μερσίνα (Γκομπλάρι): Σάββας Παπαδόπουλος (π),Ευστράτιος Χατζηιωάννου (τ), Γαβριήλ Παύλου (μ)


12. Πρόσβορον (Δέλινον): Κων/νος Γάκης (π), Στέργιος Στεργιόπουλος (τ), Γεώργιος Κ.Γούλας (μ) (Διδακτηριακή επιτροπή)


13.Καρπερόν: (Δημηνίτσα) Κων/νος Γκετόπουλος (π), Παναγ. Μπζιώτας (τ), Νικόλαος Κώτσιου (μ) (Διδακτηριακή επιτροπή)


14. Έλατος (Δόβρανη): Γεώργ. Βασιλόπουλος (π), Δημ. Ευθυμιάδης (τ), Ευθ. Ευθυμιάδης (μ) (Διδακτηριακή επιτροπή)


15. Κληματάκι (Δοβρούνιστα): Στέργιος Τσιμνιόπουλος (π), Φώτιος Παπαβραμίδης (τ), Δημήτριος Βλαχόπουλος (μ). (Διδακτηριακή επιτροπή)


16. Τρίκωμον (Ζάλοβον): Στέργιος Βλάμης (π),  Γεώργιος Χαρισίου (τ), Δημ. Πόραβος (μ) (Διδακτηριακή επιτροπή)

 Δημοτικό Σχολείο Πολυνερίου


17.Λαγκαδιά (Ζαπανταίοι): Χρήστος Παύλου (π), Χαρίσιος Γκαμπράνης (τ), Χρίστος Νίτσιου (μ)


18. Μεσόλακκος (Ζυγκόστι): Ευάγγελος Νίκου (π) Βασίλ. Καρακώστας (τ), Θεόδ. Νίκου (μ)


19. Καλόχιον: Χρήστος Παπαιωάννου (π), Γεώρ. Παπανίκου (τ), Κων/νος Μποζοβίτης (μ)


20. Κατάκαλη: Αντώνιος Φασούλας (π), Παπακωνσταντίνος Καραλής (τ), Χρίστος Κακάλης (μ)


21. Κηπουριό: Χρήστος Μπεκλάρας (π) Αλέξιος Πόραβος (τ) Δημ. Γούλας (μ)


22. Κοσμάτιον: Χρήστος Τσιρίκας (π),Χρ.Παπαζήσης (τ)


23.Κρανιά: Ευθ. Γάτης(π) Κων/νος Βλαχιώτης (τ), Βασίλ. Τσάτσου (μ)


24.Ελεύθερον (Κωντσικιώτη): Δημ. Παπακώστας (π), Ανδρέας Μαρκόπουλος (τ), Αναστάσιος Κλεισιάρης (μ)


25. Ταξιάρχης (Κουσκόν): Απόστολος Παπαθανασίου (π) Στέργιος Τσιάλτας(τ), Κων/νος Πούτιας (μ)


26. Λάβδα: Ιωάννης Κιτσούλης(π) Γεώρ. Σκόδρας (τ)  Βασ. Καραγιάννης (μ)


27. Διάκος (Λιμπίνοβον): Ιωάννης Κλεισιάρης (π) Αθανάσιος Μόκια (τ) Γεώ. Βέντζιου (μ)


28. Μικρολείβαδον (Λαβανίτσα): Γεώργιος Τζιούφας (π) Χρίστος Ταστιμάνης (τ) Ιωάννης Σαφαρίκας (μ)


29. Λεπενίτσα: Γεώργιος Ι. Βέργος (π) Σπύρος Σπυρόπουλος(τ) Ιωάννης Λασπάς (μ)


30. Λείψι: Ευθύμ. Βασιλόπουλος (π) Στέργ. Βασιλόπουλος (τ)  Κων/νος Ροΐδης (μ)


31. Καλλονή (Λούντζιον): Γεώργ. Μπούτου (π) Νικ. Παπαφωτίου (τ) Γεώρ. Κοσματόπουλος (μ) (Διδακτηριακή επιτροπή)


32. Δασύλλιον (Μαγέρη): Νικ. Παπαχρήστου (π) Γε. Πααπαχρίστου (τ) Χρ. Γαλάνης (μ) (Διδακτηριακή επιτροπή)


33. Ανθρακιά (Μάνεσι): Δημ. Ζιώγας (π) Αθαν. Κουτσιαλάρης (τ) Αθαν. Κλεισιάρης (μ)


