Σάββατο 26 Μαρτίου 2016

. Διαδοχικές επεκτάσεις του ελληνικού κράτους

 24. Διαδοχικές επεκτάσεις του Ελληνικού κράτους

Άρχίζει με το Πρωτόκολλο Ανεξαρτησίας το Φεβρουάριο του 1830 και ολοκληρώνεται  με την ενσωμάτωση των Δωδεκανήσων στις 10-2-1947. 
Οι επεκτάσεις συμπυκνώνονται μέσα από τις δύο επισυναπτόμενες φωτογραφίες 


 Πέμπτη 24 Μαρτίου 2016

214. ΘΟΥΡΙΟΣ-ΩΣ ΠΟΤΕ ΠΑΛΛΗΚΑΡΙΑ ΧΟΡΩΔΙΑ ΠΛΑΤΑΝΙΑ ΚΟΖΑΝΗΣ


Κυριακή 6 Μαρτίου 2016

213.ΕΤΗΣΙΟΣ ΧΟΡΟΣ 2016 ΓΡΕΒΕΝΙΩΤΕΣ ΚΟΖΑΝΗΣ