34.Μαυραναίοι: Ευθ.Βασιλόπουλος (π), Δημ. Παπαϊωάννου (τ), Χρήστος Τασιάνας (μ)


35.Μαυρονόρος:Βασ.Κούσκουρας (π) 


36. Μεσολούριον: Παπαϊωάννης  Χονδρογιάννης (π) Μιχαήλ Μπίτης(τ) Δημ. Κανιάς (μ)


37. Μηλιά: Αθανάσιος Δολιβός (π) Ματθαίος Γκασιόνας (τ) Ευάγγελος Φίλιου (μ)


38. Μοναχίτιον: Ευα. Ζαρκάδας(π),  Κων/νος Ζαρκάδας (μ)


39.Καταφύγιον (Μπάλτινον): Ευθ. Γιαννούλας (π), Ευθ. Σακοράφας (τ), Κων/νος Σίμου (μ). Διδακτηριακή επιτροπή


40.Δύσβατον (Μπίσιοβον): Γεώρ. Δήμου (π), Γεωρ. Γκαρανάσιου (τ), Βασ. Σταυρόπουλος (μ)


41. Πριόνια (Μπόζοβον): Αθαν. Στάθης (π),  Γεώ. Βλάχου (τ),  Γεώ. Ντούλας (μ)


42.Πηγαδίτσα: Χρήστος Πουλχίδης (π),  Ηλίας Κουτίδης (τ), Γεω. Ταστανίδης (μ)

 Δημοτικό Σχολείο Εξάρχου με μαθητή το γράφοντα (κάτω από το δάσκαλο Χρήστο Μπούρτσο εκ Σιιατίστης)


43. Παλαιοχώρι: Γεώ. Κουτορούφης (π),  Ευά. Καραγιάννης Δημ. (τ), Δημ. Τσαμήτρος (μ)

44. Περιβόλιον: Γεώρ. Παπαρίζου (π), Κούσιου Λαΐτσιου (τ) Διδακτηριακή επιτροπή


45. Αμυγδαλιές (Πικριβινίτσα): Γεώ. Κιούρκας (π), Ι.Παπαζήσης (τ), Θεοχάρην Ζυμπούλην (μ)


46. Ροδιά (Ραδοβίστιον): Κων/νος Θεοδώρου (π), Γεώρ. Β. Στρακοπούλου (τ),

Αλέξιος Κόγιας (μ).


47. Μέγαρον: Στέργ. Βασιλόπουλος (π), Ηλίας Παπαχρίστου (τ), Παπαϊωάννης Γκούμας (μ)


48. Παρόρειον (Ριάχοβον): Αθανάσιος Ζηκίδης (π), Ιωάννης Παπανίκου (τ),

Κων/νος Παπανίκου (μ)


49. Σαμαρίνα: Ηλίας Τσάγγας (π), Γεώρ. Αγορογιάννης (τ) Διδακτηριακή επιτροπή


50. Πανόραμα (Σαργκαναίοι): Βασίλειος Τσίρου (π), Κων/νος Τάτσιου (τ), Γεώρ. Ζαρκάδας  (μ)


51. Πολυδένδρι (Σπάτα): Νικ. Σιάτρας (π),  Κων/νος Καζαμίας (τ),  Αθαν. Κωτόπουλος (μ)


52. Σιρήνι Μέγα: Ευθυμ. Φαρμάκης (π), Θεόδ. Μέτσιου (τ),  Στ. Σπανός (μ), Χρ. Μεκλντούμας (μ) Διδακτηριακή επιτροπή


53. Δεσπότης (Σινίχοβον): Δημ. Μότσιου (π),  Παναγ. Πηγατσιώτης (τ),  Νικόλ. Μότσιου (μ)


54. Σιταράς (Σίτοβον): Νικ. Πούλιου (π), Γεώρ. Παπαδημητρίου (τ), Αναστάσιος Ευαγγέλου (μ)


55.Κοκκινιά: Εμμ. Πορπόρης (π), Δημ. Σίμου (τ), Αθαν. Ζήση (μ)


56. Σπήλαιον: Αθαν. Μπρέντας (π), Θωμάς Αναγνώστου (τ), Γεωργ.. Ταλαρτζής (μ)


57. Αηδόνια (Στιζάχιον): Ηλίας Γουλίκας (π),  Δημ. Παπακώστας (τ)


58.Σμίξη: Αθανάσιος Νασίκας (π), Γάκης Ρέτας (τα), Απόστολος  Πισκομάτης (μ)


59.Σύδενδρον (Τριβένιον): Κων/τίνος Νικολόπουλος (π), Θωμάς Νικολόπουλος (τ), Χριστ. Σιδηρόπουλος (μ)


60.Αλατόπετρα (Τούζι): Βασίλειος Τζήμου, Αθανάσ. Μιγδάνης (τ), Δημ. Γάκης (μ)


61. Άγιος Κοσμάς (Τσιράκιον): Γεώργιος  Λιόντου (π), Γεώργ. Χρυσοχόου  (τ), Χρήστος  Χρυσοχόου (μ)


62. Τρίκορφον: (Τριτσικόν): Φίλιππος Ντινόπουλος (π), Ιωάν. Χρ. Μενύσιου (μ)


63.Τρικοκκιά: (Τσαπουρνιά) Γωρ. Παπαδημητρίου (π), Ευαγ. Βασιλειάδης (τ), Ευαγ. Μεσημέρης (μ) (Διδακτηριακή επιτροπή)


64.Ζιάκας (Τίστα): Δημήτριος Δσκαλόπουλος (π), Γεώργιος Αντωνίου (τ), Δημ. Μενύμπαρης (μ)


65.Φυλί: Χαρίσης Βλάχου (π), Ιωάν. Ππαπαχρίστου (τ), Βασίλ. Γκαντήραγας (μ)


66.Φιλιππαίοι: Μιχαήλ Μίχου (π), Μιχαήλ Λέτσιου (τ), Χαράλαμπος Παπαδημητρίου (μ)


67.Κυρακαλή: Ανέστης Καραχισαρίδης (π), Παναγιώτης Σιδηρόπουλος (τ), Αβεσαλώμ Κιουτσίδης (μ)


68.Κιβωτός (Κρίφτσιον): Ι. Καραμιχαηλίδης (π), Γ. Παρεσίου (τ), Θ.Χαραλαμπίδης (μ)


69.Κοκκινιά (προσφυγ.): Αβραάμ Τεργόπουλος (π), Θεμιστοκλής Χαριτίδης (τ), Αθανάσιος Κωνσταντινίδης (μ)


70.Δοξαράς: Αθανάσιος  Κωνσταντινίδης (π), Βασίλειος Τζημουρώτας (τ), Γεώρ. Κωνσταντινίδης (μ)


71.Βατόλακκος: (Δοβράτοβον) Στυλιανός Τσιακαλίδης (π), Παναγ. Παπαδόπουλος (τ), Χρήστος Κοϊμτσόγλου (μ)


72.Εκκλησιά (Βιβίστιον): Δημ. Καλόγηρος (π), Νικ. Μανώλης (τ), Ευαγ. Γαβριήλ (μ)


73. Μελίσσι (Πλέσι): Ευστάθιος Πυλιτζίνης (π), Στέφανος Χαμαλίδης (τ), Ιορδάνης Παπαδόπουλος (μ)


74. Κάστρον: Παύλος Τσιαουσίδης (π), Γεώργιος Σιαμίδης (τ),Μάρτ.Τσακυρίδης μ)


75. Άγιος Γεώργιος:  Φώτιος Κανούτας (π), Σ.Φάσας (τ), Λ.Κωνσταντινίδης (μ)


76. Άγιος Γεώργιος (προσφύγ): Λ.Κωνσταντινίδης (π), Γ.Παναγιωτίδης (τ)[1] Πηγή ΓΑΚ Κοζάνης

Δευτέρα 16 Απριλίου 2018

Εμποροπανήγυρη (παζάρι) Βεντζίων Κέντρου-Κνίδης Γρεβενών


Εμποροπανήγυρη (Παζάρι) Βεντζίων Κέντρου, Κνίδης  Γρεβενών

Γράφει ο Βασίλης ΑποστόλουΈνα από τα ονομαστότερα παζάρια στην Περιφέρεια Γρεβενών και το μοναδικό στα Βέντζια  στα χρόνια της Τουρκοκρατίας ήταν το Βέντζι  παζάρ που τελούνταν κατ’ έτος στον οικισμό Βέντζι (νυν Κέντρο). Πωλητές, αγοραστές, πανηγυριώτες προσέρχονταν όχι μόνο από την περιφέρεια Βεντζίων αλλά κι από Κοζάνη, Σιάτιστα, Δεσκάτη.

Η κοινότητα Κνίδης  με ενέργειές  της κατόρθωσε το 1929 να μεταθέσει τον τόπο της πανηγύρεως στην Κοπρίβα με πρώτο έτος τέλεσης το 1930.(Μ.Β 4-9-1930)

Ο κλητήρ της κοινότητας Ελάτης Αθ. Κούσιας επέδωκε στις 3 Μαΐου 1937 ημέρα Τρίτη στους κοινοτικούς συμβούλους κ.κ. Φώτιο Νάνο, Ιωάννην Μπούνταν και Κων/νον Γρίβαν την πρόσκλησιν του προέδρου «περί τελέσεως ετησίας εμποροπανηγύρεως εν Κέντρω Γρεβενών». Το κ.σ με πρόεδρο το Χρ.Κούσια παμψηφεί αποφασίζει την τέλεση εν Κέντρω ετησίας εμποροπανηγύρεως διαρκείας τριών ημερών κατά το από 25ης Αυγούστου μέχρι της 5ης Σεπτεμβρίου εκάστου έτους χρονικό διάστημα προς εξυπηρέτηση των κατοίκων της περιφέρειας Κέντρου οι οποίοι τυγχάνουν κυρίως κτηνοτρόφοι, διότι η κοινότης απέχει 12 ώρες από την επαρχιακή πόλη των Γρεβενών, 15 ώρες από τη Σιάτιστα και 12 ώρες από Κοζάνη και δε δύναται  η περιφέρεια να διαθέσει τα γεωργικά και κτηνοτροφικά προϊόντα αυτής εις άλλας εμποροπανηγύρεις.

Ο έπαρχος Γρεβενών στις 18 Αυγούστου 1937 με έγγραφο στο Νομάρχη σχετικά με την εμποροπανήγυρη Κέντρου τοποθετείται ως ακολούθως:

1. Στις 14-7-37 υποβλήθηκε αναφορά των κοινοτήτων Κέντρου, Σαρακίνης, Ποντινής και Τουρνικίου σχετικά με την τέλεση εμποροπανήγυρης στον οικισμό Κέντρο στα τέλη Αυγούστου εκάστου έτους. 2. Με διαταγή του υπουργείου Οικονομικών 10-8-37 διετάχθημεν να απαντήσουμε για την καταλληλότητα του χρόνου τέλεσης της εμποροπανήγυρης στην κοινότητα Κέντρου δεδομένου ότι η ημερομηνία συμπίπτει με την εμποροπανήγυρη Κνίδης και η ταυτόχρονη τέλεση θα παραβλάψει ουσιωδώς τα συμφέροντα της κοινότητας Κνίδης. 3. Ανακοινώσαμε στον πρόεδρο Κέντρου ότι η ετησία εμποροπανήγυρη στην κοινότητα Κνίδης είναι αρκετή για την εξυπηρέτηση των συμφερόντων της περιφέρειας Βεντζίων. 4. Σε περίπτωση που η κοινότητα Κέντρου επιμένει στην τέλεση της εμποροπανήγυρης σε συνεννόηση με τις γειτονικές κοινότητες να ορίσει ημερομηνία απέχουσα δύο μήνες τουλάχιστον από τη χρονολογία τελέσεως της ημερομηνίας Κνίδης.

Ο Υπουργός οικονομικών Ι. Αρβανίτης στις 13-10-37  έχοντας υπόψη το έγγραφο της Νομαρχίας Κοζάνης γνωρίζει ότι δεν εγκρίνει την τέλεση ετήσιας εμποροπανήγυρης στην κοινότητα Κέντρου καθ’ όσον η τελουμένη στην κοινότητα Κνίδης εξυπηρετεί πλήρως τα συμφέροντα της περιφέρειας Βεντζίων.

Ο Έπαρχος Γρεβενών  στις 18-6-38 υποβάλλει στο Νομάρχη Κοζάνης τις αποφάσεις των συμβουλίων των κοινοτήτων Ποντινής, Σαρακίνης, Παλαιοχωρίου και Ελάτης περί τελέσεως ετησίας εμποροπανηγύρεως εν Κέντρω κατά το από 25ης Αυγούστου μέχρι 5 Σεπτεμβρίου εκάστου έτους. Σύμφωνα με τον Έπαρχο  ο ορισθείς χρόνος δια την τέλεση της εμποροπανηγύρεως Κέντρου δε θεωρείται κατάλληλος, καθόσον κατά την ιδίαν περίπου εποχή ήτοι κατά το Αον ή Βον δεκαήμερο του Σ/μβρίου τελείται ετησία εμποροπανήγυρις και εις την γειτονική κοινότητα Κνίδης και κατά συνέπεια  η ταυτόχρονος σχεδόν τέλεση  εμποροπανηγύρεων εις αμφοτέρας τις ανωτέρω κοινότητες θέλει παραβλάψει ουσιωδώς τα συμφέροντα της κοινότητας Κνίδης (60/670).

Η κοινότης με ενέργειες του προέδρου κ. Ε. Ιωαννίδη κατόρθωσε με νόμο «Περί συστάσεως εμποροπανηγύρεως εν τη κοινότητι Κέντρου ΦΕΚ 467 της 2 Νοεμβρίου 1939 (Τεύχος Α΄) η τέλεσις  ετησίας εμποροπανηγύρεως εν τη κοινότητι Κέντρου του Νομού Κοζάνης από της 9ης μέχρι της 12ης Αυγούστου  εκάστου έτους», να τελεσθεί το 1940 η γνωστή εμποροπανήγυρη.

Η εμπορική πανήγυρη μετά την ανασύστασή της πραγματοποιήθηκε στις 24 και 25 Αυγούστου 1940 (Μ.Β 28-7-40).


9.ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟΝ ΚΟΖΑΝΗΣ (βιβλίο)9.ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟΝ ΚΟΖΑΝΗΣ (βιβλίο)

(Το βιβλίο διατίθεται δωρεάν)   
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ


1. Προλεγόμενα
2. Πεσόντες
3. Το Παλαιόκαστρο του χθες και του σήμερα
4.Αρχαιότητες
5.Τουρκοκρατία
6.Ο εποικισμός της Σιάτιστας
7.Το Παλαιόκαστρο και η ευρύτερη περιοχή το 1896
8.Μακεδονικός Αγώνας
9.Παύλος Μελάς
10.Τα Βέντζια το 1885
11.Απογραφή 1905
12.Απελευθέρωση Παλαιοκάστρου το 1912
13.Εκλογικός κατάλογος του Παλαιοκάστρου 1914
14.Η κοινότητα Παλαιοκάστρου  μέσα από αρχειακές πηγές 1915-1935
15.Η κοινότητα Παλαιοκάστρου  μέσα από αρχειακές πηγές 1936-1940
16.Η κοινότητα Παλαιοκάστρου  μέσα από αρχειακές πηγές 1941-1950
17.Η κοινότητα Παλαιοκάστρου  μέσα από αρχειακές πηγές 1951-1999
18.Τσιποτούρα-Αγοραπωλησία
19.Αίτηση κατοίκων  για υποψήφιο βουλευτή
20.Τα Βέντζια το 1922
21.Μάχη του Φαρδύκαμπου-Χρονικό
22.Δηλώσεις ζημιών  1941-1944
23. Κατοχή 1941-1944- UNRRA 1945-1949
24. Εμφύλιος Πόλεμος
25. Ανταρτόπληκτοι  διαμενόντων στη Σιάτιστα
26.Η Ιερά Μονή Οσίου Νικάνορος
27.Ενθυμίσεις από την Ιερά Μονή του Ιερού Ναού Ιωάννου Προδρόμου
28.Πανομοιότυπα από τον Ι.Ναό Αγίου Νικολάου Εξάρχου
29. Εκκλησίες
30. Εικονοστάσια Παλαιοκάστρου
31.Διαθήκες
32. Εκδρομή στην Κοζάνη 1965
33.Δημοτικό Σχολείο
34.Δωρεά Απόστολου Χαρίση
35.Γυμναστικές επιδείξεις
36. Μαθητές Δημοτικού σχολείου-δάσκαλοι-νηπιαγωγοί
37. Κλείσιμο σχολείου
38.Μπούρινος
39.Δημοτικά Τραγούδια
40.Ζητούν 40 νύφες
41. Μέλη σχολικών εφορειών
42. Τοπωνύμια Παλαιοκάστρου
43. Εορτές στο χωριό
44. Η γέννηση του παιδιού
45. Πηγές

1.ΠΡΟΛΕΓΟΜΕΝΑΣτα μαθητικά μου χρόνια πάντα περίμενα την 28η Αυγούστου την παραμονή της τοπικής πανηγύρεως  να επισκεφτώ το Παλαιόκαστρο. Διανυκτέρευα με τα άλλα ξαδερφάκια στην Ευδοκία Γαλάνη αδερφή της γιαγιάς μου Ευθυμίας η οποία παντρεύτηκε το Δημήτριο Π.Αποστόλου[1]. Η καλή μας η γιαγιά πάντα μας περίμενε με χαρά. Μετά τα καλωσορίσματα πηγαίναμε στην πλατεία. Εκεί  μικροπωλητές πουλούσαν ζαχαρωτά, παιχνίδια, λαχεία που κέρδιζαν όλα. Πανηγυριώτες και ντόπιοι, άνδρες κυρίως, στήνανε χορό κάτω από τους ήχους του κλαρίνου και τύμπανου. Συνήθως διασκέδαζαν  με τον Εξαρχιώτη και χωριανό μου Χρήστο Μπούζμπα.

Το σπίτι της αδελφής της γιαγιάς μας ήταν ένα χαμηλό σπίτι . Όλα τα παιδιά, γύρω στα δέκα,  κοιμόμασταν σε ένα δωμάτιο, κατάχαμα ο ένας δίπλα στον άλλο.  Η άλλη γιαγιά μου η Άννα Ζαχαράκη από το Παλαιόκαστρο παντρεύτηκε το Γεώργιο Αργυρίου.[2]

Μία άλλη εικόνα ήταν όταν οι Παλιοκαστρίτες ερχόταν στο πανηγύρι του χωριού μου και γλεντούσαν στο καφενείο του πατέρα μου.

Μετά  συνειδητοποίησα ότι πολλοί κάτοικοι του Εξάρχου ήλθαν ως γαμπροί και νύφες  από το Παλαιόκαστρο. Πάντα τον ήθελαν τον Έξαρχο. Τα πολλά νερά, οι απέραντες βοσκήσιμες εκτάσεις ήταν ιδανικός τόπος για ανάπτυξη της αιγοπροβατοτροφίας, της παραγωγής φορτηγών ζώων, της καλλιέργειας καλαμποκιού.

            Πριν χρόνια όταν αποφάσισα να ασχοληθώ με την καταγραφή της ιστορίας του χωριού μου, ερευνώντας αρχεία, εφημερίδες όταν υπήρχε υλικό από τα γειτονικά χωριά και προπάντων από Παλαιόκαστρο πάντα το κρατούσα για μελλοντική χρήση.

            Επισκέφθηκα πολλές φορές το Παλιόκαστρο, μίλησα με τους ανθρώπους, περπάτησα τους ιστορικούς τόπους, προσπάθησα όσο μπορούσα.[1]  Η Ευδοκία ήταν παντρεμένη με το Θεόδωρο Μπράχο κι απέκτησε τον Κώστα. Ο Κώστας  παντρεύτηκε την Ελένη Σιάτρα,. Η άλλη αδελφή της Ευδοκίας η Άννα παντρεύτηκε το Γεώργιο Γιώτα από τον Έξαρχο. Η μητέρα των τριών αδελφών (Ευθυμία, Άννα, Ευδοκία) ήταν αδελφή του Χρήστου, Νίκου και Γιώργου Δανά. Παιδιά του Χρήστου Δανά ήταν: ο Βασίλης που παντρεύτηκε την Καλλιόπη Δημητριάδου, ο Αθανάσιος την Αφροδίτη, η Καλλιόπη παντρεύτηκε στην Κοκκινιά το Βαϊνά, η Θεοδώρα το Ζιάρα Δημήτριο.  Παιδιά του Νίκου Δανά  ήταν ο Παναγιώτης που παντρεύτηκε τη Σταμάτω Κύρου,  ο Βασίλης που παντρεύτηκε τη Φανή Μαλλιάρα,  ο Χρήστος τη Δέσπω Μαλλιάρα,  ο Κώστας την Αικατερίνη Τιούλη, η Βασιλική τον Ευάγγελο Δεληζήση, η Όλγα το Ζήση Ζτούπα, η Ευδοκία το Θεόδωρο Αργύρη. Ο Γιώργος είχε τρία κορίτσια τη Σουλτάνα που παντρεύτηκε το Γιώργο Σιμάρα,  τη Ζωή τον Καρανάσιο Παναγιώτη και τη Βασιλική τον Αθανάσιο Βουδούρη.


[2] Η Άννα είχε αδέρφια το Χρήστο και την Αναστασία που παντρεύτηκαν στον Έξαρχο, την Αικατερίνη σύζυγο του Κων/νου Ζτούπα και τη Βασιλική σύζυγο του Αθανασίου Δεληζήση.